ClickCease

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

תוכנית לימודים לקראת תואר שני בהנדסת מערכות- M.E

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

תוכנית לימודים לקראת תואר שני בהנדסת מערכות- M.E

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך מציעה במסגרת המחלקה ללימודים לקראת תואר שני מסלול לימודים ייחודי לקראת תואר שני בהנדסת מערכות- ME.

תנאי קבלה: בוגרי תואר ראשון בהנדסה, בעלי הישגים אקדמיים גבוהים ממוסד אקדמי מוכר. בוגרי תואר תלת שנתי במדעים - בעלי הישגים אקדמיים גבוהים יידרשו בהשלמות. בעלי 3 שנות ניסיון לפחות לאחר סיום התואר הראשון. עמידה בוועדת הקבלה האקדמית.

הלימודים מתקיימים בחיפה ותל אביב.

מידע כללי

נושא הנדסת מערכות זוכה לתשומת לב הולכת וגוברת בעולם בכלל ובישראל בפרט. מהנדס המערכות זקוק לידע רב במגוון תחומים, לצורך אינטגרציה בין המערכות עליהן הוא מפקח. לכן, מציג הטכניון תכנית לימודים ייחודית להכשרת מהנדסי מערכות, במסגרת לימודי תואר מגיסטר להנדסה. תכנית הלימודים, שגובשה על-ידי ועדה בין יחידתית, תצייד את מהנדס המערכות בידע ובכלים המקצועיים אשר בעזרתם יוכל להתמודד בהצלחה עם המשימות המורכבות, הנדרשות כיום בשטח. המרצים בתכנית הינם אנשי הסגל הבכיר של הטכניון ומרצים נספחים בעלי ניסיון רב בתעשייה ומהמובילים בתחומם.

תנאי קבלה

  • השכלה – בוגרי תואר ראשון בהנדסה או מדעים מדויקים, בעלי הישגים אקדמיים גבוהים ממוסד אקדמי מוכר. בוגרי תואר תלת שנתי במדעים ובעלי הישגים אקדמיים גבוהים יידרשו בהשלמות. ממוצע: 75 לאוניברסיטאות, 80 למכללות + מדרג 25%.
  • ניסיון תעסוקתי – בעלי 3 שנות ניסיון לפחות, ממועד הזכאות לתואר הראשון.
  • בחינת GRE – המועמדים מתבקשים להעביר תוצאות בחינת GRE על שלושת חלקיה (מינימום בחלק הכמותי של מבחן ה- GRE ובחלק המילולי/חיבורים על הציון להיות כמה שיותר גבוה).
  • ועדת קבלה – וועדת הקבלה האקדמית הינה הגורם המוסמך לקבלת מועמדים לתכנית הלימודים.

תכנית הלימודים

לימודים במסלול הלימודים לקראת תואר שני בהנדסת מערכות- ME בטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך הינם במסגרת תכנית לימודים מקצועית אשר פותחה על ידי ועדה בין-יחידתית מ-3 פקולטות: אוירונאוטיקה, תעשייה וניהול ומכונות. תוכנית הלימודים חושפת את הסטודנטים למגוון רחב של תחומי לימוד ובינהם, ניתוח מערכות ויכולת סקירת תהליכים ושיטות חדישות במחזור חיי המוצר, ניתוח אמינות המערכות הטכנולוגיות, תכנון ויכולת קבלת החלטות אסטרטגיות בתנאי אי ודאות, תכנון מערכות בקרה, ניתוח והגדרה של דרישות במערכות עתירות תוכנה, המודלים הכמותיים לפתרון בעיות מורכבות ועוד.

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול הלימודים לקראת תואר שני בהנדסת מערכות- ME בטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך כשנתיים (שישה סמסטרים), במתכונת חד שבועית.
 
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ