מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בסוציולוגיה במגוון מסלולים

מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בסוציולוגיה במגוון מסלולים

מכללת רמת גן מציעה לימודי תואר ראשון B.A בסוציולוגיה במגוון מסלולים מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

הלימודים הינם לתואר של האוניברסיטה הפתוחה בתכנית לימודים של האוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון בסוציולוגיה

מסלול זה מתמקד בסוציולוגיה לתואר ראשון B.A הסטודנטים משתתפים בקורסי חובה במגוון נושאים ובינהם, מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, מגמות בחברה הישראלית, תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות ועוד. בנוסף, על הסטודנט להגיש שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה ולקחת חלק במספר קורסי בחירה. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום מדעי החברה, סוציולוגיה, יעוץ ארגוני ועוד.

סוציולוגיה וניהול

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול זה כוללים נושאי לימוד רבים ומגוונים ובינהם, יישומי מחשב למדעי החברה, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, התנהגות ארגונית, יסודות החשבונאות, תורת המימון, תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע ועוד. בנוסף, על הסטודנט להשתתף במספר קורסי בחירה במהלך הלימודים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב במשרות ניהוליות, במשרות הנוגעות בתחום הסוציולוגיה, ביעוץ ארגוני וכו'. 

סוציולוגיה וכלכלה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול זה כוללים נושאים רבים לדוגמא: מבוא לסטטיסטיקה, מקרוכלכלה, מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, כלכלת ישראל, מבוא לחשיבה חברתית, מבוא לאנטרופולוגיה, מגמות בחברה הישראלית, תאוריות סוציולוגיות קלאסיות ועוד. כמו כן, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הכלכלה ובתחום הסוציולוגיה.

סוציולוגיה, מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במסלול זה כוללים נושאים כגון: יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לסוציולוגיה, תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו, מבוא לסטטיסטיקה, תנועות חברתיות ומחאה פוליטית, מבוא למחשבה מדינית, דת ופוליטיקה ועוד. כמו כן, על הסטודנט להגיש שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה ולקחת חלק במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בעבודה בתחום הסוציולוגיה - יעוץ ארגוני, כוח אדם. ובתחום מדעי המדינה - ממשל, פוליטיקה וכו'. 

סוציולוגיה ותקשורת

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A הסטודנטים לומדים קורסי חובה הכוללים נושאי לימוד שונים ובינהם, מגמות בחברה הישראלית, תאוריות סוציולוגיות קלאסיות, יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לחשיבה חברתית, תקשורת המונים, תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות, אמצעי תקשורת המונים ועוד. בנוסף על הסטודנטים להשתתף במספר קורסי בחירה במגוון נושאים ולהגיש שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה. בוגרי המסלול יוכלו לעבוד בתחום הסוציולוגיה - יעוץ ארגוני, חברה. ובתחום התקשורת - רדיו, טלויזיה, יחסי ציבור ועוד.

סוציולוגיה וחינוך

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים בקורסי חובה במגוון נושאים כמו פרקים בסוציולוגיה של החינוך, תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, אתגרים בניהול בית ספר, מטפורה בחשיבה החינוכית, מבוא לסוציולוגיה, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. כמו כן, משתתפים הסטודנטים במגוון קורסי בחירה. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומים הנוגעים לקהילה ומערכות חינוך.

סוציולוגיה ופסיכולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה הנלמדים במסלול זה כוללים נושאי לימוד כמו יישומי המחשב למדעי החברה, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לחשיבה חברתית, מגמות בחברה הישראלית, פסיכופתולוגיה, אישיות:תיאוריה ומחקר ועוד. בנוסף במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה. בוגרי התואר יוכלו לעבוד בתחום הפסיכולוגיה- אבחונים תעסוקתיים, כוח אדם. ובתחום הסוציולוגיה - חברה, קהילה.