המכללה האקדמית תל אביב יפו

מלגות הצטיינות

המכללה האקדמית תל אביב יפו

מלגות הצטיינות

המכללה האקדמית תל אביב יפו מציעה מלגות לבעלי נתוני קבלה גבוהים.

מידע כללי

אם אתם מעוניינים להירשם ללימודי תואר ראשון במכללה האקדמית תל אביב יפו, והינכם בעלי נתוני קבלה גבוהים מהדרוש, ייתכן ותוכלו לקבל מלגת הצטיינות, המזכה אתכם מתשלום חלקי או מלא עבור שנת הלימודים הראשונה. 

מלגת הצטיינות של בית הספר למדעי מחשב

המכללה האקדמית תל אביב יפו מעניקה פטור מלא משכר לימוד של השנה הראשונה ללימודים בבית הספר למדעי המחשב, לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ח, בעלי ציון משולב של 710 לפחות. 

מלגת הצטיינות ללימודי מערכות מידע

המכללה להאקדמית תל אביב יפו מעניקה פטור מלא משכר לימוד של השנה הראשונה ללימודי מערכות מידע, למתקבלים ללימודים בשנת תשע"ח, בעלי ציון משולב של 680 לפחות. 

מלגות הצטיינות נוספות

מי שמתקבל ללימודי תואר ראשון המתחילים בשנה"ל תשע"ח במכללה האקדמית תל אביב יפו, יוכל לקבל מלגה מיוחדת בשווי מחצית שכר לימוד יסודי, בתנאי שהציון המשולב שלו גבוה.

את המלגה יקבלו: מתקבלים לתואר ראשון בממשל וחברה בציון משולב של 630 ומעלה, מתקבלים לתואר ראשון בניהול וכלכלה עם ציון משולב של 680 ומעלה, מתקבלים לתואר ראשון למדעי ההתנהגות בציון משולב של 700 ומעלה ומתקבלים לתואר ראשון בסיעוד עם ציון משולב של 660 לפחות.