ClickCease

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס ניהול פרויקטים בסביבה דינמית

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס ניהול פרויקטים בסביבה דינמית

היחידה ללימודי המשך וחוץ בטכניון מציעה קורס ניהול פרויקטים בסביבה דינמית, המיועד לבעלי ניסיון מעשי בתעשייה, ולכל מי שמתעתד לעסוק בניהול פרויקטים. הקורס מקנה לבוגריו מיומנויות בתחום ניהול ותפעול פרויקטים.

הקורס נלמד בקמפוס הטכניון בחיפה.

מידע כללי

ניהול פרויקט מתבצע בסביבה דינמית ורבת שינויים הדורשת התייחסות מערכתית. מתודולוגיית ניהול פרויקטים, כפי שהוגדרה על ידי הארגון לניהול פרויקטים PMI, מקנה מגוון כלים ייחודי לבוגרים. מגוון רחב של תחומי פעילות עסקיים הן בתחום הייצור והן בתחום השירותים מתנהלים באופן פרויקטלי. פרויקט מוגדר כמשימה חד פעמית של אוסף מטלות עם התחלה ועם סיום מוגדרים, כאשר את הפעולות יש לבצע בסדר מסוים הנקבע לפי שיקולים טכנולוגיים ולוגיסטיים. הקורס ישלב הכרה של תוכנת MS Project וכן שימוש בכלי סימולציה על מנת לחזות תרחישים אפשריים בהינתן אילוצים ואירועים בלתי צפויים.

מטרת תכנית הלימודים היא הקניית ידע בתחום ניהול הפרויקטים בסביבה דינמית, וכלים פרקטיים להתמודדות בהצלחה עם תהליכי הפרויקט השונים. התכנית מתמקדת במתודולוגית PMBoK לניהול פרויקטים המתבססת על מודלים כמותיים ומודלים ניהוליים. ללא הכנה למבחן ה-PMP.

משך הלימודים

הלימודים המשכים כ- 4 חודשים, במתכונת חד-שבועית ובשעות אחה"צ.

תכנית הלימודים

על מנת להכשיר את הבוגרים לאפשרות לקחת תחת אחריותם ניהול פרויקט, בנתה היחידה ללימודי המשך וחוץ בטכניון תוכנית רחבת היקף הכוללת שלל תכנים תיאורטיים: מבנה ארגוני, מבוא לניהול פרויקטים, תכנון הפרויקט, משאבי אנוש, ניהול סיכונים, בקרת איכות בפרויקט ועוד.

תעודה

לסטודנטים אשר יעמדו בכל דרישות התוכנית, תוענק תעודת גמר מטעם הטכניון- היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.  
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ