מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בחינוך במגוון מסלולים - ללא תעודת הוראה

מכללת רמת גן - האונ' הפתוחה

תואר ראשון בחינוך במגוון מסלולים - ללא תעודת הוראה

מכללת רמת גן מציעה לימודי תואר ראשון B.A בחינוך במגוון מסלולים מטעם האוניברסיטה הפתוחה. התואר הינו תואר בחינוך ללא תעודת הוראה.

הלימודים הינם לתואר של האוניברסיטה הפתוחה בתכנית לימודים של האוניברסיטה הפתוחה

חינוך וניהול

מסלול דו חוגי לתואר B.A, תואר זה אינו מקנה תעודת הוראה. קורסי החובה במסלול ניהול וחינוך כוללים נושאי לימוד כמו תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, אתגרים בניהול בתי ספר, מנהיגות ויישומיה בחינוך, התנהגות ארגונית, יסודות החשבונאות, יישומי מחשב למדעי החברה, תורת השיווק, תורת המימון ועוד. כחלק מתוכנית הלימודים על הסטודנטים להשתתף במספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומי הניהול, בתחומי החינוך ובתחומים המשלבים את שניהם יחדיו כמו ניהול מערכות חינוכיות.

חינוך וכלכלה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. מסלול לימודים זה כולל קורסי חובה כגון: יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לסטטיסטיקה, מושגי יסוד באקונומטריקה, מבוא לפסיכולוגיה/סוציולוגיה, פרקים בסוציולוגיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, כלכלת ישראל ועוד. בנוסף, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה ויכינו עבודה סמינריונית בכלכלה/חינוך. בוגרי התואר ישתלבו בעבודה בתחום הכלכלה או בתחום החינוך.

חינוך, מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A קורסי החובה במהלך הלימודים כוללים נושאים כמו מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא למחשבה מדינית, מבוא לפסיכולוגיה/סוציולוגיה, פסיכולוגיה בחינוך, תכנון, פיתוח ויישום תוכנית לימודים ועוד. בנוסף, יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית במדע המדינה ויחסים בין לאומיים/בחינוך וישתתפו במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומי ניהול בחינוך ובתחום מדע המדינה.

חינוך ופסיכולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. במהלך הקורס נילמדים קורסי חובה בנושאים מגוונים כגון: התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה בחינוך, פרקים בסוציולוגיה של החינוך ועוד. כמו כן, הסטודנטים במסלול זה מתבקשים להגיש עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה/חינוך ובהשתתפות בקורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הפסיכולוגיה ובתחום החינוך.

חינוך וסוציולוגיה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים בקורסי חובה במגוון נושאים כמו פרקים בסוציולוגיה של החינוך, תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, אתגרים בניהול בית ספר, מטאפורה בחשיבה החינוכית, מבוא לסוציולוגיה, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. כמו כן, משתתפים הסטודנטים במגוון קורסי בחירה. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומים הנוגעים לקהילה ומערכות חינוך.

מדעי החברה בהדגשת חינוך: תוכנית לימודים ושיטות הוראה

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. קורסי החובה המסלול זה כוללים נושאי לימוד כגון: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, הוראה יחידנית, פסיכולוגיה בחינוך, תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימודים, מבוא לסטטיסטיקה, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. בנוסף, על הסטודנטים להגיש שתי עבודות סמינריון בחינוך/בתחום אחר במדעי החברה ולקחת חלק במספר קורסי בחירה. בוגרי המסלול יכולים להשתלב בשוק העבודה בתחמי החינוך השונים, מנהל החינוך וכו'. 

חינוך ומדעי המחשב

מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. קורסי החובה במסלול כוללים נושאים כמו חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מבוא לסטטיסטיקה, רגרסיה וניתוח שונות, תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימודים, מבוא למדעי המחשב, אוטומטים ושפות פורמליות, מערכות בסיסי נתונים ועוד. בנוסף הסטודנט צריך להגיש עבודת סמינריון בחינוך ולהשתתף במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי התואר יוכלו להמשיך בלימודים לתעודת הוראה וללמד בבתי ספר מדעי המחשב.

מדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה

מסלול זה כולל לימודי חובה המשלבים פסיכולוגיה וחינוך. לימודים אלו מתבצעים דרך קורסי חובה כמו מבוא לפסיכולוגיה, אישיות: תיאוריה ומחקר, פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה בחינוך, מחוננות וכשרונות מיוחדים, ליקויי למידה, סוגיות בחינוך המיוחד ועוד. בנוסף, על הסטודנטים להגיש שתי עבודות סמינריוניות ולהשתתף בקורסי בחירה. מסלול לתואר זה אינו מקנה תעודת הוראה, הבוגרים יוכלו להשתלב בעבודה עם ליקויי למידה בחינוך. כמו כן, ניתן להשלים תעודת הוראה או תואר שני בנושא.