ClickCease

האקדמית עמק יזרעאל

תואר ראשון B.S.W. בעבודה סוציאלית

האקדמית עמק יזרעאל
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות האקדמית עמק יזרעאל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על האקדמית עמק יזרעאל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

תואר ראשון B.S.W. בעבודה סוציאלית

האקדמית עמק יזרעאל מציעה לימודי תואר ראשון B.S.W בעבודה סוציאלית, המכשירים אנשי מקצוע מיומנים להתמודדות עם אתגרים בתחום מורכב ומספק זה.

מטרת תכנית הלימודים היא להקנות השכלה אקדמית-יישומית בעבודה סוציאלית, תוך פיתוח זהות עיסוקית, הקניית ידע תיאורטי ופרקטי, הנחלת הערכים והתפיסות של המקצוע וזיקה לדרישות המשתנות של הלקוחות ושל מקבלי ההחלטות.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות האקדמית עמק יזרעאל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על האקדמית עמק יזרעאל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

תוכנית הלימוד

תכנית הלימודים מתבססת על חמישה מקבצים להוראת העבודה הסוציאלית:
  • תיאוריות יסוד בתחום מדעי ההתנהגות ומדעי החברה - קורסים המקנים ידע תיאורטי המהווה את הבסיס הדיסציפלינרי של העבודה הסוציאלית. הקורסים מתמקדים בהיבטים תיאורטיים, ובהכרת החברה הישראלית, מגוון התרבויות והאוכלוסיות שבה.
  • תיאוריות והתערבויות בעבודה סוציאליתתיאוריות וגישות התערבות מהוות את עמודי התווך של מקצוע העבודה הסוציאלית. קורסי התיאוריה וההתערבות מלווים בהכשרה מעשית וייעשה קישור בין התנסות הסטודנטים בשדה לבין החומר הנלמד.
  • רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים - הלימודים הנכללים במקבץ זה מעניקים בסיס ידע הנדרש להכרת מערכת הרווחה, השירותים, החוקים ומדיניות הרווחה, תוך ראיה ביקורתית ובמגמה לפתח אקטיביזם חברתי כמתחייב בקוד האתיקה של עבודה הסוציאלית.
  • לימודי מחקר - מקבץ זה מקנה כלים לחשיבה מדעית ומיומנויות מחקר, החל משימושים סטטיסטיים ושיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וכלה בכתיבה עצמאית של דו"ח מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים כלים יישומיים בכתיבה מדעית ובשימוש במאגרי מידע.
  • סוגיות חברתיות ומסלולי העשרה מקצועית - שני מקבצי הוראה, המוצעים בשנה ג' ללימודים, נועדו לחשוף סטודנטים לסוגיות חברתיות מרכזיות שאיתן מתמודד העובד הסוציאלי ברמות השונות. והעשרה מקצועית בתחומי משפחה, זקנה וקהילה.

התנסות מעשית - לימודי שדה

בנוסף לתכנים העיוניים הנלמדים במסגרת התואר, נהנים הסטודנטים גם מהכשרה מעשית ענפה הנבנית בהדרגה.

לימודי השדה בשנה א' עוסקים בחשיפה למגוון תחומי בעיה וצרכים, למגוון מענים ושירותים, לשיטות התערבות מקצועיות שונות ולמדיניות רווחה. במהלך שנת הלימודים מתקיימים מספר סיורים, תצפיות ומפגשי עיון.

לימודי השדה בשנה ב' מתקיימים במחלקות לשירותים חברתיים. הלימודים כוללים מפגש ישיר עם צרכני השירות ועם מגוון תפקידי העובד/ת הסוציאלי/ת ותחומי פעילותו. הסטודנט מתנסה בעבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית. לימודי השדה מלווים בהדרכה אישית ובהדרכה קבוצתית על ידי עו"סים מוסמכים.

בשנה ג' הסטודנטים משתלבים בארגוני חברה ורווחה ובמסגרתם מתנסים בטיפול פרטני עם צרכני שירות ומשפחותיהם, בביצוע פרויקט קהילתי או קבוצתי.