המכללה הלאומית מכון התקנים

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

המכללה הלאומית מכון התקנים

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

המכללה הלאומית מכון התקנים מציעה קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך.

לימודי ערב

הלימודים מתקיימים בתל אביב.

מידע כללי

מבדקי בטיחות במוסדות החינוך מהווים כלי ניהול מקיף לשמירה על רמת בטיחות נאותה וצמצום סיכוני בטיחות. מבדקים אלו נותנים מענה לשאלה האם הפערים הקיימים בין התשתית שבה המוסד החינוכי ממוקדם לבין המפורט בחוזה מנכ"ל עלולים להוות מקור סכנה לשוהים במקום.

על מנת לקבל רישיון, על כל מוסדות החינוך לעבור מבדק בטיחות מקצועי. משרד החינוך, האגף הבכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתית, ממליץ כי ההתקשרות לביצוע מבדק בטיחות תהיה עם בוגרי הקורס, וזאת כדי להבטיח כי מבדקי הבטיחות יהיו מקצועיים ויעמדו בדרישות משרד החינוך.

קהל יעד

 • ממונה על הבטיחות בעבודה
 • מהנדסים במקצועות ההנדסה השונים
 • הנדסאים במקצועות ההנדסה השונים ובעלי ניסיון ניהולי מתאים

תנאי קבלה

 • ההרשמה לקורס מחייבת את הנרשם/ת להימנות עם אחד מבעלי המקצועות האלה: אדריכל, ממונה בטיחות ו/או הנדסאי במקצועות הטכניים.
 • יש להעביר העתק תעודה בהרשמה
 • מתעניינים שאינם עומדים בדרישת הסף ידרשו לעבור וועדת חריגים

משך הלימודים

40 מפגשים, סה"כ 160 שעות אקדמיות

כל מפגש מתקיים בין השעות 20:30 - 16:30

תכנית הלימודים

 • יסודות ניהול הבטיחות והסיכונים
 • תורת הסיקור והמבדק
 • היבטים משפטיים
 • התחקיר הבטיחותי
 • מתקני משחקים ומתקני ספורט
 • יישום בטיחות במערכות החינוך בישראל
 • חוקים ותקנות בבטיחות וגיהות
 • תקנים בבטיחות וגיהות
 • מניעת דלקות
 • סוגיות של אחריות לבטיחות
 • מבדקים במערכות חינוך

תעודה

לבוגרי הקורס תוענק תעודה חתומה מטעם מכון התקנים הישראלי
תחומי לימוד נוספים בהמכללה הלאומית מכון התקנים
אנרגיה ואיכות הסביבה