מכללת רמת גן - האוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון בכלכלה במגוון מסלולים

מכללת רמת גן - האוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון בכלכלה במגוון מסלולים

מכללת רמת גן מציעה לימודי תואר ראשון B.A בכלכלה במגוון מסלולים מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

מידע כללי

במכללת רמת גן מבחר מסלולים חד חוגיים, דו חוגיים ובין תחומיים לתואר ראשון בכלכלה.

כלכלה

מסלול זה מתמקד בכלכלה לתואר ראשון B.A הסטודנטים משתתפים בקורסי חובה בנושאים רבים ומגוונים ובינהם, יישומי מחשב במדעי החברה, חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, מושגי יסוד באוקונומטריקה, תורת המימון, תורת המחירים ועוד. בנוסף, במהלך הלימודים על הסטודנטים לקחת חלק במספר קורסי בחירה. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק בחברות פיננסיות, בתחום ההשקעות וכו'. 

כלכלה ומדעי המחשב - מערכות וישומים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A במהלך הלימודים נלמדים קורסי חובה כגון: מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA, עקרונות פיתוח מערכות מידע, מערכות בסיסי נתונים, מקרוכלכלה, תורת המימון, תורת המחירים, כלכלת ישראל, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים בקורס סימינריוני ובמספר קורסי בחירה. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומים רבים כמו: ניהול, פיננסים, השקעות, תכנות, מערכות מידע וכו'. 

כלכלה וניהול

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול זה כוללים נושאים כמו שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, התנהגות ארגונית, תורת המימון, ניהול השיווק, מבוא למקרוכלכלה, מקרוכלכלה, תורת המחירים, כלכלת ישראל ועוד. בנוסף, על הסטודנט להשתתף במספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בעבודה בתחום הניהול או הכלכלה או בתחום המשלב את שני הנושאים יחדיו.

כלכלה, מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A במסלול לימודים זה מגוון רחב של קורסי חובה ובינהם, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יישומי מחשב למדעי החברה, מקרו כלכלה, תורת המחירים, תורת המימון, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, יסודות המנהל הציבורי, מבוא למחשבה מדינית ועוד. כמו כן, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה בנושאים שונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הכלכלה (פיננסים, השקעות) ובתחום מדעי המדינה (מנהל ציבורי, פוליטיקה).

כלכלה וסוציולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול זה כוללים נושאים רבים לדוגמא: מבוא לסטטיסטיקה, מקרוכלכלה, מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, כלכלת ישראל, מבוא לחשיבה חברתית, מבוא לאנתרופולוגיה, מגמות בחברה הישראלית, תאוריות סוציולוגיות קלאסיות ועוד. כמו כן, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הכלכלה ובתחום הסוציולוגיה.

כלכלה וחינוך

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. מסלול לימודים זה כולל קורסי חובה כגון: יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לסטטיסטיקה, מושגי יסוד באקונומטריקה, מבוא לפסיכולוגיה/סוציולוגיה, פרקים בסוציולוגיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, כלכלת ישראל ועוד. בנוסף, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה ויכינו עבודה סמינריונית בכלכלה/חינוך. בוגרי התואר ישתלבו בעבודה בתחום הכלכלה או בתחום החינוך.

כלכלה ופסיכולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה הנלמדים רבים ומגוונים ובינהם, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אישיות: תיאוריה ומחקר, פסיכופתולוגיה, התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות, תורת המחירים, תורת המימון, כלכלת ישראל, יישומי מחשב למדעי החברה, מבחנים פסיכולוגיים ועוד. כמו כן, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה ויגישו עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה/כלכלה. בוגרי התואר יוכלו לעסוק בתחומים הקשורים לכלכלה ולפסיכולוגיה כמו פיננסים, השקעות, אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם וכו'. 

חשבונאות וחטיבה מורחבת בכלכלה

לימודים המקנים תואר בחשבונאות של האוניברסיטה הפתוחה וחטיבה בכלכלה, הכנה לקראת תעודת הסמכה לרואה חשבון.