מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון במדעי המחשב במגוון מסלולים

מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון במדעי המחשב במגוון מסלולים

מכללת רמת גן מציעה לימודי תואר ראשון B.A במדעי המחשב במגוון מסלולים מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

הלימודים הינם לתואר של האוניברסיטה הפתוחה בתכנית לימודים של האוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב

מסלול לימודים זה מתמקד במדעי המחשב לתואר B.A במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים בקורסי חובה בנושאים שונים ומשוונים ובינהם, מתמטיקה דיסרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה, אלגברה לינארית, הסתברות למדעי המחשב, מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA, מערכות ספרתיות ועוד. כמו כן, משתתפים הסטודנטים במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו לעבוד בתכנות.

מדעי המחשב - מערכות ישומים וניהול

מסלול לימודים הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A במהלך הקורס נלמדים קורסי חובה כגון: יישומי המחשב, נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למיקרוכלכלה, תורת המימון, ניהול השיווק, יסודות החשבונאות ועוד. בנוסף, על הסטודנט להשתתף במספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים ומעשירים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בעבודה בתחום הניהול או בתחום מדעי המחשב או בתחום המשלב את שני הנושאים יחדיו כמו מערכות מידע.

מדעי המחשב - מערכות ויישומים וכלכלה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A במהלך הלימודים נלמדים קורסי חובה כגון: מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA, עקרונות פיתוח מערכות מידע, מערכות בסיסי נתונים, מקרוכלכלה, תורת המימון, תורת המחירים, כלכלת ישראל, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים בקורס סימינריוני ובמספר קורסי בחירה. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומים רבים כמו: ניהול, פיננסים, השקעות, תכנות, מערכות מידע וכו'.

מדעי המחשב - מערכות ויישומים ופסיכולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול הלימודים כוללים נושאים כגון: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA, מערכות בסיסי נתונים, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, עקרונות פיתוח מערכות מידע ועוד. כמו כן, הסטודנטים ישתתפו בקורס סמינריוני ובמספר קורסי בחירה במגוון נושאים. מסיימי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הפסיכולוגיה או בתחום מדעי המחשב.

מדעי המחשב - מערכות ויישומים וחינוך

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. קורסי החובה במסלול כוללים נושאים כמו חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מבוא לסטטיסטיקה, רגרסיה וניתוח שונות, תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימודים, מבוא למדעי המחשב, אוטומטים ושפות פורמליות, מערכות בסיסי נתונים ועוד. בנוסף הסטודנט צריך להגיש עבודת סמינריון בחינוך ולהשתתף במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי התואר יוכלו להמשיך בלימודים לתעודת הוראה וללמד בבתי ספר מדעי המחשב.

מדעי המחשב - מערכות ויישומים ותקשורת

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במהלך הלימודים כוללים נושאי לימוד רבים ובינהם, מבוא לסטטיסטיקה, תקשורת המונים, קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש, דיני תקשורת, מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA, מערכות בסיסי נתונים, עקרונות פיתוח מערכות מידע ועוד. בנוסף על הסטודנטים להשתתף בסדנאות חובה ובמספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק בתחום מדעי המחשב או בתחום התקשורת.