המכללה האקדמית תל אביב יפו

לימודי תואר ראשון בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית

המכללה האקדמית תל אביב יפו

לימודי תואר ראשון בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית

המכללה האקדמית תל אביב יפו מציעה לימודי B.A בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית.

הלימודים מתקיימים בתל אביב.

מידע כללי

לימודי חברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית, מתמקדים בקשר בין תקשורת המונים לבין התרבות פוליטית החדשה. המסלול מאפשר לסטודנטים לערוך היכרות מעמיקה בסקירת שיטות מדידת דעת הקהל, שיטות בשיווק ופרסום פוליטי והשפעתה על תהליכים מדיניים. הלימודים מתאפיינים במגוון תיאוריות המקשרות בין הפוליטיקה לתקשורת, באמצעות כלי ניתוח מגוונים.

משך ומבנה לימודים

לימודי תואר ראשון בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית, נמשכים 3 שנים. במסגרתם ילמדו הסטודנטים 112 נקודות זכות אקדמיות. מתוכן 78 נקודות זכות חובה בתחום החברה והפוליטיקה ובמסגרת חטיבת התקשורת הפוליטית, קורסי יסוד בחטיבה בתקשורת פוליטית בהקף של 10 נקודות זכות, קורסי יסוד במדע המדינה בהקף של 6 נקודות, קורסי בחירה בחברה וממשל בהקף של 8 נקודות, התמחות מקצועית בהקף של 6 נקודות וסמינר נוסף בהקף 4 נקודות.

תעודה

למסיימי לימודי תואר ראשון בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית, שיעמדו בהצלחה בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון B.A מטעם בית הספר לחברה וממשל במכללה האקדמית תל אביב-יפו.