ClickCease

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס ניהול פרוייקטים בבנייה

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס ניהול פרוייקטים בבנייה

היחידה ללימודי המשך וחוץ בטכניון מציעה קורס ייחודי ללימודי ניהול פרוייקטים בבנייה.

הלימודים מתקיימים בקמפוס שרונה בתל אביב ובקמפוס הטכניון בחיפה.

מידע כללי

קורס ניהול פרויקטים בבנייה של היחידה ללימודי המשך וחוץ בטכניון הינו קורס ייחודי המבוסס על הקניית ידע תיאורטי רחב, יחד עם  רכישת ניסיון מעשי בשטח, על מנת להביא את הסטודנטים לרמת מקצועיות גבוהה. הסטודנטים מתנסים בניהול פרויקטים מרמת התכנון ועד רמת הביצוע.

תנאי קבלה

הקורס מיועד לעוסקים בתחום הנדל"ן והתשתיות, למעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ולהתמקצע בתחום הבניה, שמאי מקרקעין המעונינים לרכוש ידע נוסף למקצועם, מהנדסים, אדיריכלים, הנדסאים ומנהלי פרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן.

משך הלימודים

הלימודים בתוכנית נמשכים 10 חודשים, במתכונת חד-שבועית בשעות אחה"צ. סה"כ- 200 שעות לימוד אקדמיות.

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים הינה מקצועית ויוקרתי, וכוללת שלל תכנים תיאורטיים, התנסויות מעשיות, תכנון פרוייקט, פיקוח על פרוייקט, מבחנים ועוד. בין נושאי הלימודף מקומו של מנהל הפרויקט בארגון ותפקידיו, ארגון האתר, בניה חוזרת, הכנת לו"ז ופריסת משאבים, ציוד בניה, כלכלה הנדסית, תחשיב, מכר, המחשב בשרות מנהל הפרויקט והקבלן, ניתוח פרויקט, תיק פרויקט, בקרת איכות, תקנים ומפרטים טכניים, בטיחות בעבודה, ניהול פיננסי, היבטים משפטיים בעבודתו של מנהל הפרויקט, חוקי בניה, רישוי ותהליך הרישוי, תיווך נדל"ן, הגורם השיווקי בחברה קבלנית, הגורם האנושי בעבודה ועוד.

תעודה

לסטודנטים אשר יעמדו בכל דרישות התוכנית, תוענק תעודת גמר מטעם הטכניון- היחידה ללימודי המשך וחוץ.
 
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ