ClickCease

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תואר ראשון במשפטים עם אפשרות לקורסים רבים באנגלית

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תואר ראשון במשפטים עם אפשרות לקורסים רבים באנגלית

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (CLB) מציע לסטודנטים דוברי אנגלית את האפשרות ללמוד חלק ניכר יותר בתואר במשפטים (LL.B) באנגלית, ומזמין אתכם להירשם ללימודי תואר LL.B הראשון מסוגו.
הזדמנות ייחודית זו מאפשרת לבוגרים יכולת לעסוק במשפטים בשתי השפות וההסמכה להיבחן במבחני הלשכה ניו יורק.

מידע כללי

לימודי תואר ראשון במשפטים במסלול דו לשוני (אנגלית ועברית) של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מאפשרים למי ששפת אימו אינו עברית - להשלים תואר ראשון במשפטים ולחזק את העברית שלו בו זמנית. הלימודים נערכים מחציתם בעברית ומחציתם באנגלית - והסטודנטים יכולים להגיש את עבודתיהם באנגלית (ולגשת למבחנים באנגלית). יתרונם הברור של לימודים אלו הוא הכנת בוגריהם למעבר מוצלח של מבחני הלשכה (הנערכים בעברית בלבד).

קהל יעד

הלימודים מתאימים לעולים חדשים ותיקים, הנמצאים בארץ שנתיים - שלוש (או יותר), הדוברים אנגלית ברמת שפת אם ויודעים עברית בסיסית ומעוניינים להשלים תואר ראשון במשפטים ולשפר את העברית שלהם בו זמנית. 

משך לימודים

הלימודים במסלול נמשכים שלוש וחצי שנים. 

תעודה

למסיימי התוכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון LL.B במשפטים מטעם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.