ClickCease

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ המשך

קורס ניהול מוצר

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ המשך

קורס ניהול מוצר

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך מציע קורס ניהול מוצר.

הלימודים מתקיימים בקמפוס ת"א.

מידע כללי

ניהול מוצר הוא אחד התהליכים המרכזיים בכל ארגון שמייצר מוצרים ופתרונות. התהליך מאפשר ראיה הוליסטית של מחזור חיי המוצר. התהליך כולל את שלב הרעיון, הבחינה העסקית, הגדרת הבעיה והדרישות, הנחיית הפיתוח לגבי הפתרון, המיצוב השיווקי, השקת המוצר כולל החשיפה לשוק וסיוע למכירות. בסיום התהליך, משוב לשביעות רצון לקוחות ישמש כבסיס להמשך התפתחות המוצר ושיפור יכולותיו והתאמתו לשוק וללקוחות.

כיום, ניהול מוצר הוא אחד המקצועות המבוקשים ביותר בחברות הייטק והביקוש מתעורר גם בחברות שהן לא בתחום ההי-טק המבינות את הצורך בפעילות ובעלי תפקיד בתחום ניהול מוצר. התפקיד מצריך יכולות הובלה, ידע טכנולוגי, חשיבה שיווקית ואחריות רבה.

הקורס מספק ידע וכלים לניהול מוצר עבור מנהלי מוצר ברמות תפקיד שונות כולל סמנכ"ל מוצרים או סמנכ"ל ניהול מוצר. הקורס מתאים לחברות ברמה פעילות שונות, כמו חברות מקומיות, גלובליות, חברות הנדרשות לפיתוח מהיר של מוצרים והתמודדות עם שוק תחרותי ודינאמי ועוד.

מטרת הקורס

המטרה העיקרית של התוכנית היא להכשיר מנהלי מוצר ושיווק מקצועיים על ידי הקניית מתודולוגיות עדכניות
וכלים להבנת השוק, ניתוח דרישות, תמיכה בתהליך הפיתוח והכנת תהליך השקת המוצר. בנוסף, התוכנית
מאפשרת חשיפה של עולם ניהול המוצר למנהלי המוצר ולבעלי תפקידים נוספים בארגון, מציגה כלים ושיטות
עבודה להשגת יעדים של מנהלי המוצר ומציגה את תהליך ניהול המוצר. 

קהל יעד

מנהלי מוצר ושיווק מוצר המעוניינים להעשיר את הידע המקצועי שלהם ולהתעדכן בכלים ושיטות מתקדמים. מנהלי מוצר חדשים בתחומם ו/או בעלי תפקידים שונים בארגון, המתעתדים לעשות הסבה לתחום ניהול מוצר ומעוניינים לרכוש את הידע המתאים בתחום. מנהלים בתפקידים שונים בחברה שבמסגרת תפקידם אחראים על תחום ניהול המוצר או נדרשים להקים מחלקת ניהול מוצר. בעלי תפקידים בארגון אשר עובדים לצד ניהול מוצר.

תנאי קבלה

ניסיון עבודה בחברת המפתחת מוצרים בתחומי תעשיה שונים.
ידע בסיסי במחזור החיים של מוצר.
ידע באנגלית.
ניסיון בשיווק – יתרון.

תכנית הלימודים

במהלך הקורס הסטודנטים יקבלו ניסיון פרקטי בניהול ופיתוח מוצר, וידרשו לעבוד על פרוייקט מתגלגל העוסק
בפיתוח מוצר. הקורס ישולב בסדנאות ותרגילי בית, כמו גם פרזנטציות של הסטודנטים בכיתה. התרגולים
יכללו את התחנות המרכזיות בחיי מוצר, על פי מהלך המתודולוגיה: ניתוח שוק, הגדרת בעיה, תכנית עסקית,
ניתוח תחרות, דרישות שוק, דרישות מוצר, תכנית השקה )במסגרת אחת הסדנאות לעיל( ועוד. תרגיל הסיכום
יהיה הכנת מצגת ללקוח שמסכמת את כל מחזור חיי המוצר.

משך הלימודים

תכנית לימודים של 15 מפגשים, אחת לשבוע, בהיקף של 70 שעות אקדמאיות.

משך הלימודים כ- 4 חודשים ויתקיימו אחת לשבוע בימי שישי בין השעות 09:00-13:30.

תעודה

קיימת חובת נוכחות ב 80%- מהמפגשים, ועמידה במטלות התכנית. לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם הטכניון - היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ