מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בין לאומיים במגוון מסלולים

מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בין לאומיים במגוון מסלולים

מכללת רמת גן מציעה לימודי תואר ראשון B.A במדעי המדינה ויחסים בין לאומיים במגוון מסלולים מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

הלימודים הינם לתואר של האוניברסיטה הפתוחה בתכנית לימודים של האוניברסיטה הפתוחה

מידע כללי

במכללת רמת גן מבחר מסלולים חד חוגיים ודו חוגיים לתואר ראשון מדעי המדינה.

תואר ראשון במדעי החברה - בהדגשת מדע המדינה ויחסים בין לאומיים

מסלול לימודים זה מקנה תואר B.A במדעי החברה. קורסי החובה במסלול הלימודים רבים ומגוונים ובינהם, יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא למחשבה מדינית, בין מדינה לחברה, דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים ועוד. בנוסף, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים בסדנאות חובה ובמספר קורסי בחירה בהושאים מגוונים. בוגר התואר יוכלו להשתלב בעבודה בתחום מנהל ציבורי, ממשל, פוליטיקה, משרד החוץ, דוברות וכו'. 

מדע המדינה, יחסים בין לאומיים וניהול

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים בקורסי חובה כגון: יישומי מחשב למדעי חברה, יסודות החשבונאות, ניהול השיווק, תורת המימון, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא למחשבה מדינית ועוד. כמו כן, הסטודנטים מחוייבים בהשתתפות במספר קורסי בחירה במהלך הלימודים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בעבודה בתחומים הבאים: ניהול, מדע המדינה, ממשל, פוליטיקה וכו'.

תואר ראשון במדעי החברה והרוח - התמקדות במדע המדינה ויחסים בין לאומיים

מסלול לימודים זה מקנה תואר B.A במדעי החברה והרוח. קורסי החובה במסלול כוללים נושאי לימוד כמו יישומי המחשב למדעי החברה, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, דמוקרטיות ודיקטטורות - רעיונות, הקשרים,משטרים, מבוא לסטטיסטיקה,היסטוריה דיפלומטית ועוד. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה בנושאים שונים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב במשרות בתחום מנהל ציבורי, ממשל, פוליטיקה, משרד החוץ וכדומה.

מדעי המדינה, יחסים בין לאומיים וכלכלה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A במסלול לימודים זה מגוון רחב של קורסי חובה ובינהם, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יישומי מחשב למדעי החברה, מקרו כלכלה, תורת המחירים, תורת המימון, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, יסודות המנהל הציבורי, מבוא למחשבה מדינית ועוד. כמו כן, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה בנושאים שונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הכלכלה (פיננסים, השקעות) ובתחום מדעי המדינה (מנהל ציבורי, פוליטיקה).

מדע המדינה, יחסים בין לאומיים ותקשורת

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול כוללים נושאי לימוד כגון: יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, מבוא למחשבה מדינית, תקשורת המונים, דיני תקשורת, לשון ותקשורת, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ועוד. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים בסדנאות חובה ובמספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים. בוגר המסלול יוכלו להשתלב בעבודה בתחום מדע המדינה - ממשל, פוליטיקה, משרד החוץ ובתחום התקשורת - עיתונות, רדיו, פרסום, שיווק וכו'. 

מדע המדינה, יחסים בין לאומיים ופסיכולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול הלימודים כוללים נושאי לימוד רבים ומגוונים ובינהם, יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אישיות: תיאוריה ומחקר, פסיכופתולוגיה, שיטות מחקר: עקרונות המחקר וסגנונותיו ועוד. כמו כן, הסטודנטים יתבקשו להגיש עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה/מדע המדינה ויחסים בין לאומיים ולהשתתף במספר קורסי בחירה בנושאים שונים. בוגרי התואר ישתלבו לעבודה בתחום מדע המדינה - ממשל, פוליטיקה, משרד החוץ ובתחום הפסיכולוגיה - אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם משאבי אנוש וכדומה.

מדע המדינה, יחסים בין לאומיים וחינוך

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במהלך הלימודים כוללים נושאים כמו מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא למחשבה מדינית, מבוא לפסיכולוגיה/סוציולוגיה, פסיכולוגיה בחינוך, תכנון, פיתוח ויישום תוכנית לימודים ועוד. בנוסף, יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית במדע המדינה ויחסים בין לאומיים/בחינוך וישתתפו במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומי ניהול בחינוך ובתחום מדע המדינה.