ClickCease

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס גישור למנהלים בכירים

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס גישור למנהלים בכירים

טכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך מציעה לך קורס גישור למנהלים בכירים. הטכניון לימודי המשך וקבוצת גבים, הגוף המוביל בתחומי גישור וניהול קונפליקטים המסמיך ומכשיר מגשרים מקצועיים במשך שנים, חברו יחד ליצירת קורס גישור למנהלים בכירים, בו תינתן ההזדמנות למנהלים לרכוש מיומנויות וכלי עבודה ישימים ומקצועיים לניהול קונפליקטים בארגון ובסביבתו. הלימודים משולבים בשיח בכירים משמעותי, המעצים את תהליך הלמידה ונותן כלים מדויקים ואפקטיביים לתהליך הגישור הנלמד ומתורגל בקורס. זהו קורס הגישור היחידי בצפון אשר מיועד למנהלים ומוכוון לפתרון בעיות והעצמת הדרג הניהולי.

הקורס מתקיים בחיפה.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ