ClickCease

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תכנית "אקדמיה בתיכון"

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תכנית "אקדמיה בתיכון"

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים – תכנית "אקדמיה בתיכון".

תכנית ייחודית לתמידי תיכון, המאפשרת להמיר למידה בבית הספר, עם קורסים מהאקדמיה, ולהביא לצבירת נקודות זכות לקראת לימודי תואר הראשון.

כמו כן, תלמידי התיכון ילמדו יחד עם הסטודנטים באקדמיה, מה שיעלה את רמת השיח והידע של התלמידים.

התלמידים יוכלו  להמיר מקצועות בגרות, לקורסים במרכז האקדמי:

  • מנהל וכלכלה 5 יח' (במסגרת מגמת ניהול עסקי)
  • מדעי החברה 5 יח'
  • ניהול התפעול 5 יח'

טבלת המרות - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מינהל וכלכלה

קורס מקדים: מתמטיקה א'. חובת מעבר בציון 80 ומעלה

  • מקצוע בגרות - מינהל וכלכלה במסגרת מגמת ניהול עסקי, 5 יח"ל.
  • קורסים - מבוא לכלכלה מיקרו, יסודות המימון, קבלת החלטות בארגונים, יסודות החשבונאות א', שיטות סטטיסטיות למנהל עסקים, מבוא לכלכלה מקרו, יזמות עסקית, מבוא לשיווק
מדעי החברה

קורס מקדים: אוריינות אקדמית. חובת מעבר בציון 80 ומעלה

  • מקצוע בגרות - מדעי החברה, 5 יח"ל.
  • קורסים - מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, מבוא לכלכלה מקרו, מבוא לכלכלה מיקרו, אוריינות אקדמית

ניהול התפעול

קורס מקדים: מתמטיקה א'. חובת מעבר בציון 80 ומעלה     

  • מקצוע בגרות - ניהול התפעול, 5 יח"ל.
  • קורסים - מבוא לכלכלה מיקרו, שיטות סטטיסטיות למנהל עסקים, מבוא לכלכלה מאקרו, יסודות החשבונאות א', יסודות המימון, ניהול התפעול