מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בפסיכולוגיה במגוון מסלולים

מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בפסיכולוגיה במגוון מסלולים

מכללת רמת גן מציעה לימודי תואר ראשון B.A בפסיכולוגיה במגוון מסלולים מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

הלימודים הינם לתואר של האוניברסיטה הפתוחה בתכנית לימודים של האוניברסיטה הפתוחה

מידע כללי

במכללת רמת גן מבחר מסלולים חד חוגיים ודו חוגיים לתואר ראשון בפסיכולוגיה.

תואר ראשון בפסיכולוגיה

מסלול זה מתמקד בפסיכולוגיה לתואר ראשון B.A הסטודנטים משתתפים בקורסי חובה בנושאים מגוונים ובינהם, יישומי מחשב למדעי החברה, התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אישיות: תיאוריה ומחקר, מבחנים פסיכולוגיים: תיאוריה ומעשה, פסיכופתולוגיה, היסטוריה של הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית ועוד. בנוסף, במהלך הלימודים יגישו הסטודנטים שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה וישתתפו במספר קורסי בחירה. בוגרי התואר יוכלו לעבוד באבחונים תעסוקתיים, בכוח אדם, משאבי אנוש וכו'. 

פסיכולוגיה ומדעי המחשב - מערכות ויישומים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול הלימודים כוללים נושאים כגון: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, מבו למדעי המחשב ושפת JAVA, מערכות בסיס נתונים, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, עקרונות פיתוח מערכות מידע ועוד. כמו כן, הסטודנטים ישתתפו בקורסים סמינריונים ובמספר קורסי בחירה במגוון נושאים. מסיימי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הפסיכולוגיה או בתחום מדעי המחשב.

פסיכולוגיה וניהול

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים בקורסי חובה בנושאים מגוונים ובינהם, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לסטטיסטיקה, אישיות: תיאוריה ומחקר, מבוא למיקרוכלכלה, ניהול השיווק, ניהול המימון, תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע ועוד. כמו כן, הסטודנטים יגישו עבודה סמינריונית בניהול/פסיכולוגיה וילמדו מספר קורסי בחירה בנושאים שונים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק במשרות ניהוליות ובמשרות שבהן דרוש תואר ראשון בפסיכולוגיה.

פסיכולוגיה, מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול הלימודים כוללים נושאי לימוד רבים ומגוונים ובינהם, יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אישיות: תיאוריה ומחקר, פסיכופתולוגיה,שיטות מחקר: עקרונות המחקר וסגנונותיו ועוד. כמו כן, הסטודנטים יתבקשו להגיש עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה/מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים ולהשתתף במספר קורסי בחירה בנושאים שונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב לעבודה בתחום מדע המדינה - ממשל, פוליטיקה, משרד החוץ ובתחום הפסיכולוגיה - אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם, משאבי אנוש וכדומה.

פסיכולוגיה וכלכלה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה הנלמדים רבים ומגוונים ובינהם, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אישיות: תיאוריה ומחקר, פסיכופתולוגיה, התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות, תורת המחירים, תורת המימון, כלכלת ישראל, יישומי מחשב למדעי החברה, מבחנים פסיכולוגיים ועוד. כמו כן, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה ויגישו עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה/כלכלה. בוגרי התואר יוכלו לעסוק בתחומים הקשורים לכלכלה ולפסיכולוגיה כמו פיננסים, השקעות, אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם וכו'. 

פסיכולוגיה וסוציולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה הנלמדים במסלול זה כוללים נושאי לימוד כמו יישומי המחשב למדעי החברה, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לחשיבה חברתית, מגמות בחברה הישראלית, פסיכופתולוגיה, אישיות:תיאוריה ומחקר ועוד. בנוסף במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה. בוגרי התואר יוכלו לעבוד בתחום הפסיכולוגיה - אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם. ובתחום הסוציולוגיה - חברה, קהילה.

פסיכולוגיה וחינוך

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. במהלך הקורס נילמדים קורסי חובה בנושאים מגוונים כגון: התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה בחינוך, פרקים בסוציולוגיה של החינוך ועוד. כמו כן, הסטודנטים במסלול זה מתבקשים להגיש עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה/חינוך ובהשתתפות בקורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הפסיכולוגיה ובתחום החינוך.

פסיכולוגיה ותקשורת

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה הנכללים במהלך הלימודים כוללים נושאים רבים ובינהם, שיטות מחקר איכותניות, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תקשורת המונים, לשון ותקשורת, דיני תקשורת, מבחנים פסיכולוגיים, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. כמו כן, על הסטודנטים להשתתף בסדנאות חובה ובמספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום התקשורת עיתונות, רדיו, טלוויזיה, ובתחום הפסיכולוגיה אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם וכו'.