ClickCease

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

סדנת מנהלים למו"מ ומנהיגות - מבית ספר למשפטים של הרווארד PON

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

סדנת מנהלים למו"מ ומנהיגות - מבית ספר למשפטים של הרווארד PON

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך מציעה לך סדנת מנהלים למו"מ ומנהיגות -מבית ספר למשפטים של הרווארד PON. סדנת משא ומתן של בית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד בשיתוף היחידה ללימודי חוץ של הטכניון מעניקה הזדמנות להעשרת ארגז הכלים בתחום המו"מ. התכנית מתקיימת בשפה האנגלית במתכונת של שלושה ימים מרוכזים. 

הלימודים מתקיימים בשלוחת הטכניון בת"א.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ