ClickCease

האקדמית עמק יזרעאל

תואר ראשון למצטיינים

האקדמית עמק יזרעאל
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות האקדמית עמק יזרעאל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על האקדמית עמק יזרעאל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

תואר ראשון למצטיינים

האקדמית עמק יזרעאל מקיימת לימודים במסלול מיוחד לסטודנטים בעלי הישגים - תכנית לימודי תואר ראשון למצטיינים.

יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות האקדמית עמק יזרעאל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על האקדמית עמק יזרעאל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מידע כללי אודות הלימודים

האקדמית עמק יזרעאל שואפת לקדם סטודנטים בעלי הישגים גבוהים ולסייע להם להצליח בלימודיהם ולשמור ואף לשפר את ציוניהם. לשם כך, מציעה האקדמית תוכנית לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון באחד ממסלולי הלימודים המתקיימים בה ונמצאים כבר בסמסטר השני בשנת הלימודים השניה לתואר. במסגרת לימודים אלה, המשולבים במסגרת הלימודים לתואר הראשון, סטודנטים בעלי פוטנציאל אישי גבוה במיוחד יזכו להעמיק את ידיעותיהם בתחומים השונים הנלמדים במכללה ולחזק מיומנויות אקדמיות ויישומיות (ביצוע מחקר ופרויקטים יישומיים שיש בהם תרומה לקהילה). השתתפות בתכנית עשויה לסייע  להצלחה בהשתלבות במסלולי לימודים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות. 

תכנית לימודים

תכנית הלימודים במסלול זה מורכבת משני חלקים: קורס משותף לכל תלמידי התכנית ופרויקט אישי המעוגן במסגרת החוג או המגמה בה למד הסטודנט בשנת לימודיו הראשונה. אופי הפרויקטים בתכנית יקבע על ידי כל חוג או מגמה בהתאם לאופי הדיסציפלינה.  המשתתפים בתכנית ילוו בהנחיה אישית ע"י מנחים שהינם חברי הסגל האקדמי מדרגת ד"ר ומעלה.  התכנית מורכבת על פי תחומי העניין של הסטודנט ובהתאם להמלצת המנחה. כל סטודנט בתכנית יידרש להכין פרויקט גמר בתחום התמחותו ולהגישו בסוף שנת הלימודים השלישית.  הפרויקט יוצג במסגרת סמינר מחלקתי.  הסטודנטים בתכנית יוזמנו להשתתף בסמינרים מחלקתיים של הסגל האקדמי. סטודנטים המשתתפים בתכנית יקבלו עדיפות לתפקיד עוזר מחקר. לתעודת הבוגר אותה יקבל הסטודנט עם סיום לימודיו יצורף אישור כי הסטודנט למד בתוכנית  B.A. מצטיינים.