ClickCease

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

תואר שני בהנדסה אזרחית ME

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

תואר שני בהנדסה אזרחית ME

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך מציעה במסגרת המחלקה ללימודים לקראת תואר שני מסלול לימודים ייחודי לקראת תואר שני בהנדסה אזרחית - התמחות בייזום וניהול עסקי הבנייה. ייזום וניהול עסקי הבניה בארץ ובחו"ל דורשים ידע ומיומנות בתחומים ניהוליים, כלכליים, עסקיים, הנדסיים, תיכנוניים ומשפטיים. בשנים האחרונות מורגש צורך גובר והולך בהכשרתם ברמה גבוהה של מהנדסים אזרחיים לפעול בצורה מובנית ומקצועית יותר בהיבטים היזמיים והעסקיים של פרויקטי בניה. בתכנית המוצעת ללימודי הנדסה אזרחית הוכן תמהיל ייחודי של קורסים עם דגש על שלבי היזום, ניתוח הכדאיות והניהול העסקי של פרויקטי בנייה, תשתיות ונדל"ן, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. התכנית תקנה לבוגריה שעמדו בכל הדרישות האקדמיות תואר M.E מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית- ניהול הבנייה, מטעם הטכניון- ביה"ס למוסמכים.

הלימודים מתקיימים בתל אביב.

תנאי קבלה

מהנדסים בוגרי הנדסה אזרחית וסביבתית: בוגרי אוניברסיטה שממוצע ציוניהם מעל 78, בוגרי מכללות - מעל 80 + מדרג 15%. בוגרי פקולטות הנדסיות אחרות ובוגרי ארכיטקטורה ממוסד אקדמי מוכר בממוצע 77 ומעלה יידונו בהתאם לרקע האקדמי שלהם ויחויבו בהשלמות.

*עמידה בוועדת הקבלה האקדמית.

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול הלימודים לקראת תואר שני בהנדסה אזרחית - התמחות בייזום וניהול עסקי הבנייה בטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך כשנתיים, במתכונת דו שבועית.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ