ClickCease

האקדמית עמק יזרעאל

תואר שני .M.A במנהל ומדיניות ציבורית*

האקדמית עמק יזרעאל
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות האקדמית עמק יזרעאל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על האקדמית עמק יזרעאל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

תואר שני .M.A במנהל ומדיניות ציבורית*

מדיניות ציבורית כתחום דעת התפתחה מתוך חקר הפוליטיקה, מדע המדינה וכלכלה. ומתייחסת לממשק שבין יחידים, קבוצות, ארגונים, רשויות ממשל, חוקים, כלים ונורמות המשפיעים, יחדיו או לחוד, על העשייה או אי העשייה השלטונית.

מדיניות ציבורית היא כלי מרכזי בידי הממשל להנעת תהליכי שינוי ובנייה והיא משתקפת במגוון רחב של פעילויות הכולל חקיקה, קביעת תקנות, קבלת החלטות מנהליות, הקצאת משאבים, הטלת מיסים, הקמת מוסדות לביצוע משימות שונות ופעילויות בקרה ואכיפה.

לימודי מנהל ומדיניות ציבורית לתואר שני כוללים ניתוח דרכי פעולה וחקיקה של הממשל, חקירת הבעיות הציבורית וההתייחסות אליהן, מיפוי היעדים והמטרות של החברה והמשק, וזיהוי האמצעים השונים לניתוב משאבים ציבוריים והבטחת ניצולם האפקטיבי, במטרה להגשים את היעדים המועדפים על החברה.

תכנית הלימודים משלבת ידע אמפירי ויישומי הן על אודות פעילות הממשל בתהליכי עיצוב מדיניות, קביעת מדיניות, ביצועה/יישומה והערכתה (בתחומי מדיניות שונים) והן על אודות דפוסי המנהל והניהול בארגוני המגזר הציבורי.

מטרת תכנית זו לקדם ולפתח יכולות וכישורים בקרב מנהלות ומנהלים כמובילי מדיניות ומיישמי שינוי בחזית העשייה הציבורית והחברתית ובעיקר בגופי המגזר הציבורי בישראל וכולל שירות המדינה, שלטון מקומי, חברות לתועלת הציבור, ארגוני המגזר השלישי, חברות ממשלתיות ועוד.

התוכנית מקנה הבנה רב-תחומית של האתגרים הניצבים בפני מנהלי המגזר הציבורי, הפרטי והשלישי.

בכלל זה ידע יישומי נרחב והבנה מעמיקה בתהליכים החברתיים, מדיניים, כלכליים, ניהוליים, משפטיים, פוליטיים ומוניציפאליים הנדרשים להובלת מדיניות וקידומה.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג, כמקובל בתכניות לימודים חדשות
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות האקדמית עמק יזרעאל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על האקדמית עמק יזרעאל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

קהל יעד

התוכנית מותאמת למנהלים ומנהלות המבקשים להרחיב את ההכשרה האקדמית שתסייע להם להשתלב בהובלת מדינות ציבורית ולהוות משאב אנושי איכותי העוקב אחר הידע המתחדש והתמורות בארץ ובעולם, מיישם גישות שונות וחדשות ליישום מדיניות ציבורית, מטמיע גישות מנהליות וניהוליות חדשניות, מקדם ומפתח שירותים במערכות הממשל השונות ובונה בסיסי ידע ומידע חדשים לשיפור רווחת האוכלוסייה.