ClickCease

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מלגות

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מלגות

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, מתמחה בהכשרת משפטנים, מנהלים, אנשי עסקים, כלכלה, חשבונאות ופיננסים, במגוון מסלולי לימוד למשפטים, מנהל עסקים וחשבונאות. המכללה מציעה מגוון מלגות.

מלגה סוציו-אקונומית

המלגות יינתנו לפי:
1. מצב סוציו-אקונומי.
2. הענקת מלגה נתונה להחלטה בלעדית של ועדת המלגות של המרכז האקדמי

מלגת הצטיינות

ברשימת הדיקן יכללו תלמידים ותיקים המצטיינים בכל שנתון לימודים.
פירוט בשנתון המרכז האקדמי.

מלגה משותפת למרכז עם קרן אייסף ופר"ח

אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, הנה קרן המלגות הפרטית הוותיקה בישראל, וארגון חברתי הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך, הגברת הנגישות להשכלה גבוהה וצמצום הפערים בחברה הישראלית. המלגה מלווה את הסטודנט במשך שלוש שנות לימוד. גובה מלגה ממוצעת עבור מועמד: סכום המלגה משתנה מעת לעת.

פרויקט הכוונה אקדמית

פרויקט החונכות במרכז האקדמי למשפט ולעסקים פועל זו השנה השביעית. במסגרת פרויקט זה ניתן סיוע לתלמידי שנה א' על-ידי תלמידים מצטיינים משנים מתקדמות. היקף הפעילות עומד על 4 שעות שבועיות במשך כל תקופת הלימודים.
מועד אחרון להגשה: יפורסם באתר המרכז האקדמי.
מועד קבלת תשובה/דחייה: לפני תחילת שנת הלימודים.

פרויקט חונכות אישית בשיתוף פר"ח

חונכות אישית לתלמידי בתי הספר היסודיים "הלל" ו"עתיד" ברמת גן
היקף הפעילות עומד על 4 שעות שבועיות במשך כל תקופת הלימודים.
החונכויות יתקיימו בבתיהם של הילדים פעמיים בשבוע.
מועד אחרון להגשה: ההרשמה תפתח במהלך אוגוסט. מומלץ להתעדכן באתר המרכז האקדמי.
מועד קבלת תשובה/דחייה: לפני תחילת שנת הלימודים

פרויקט סל"ה (סטודנטים למען הקהילה) בשיתוף פר"ח

הפרויקט נועד לסייע בהכנת תלמידי תיכון לבגרויות. הפעילות מתקיימת בבית הספר "תיכון מקיף" ברמת גן בשעות הפעילות של בית הספר במפגשים חד שבועיים של 4 שעות. תלמידי השנים א'-ג' בשנת הלימודים תשע, "א בעלי הישגים טובים בלימודים וניסיון בהדרכה או שליטה באחד מהמקצועות הבאים: אנגלית, מתמטיקה, לשון, היסטוריה, ספרות ותנ"ך, מוזמנים להגיש את מועמדותם.
מועד אחרון להגשה: ההרשמה תפתח במהלך אוגוסט. מומלץ להתעדכן באתר המרכז האקדמי.
מועד קבלת תשובה/דחייה: לפני תחילת שנת הלימודים.

פרויקט ספורט

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מציע לסטודנטים לשלב את לימודיהם האקדמאים בפעילות ספורטיבית ענפה, אשר כוללת בתוכה נבחרות ספורט המייצגות את המרכז במסגרת אליפויות אס"א ( " ארגון ספורט אקדמי") במסגרתו , נערכים כל שנה מספר תחרויות שונות : טורניר סמסטר א' , טורניר אילת וכן טורניר סמסטר ב'.
מועד אחרון להגשה: מועדי מיונים לנבחרות השונות יפורסמו באתר המרכז האקדמי.

מלגה משותפת למרכז עם עיריית אשדוד ופר"ח

המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי אשדוד הלומדים במרכז האקדמי במסגרת המאצ'ינג עם עיריית אשדוד ופר"ח.
המלגה תמומן באופן שווה ע"י עיריית אשדוד, פר"ח והמרכז האקדמי, וזאת בתמורה ל- 124 שעות פעילות בקהילה באשדוד.
מועד אחרון להגשה: מומלץ להתעדכן באתר המרכז האקדמי.