ClickCease

הטכניון - היחידה ללימודי המשך וחוץ

קורס שמאות מקרקעין

הטכניון - היחידה ללימודי המשך וחוץ

קורס שמאות מקרקעין

היחידה ללימודי המשך וחוץ בטכניון מציעה קורס ייחודי ללימודי שמאות מקרקעין. 

הלימודים מתקיימים בת"א וחיפה. 

מידע כללי

קורס שמאות מקרקעין הינו קורס ייחודי ויוקרתי, במהלכו רוכשים הסטודנטים ידע וכלים מקצועיים מתקדמים בתחום הנדל"ן,. תוכנית הלימודים פותחה על ידי מיטב אנשי הטכניון, ומכשירה שמאי מקרקעין על מנת שיוכלו למלא את תפקידם בצורה הטובה ביותר. כמו כן, במהלך הלימודים מתכוננים הסטודנטים לבחינות מועצת שמאי המקרקעין לקבלת רישיון שמאי מקרקעין בישראל.

תנאי קבלה

הקורס מיועד לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, בוגרי תואר ראשון ממוסד ישראלי המוכר על ידי המל"ג, בני 23 ומעלה וללא רישום פלילי.

משך הלימודים

הלימודים בתוכנית נמשכים כשנתיים וחצי, ויתקיימו שלוש פעמים בשבוע בשעות אחה"צ. התכנית נפתחת פעמיים בשנה- בחודשים אוקטובר/מרץ.

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים הינה רחבת היקף, וכוללת תרגולים, מבחנים, התנסויות מעשיות ועוד. בין נשאי הלימוד בקורס:, יסודות המימון ושימושים בשמאות מקרקעין, יסודות מדידה ומיפוי, יסודות הכלכלה (מיקרו+מקרו+כלכלה עירונית), יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית, סטטיסטיקה, דינים, תכנון ובנייה (יסודות תכנון עירוני + דיני התכנון העירוני), יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים, מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים ועוד.

תעודה

לסטודנטים אשר יעמדו בכל הדרישות, וישלימו את כל הקורסים במסגרת הלימודים ביחידה ללימודי המשך וחוץ, תינתן תעודת גמר מטעם הטכניון- היחידה ללימודי המשך וחוץ.

רישיון ממשרד המשפטים יוענק למי שעמד בכל הבחינות והשלים את תקופת ההתמחות.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ