מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בתקשורת במגוון מסלולים

מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בתקשורת במגוון מסלולים

מכללת רמת גן מציעה לימודי תואר ראשון B.A בתקשורת במגוון מסלולים מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

הלימודים הינם לתואר של האוניברסיטה הפתוחה בתכנית לימודים של האוניברסיטה הפתוחה

תקשורת וניהול

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול זה רבים ומגוונים ובינהם, יישומי מחשב למדעי החברה, התנהגות ארגונית, יסודות החשבונאות, תורת המימון, מבוא לחשיבה חברתית, תקשורת המונים, לשון ותקשורת, דיני תקשורת ועוד. כמו כן, על הסטודנט להשתתף במספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים ובסדנאות חובה. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק במישרות ניהוליות בתחומים שונים: תקשורת, השיווק, פרסום, יחסי ציבור ודוברות.

תקשורת, מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול כוללים נושאי לימוד כגון: יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, מבוא למחשבה מדינית, תקשורת המונים, דיני תקשורת, לשון ותקשורת, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ועוד. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים בסדנאות חובה ובמספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים. בוגר המסלול יוכלו להשתלב בעבודה בתחום מדע המדינה- ממשל, פוליטיקה, משרד החוץ ובתחום התקשורת - עיתונות, רדיו, פרסום, שיווק וכו'. 

תקשורת ופסיכולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה הנכללים במהלך הלימודים כוללים נושאים רבים ובינהם, שיטות מחקר איכותניות, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תקשורת המונים, לשון ותקשורת, דיני תקשורת, מבחנים פסיכולוגיים, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. כמו כן, על הסטודנטים להשתתף בסדנאות חובה ובמספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום התקשורת עיתונות, רדיו, טלוויזיה, ובתחום הפסיכולוגיה אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם וכו'. 

תקשורת וסוציולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A הסטודנטים לומדים קורסי חובה הכוללים נושאי לימוד שונים ובינהם, מגמות בחברה הישראלית, תאוריות סוציולוגיות קלאסיות, יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לחשיבה חברתית, תקשורת המונים, תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות, אמצעי תקשורת המונים ועוד. בנוסף על הסטודנטים להשתתף במספר קורסי בחירה במגוון נושאים ולהגיש עבודה סמינריוניות בסוציולוגיה/תקשורת. בוגרי המסלול יוכלו לעבוד בתחום הסוציולוגיה - יעוץ ארגוני, חברה. ובתחום התקשורת - רדיו, טלויזיה, יחסי ציבור ועוד.

תקשורת ומדעי המחשב - מערכות ויישומים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במהלך הלימודים כוללים נושאי לימוד רבים ובינהם, מבוא לסטטיסטיקה, תקשורת המונים, קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש, דיני תקשורת, מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA, מערכות בסיסי נתונים, עקרונות פיתוח מערכות מידע ועוד. בנוסף על הסטודנטים להשתתף בסדנאות חובה ובמספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק בתחום מדעי המחשב או בתחום התקשורת.