המכללה האקדמית תל אביב יפו

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית (.M.A)

המכללה האקדמית תל אביב יפו

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית (.M.A)

המכללה האקדמית תל אביב - יפו מציעה מסלול לימודים חדש לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית (.M.A). פסיכולוגיה חינוכית מקדמת את רווחתם הנפשית של ילדים ובני נוער ומשפחותיהם בתוך מכלול היחסים החברתיים - חינוכיים - קהילתיים -תרבותיים בהם הם חיים. היא עושה זאת באמצעות רצפים של מניעה, איתור והתערבות הן ברמת הפרט, המשפחה מערכות החינוך והקהילייה. עבודת הפסיכולוג החינוכי מתמקדת בהתערבות עם הילד, ההורים, המשפחות והצוותים חינוכיים בבתי הספר ובקהילה החל מאבחון וכלה בטיפול, הן במצבי שגרה והן במצבי חירום.

(ההרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית תסתיים בתאריך .6.5.18).

הנכם מוזמנים למפגש פתוח ביום ב' 30.4 בשעה 17:30, בניין ווסטון.

תנתן הטבה של 50% הנחה בדמי הרישום למגיעים למפגש.

מטרת הלימודים

מטרת התכנית החינוכית באקדמית היא להכשיר סטודנטים מצטיינים להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית באמצעות:
  1. הקניית ידע הנדרש לפסיכולוג חינוכי: פסיכולוגיה חינוכית, רפואית, קלינית, התפתחותי וארגוני - מערכתי.
  2. הכרת שיטות הערכה וחקר הכלים העומדים לרשות הפסיכולוג החינוכי.
  3. פיתוח הידע המקצועי.
  4. למידה ויישום מודלים קלאסיים ועדכניים לאבחון פסיכו-דיאגנוסטי הן פרטני והן מערכתי קהילתי.
  5. למידה ויישום שיטות טיפול פרטניות, משפחתיות ומערכתיות הרלוונטיות לעבודות היומית של פסיכולוג חינוכי.

נושאי לימוד

הלימודים יתבססו על שילוב של דיסציפלינות תיאורטיות המסבירות תהליכים התפתחותיים, קוגניטיביים ופסיכולוגיים נורמטיביים ופתולוגיים, תוך כדי הבנת  השפעתם של יחסי הגומלין בין הפרט לסביבתו על תהליכים אלה. לימודי הליבה יאפשרו רכישת ידע ומיומנויות בתחומים השונים של אבחון פרטני ומערכתי, פסיכותרפיה והתערבות פסיכולוגית מערכתית במצבי לחץ וטראומה. הסטודנט ירכוש ידע תיאורטי, מתודולוגי ויישומי בקידום רווחה נפשית בקהילה.

מסלולי לימוד

הלימודים בתכנית מתקיימים בשני מסלולים:
  • תכנית עם תזה** – המאפשרת למסיימים אותה בהצלחה יוכלו להירשם ללימודי דוקטורט.
  • תכנית עם עבודת גמר – המדגישה יישום הידע שהסטודנטים רכשו במהלך הלימודים בתכנית.
**הקבלה לתכנית עם תזה תתאפשר לקראת סוף סמסטר א בשנה הראשונה ובכפוף לתנאי הקבלה.

תעודה ואפשרויות תעסוקה

עם סיום הלימודים, מוסמכי התכנית* יוכלו להשתלב כמתמחים ובהמשך כפסיכולוגים חינוכיים מומחים במוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים, במסגרת השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.