ClickCease

המכללה האקדמית הדסה ירושלים

מלגות לסטודנטים

המכללה האקדמית הדסה ירושלים

מלגות לסטודנטים

לימודים אקדמיים בלב ירושלים ברמה גבוהה ובאווירה נעימה מול נוף מרהיב, הם נחלתה של מכללת הדסה ירושלים, מכללה ותיקה ובעלת מוניטין מצויין, המציעה מסלולי לימודים אקדמיים במגון נושאי לימוד בתוכניות לימודים ייחודיות ובלעדיות. המכללה מציעה מגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ותואר שני לצד לימודי תעודה במגוון תחומים. כמו כן, המכללה מציעה מגוון מלגות.

מלגות הצטיינות לסטודנטים חדשים

המכללה האקדמית הדסה מעניקה מלגות הצטיינות בגובה 4000 שקלים לסטודנטים חדשים בעלי הישגים לימודיים גבוהים קודמים. 
קריטריונים לקבלת המלגה: 
עיצוב תעשייתי מכליל - סטודנטים בעלי ממוצע ציוני בגרות של 100 ומעלה + ציון 8 ומעלה במבחן הסטודיו. 
הפרעות בתקשורת - סטודנטים בעלי ציון מתאם של 710 ומעלה. 
תקשורת צילומית - סטודנטים בעלי ציון מתאם של 600 ומעלה + ציון משוקלל של 85 ומעלה הניתן לתרגיל הצילום, תיק עבודות וחיבור אישי. 
בחוגים: מדעי בריאות הסביבה, מדעי האופטומטריה, מדעי המעבדה הרפואית, ניהול ארגוני שירות, ביוטכנולוגיה, ומדעי המחשב - סטודנטים בעלי ציון מתאם של 650 ומעלה. 

מלגות ייחודיות לנרשמים לחוגים: ביוטכנולוגיה, בריאות הסביבה, עיצוב תעשייתי מכליל ותקשורת צילומית:

המכללה האקדמית הדסה מעניקה מלגות בגובה 4000 שקלים לסטודנטים מהחוגים: 
תקשורת צילומית - על סמך תיק עבודות וראיון אישי. 
בריאות הסביבה וביוטכנולוגיה - סטודנטים בעלי ציון מתאם של 560 ומעלה. 
עיצוב תעשייתי מכליל - סטודנטים בעלי ממוצע בגרות של 93 ומעלה. 
מקבלי המלגות ישתתפו בתכניות מעורבות בקהילה.

מלגות מפעל הפיס לסטודנטים חדשים

מפעל הפיס מעניק מלגות לימודים לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
המלגות, בגובה 10,000 ₪, ניתנות למשך 3 שנים (30,000 בסה"כ) לסטודנטים במצב סוציו-אקונומי נמוך (מוכח על ידי נתונים שיתבקשו להעביר).

מלגת אימפקט לסטודנטים חדשים

קרן אימפקט מעניקה מטעם "האגודה למען החייל" מלגות לחיילים משוחררים ללוחמים ותומכי לחימה (נשים וגברים עד דרגת סגן), ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית, לפי הקריטריונים הבאים:
- לוחמים או תומכי לחימה, עד דרגת סרן (כולל), עד 3 שנים בקבע.
- שירות צבאי מלא ותקין.
- ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית.
- תחילת לימודים תוך 4 שנים משנת השחרור מצה"ל.
- לימודים לתואר ראשון בהיקף מלא.

מלגת סחל"ב לסטודנים חדשים

תכנית ליישום חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום ארוך התשס"א, במסגרתה יקבל הסטודנט מלגה בגובה 60% משכר הלימוד בתמורה להשתלבות בפעילות חינוכית בבית ספר יסודי או בגן ילדים

מלגת קרן הישג

קרן הישג מעניקה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כ"חיילים בודדים" בצה"ל.
המלגה כוללת מימון שכר לימוד לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות (עד 30,000 ₪ לכל שנת לימודים).

מלגות לעולים חדשים

מימון לימודים לעולים חדשים בהתאם לכללי הזכאות של המינהל לסטודנטים עולים.

מלגת בריאות לסטודנטים חדשים

מלגות לסטודנטים עם בעיות בריאות כרוניות. מקבלי המלגה מחוייבים בפעילות חברתית בקהילה.

מלגות קרן גרוס לסטודנטים חדשים

קרן גרוס מעניקה מלגות בגובה של עד 5500 ₪ לחיילים משוחררים (כולל שירות לאומי) אשר עונים על הקריטריונים של הקרן ושל תוכניות הסיוע המוצעות. 

מלגות סיוע לסטודנטים חדשים

מלגות סיוע מטעם המכללה האקדמית הדסה על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים המתעדכנות מידי שנה. גובה המלגה משתנה בין תכנית לתכנית ועשוי להגיע עד לסכום של 6000 ₪ לשנה"ל תשע"ד. סטודנטים המקבלים מלגת סיוע מחוייבים בפעילות חברתית בקהילה.

מלגות לבני עובדי הדסה

מלגות בגובה חצי שכ"ל לבני עובדי בי"ח "הדסה". זכאים למלגה סטודנטים שאינם מקבלים מימון שכ"ל ממקור אחר.

מלגות "מעל ומעבר" לסטודנטים חדשים

מלגה בגובה 5000 שקלים לסטודנטים המשתתפים בתוכנית "מעל ומעבר" - תוכנית המצטיינים של המכללה. מקבלי המלגות מחוייבים בפעילות חברתית בקהילה, במקביל להשתתפות פעילה בתכנית.

קרן קציר לסטודנטים חדשים

מלגות ייחודיות לסטודנטיות חד הוריות, או לסטודנטים וסטודנטיות בני העדה האתיופית

מלגות הרשמה לתואר שני

מלגות בהיקף של חצי שכר לימוד מטעם המכללה האקדמית הדסה, למתקבלים לתואר שני בחוגים:
מדעי המחשב - סטודנטים בעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 82 ומעלה.
מדעי הראיה והאופטומטריה - סטודנטים בעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 85 ומעלה.
הפרעות בתקשורת - סטודנטים בעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 85 ומעלה.
קבלת המלגה אינה מותנית במצבו הכלכלי של הסטודנט או בקבלת מלגה ממקור אחר ואינה מחייבת פעילות בקהילה. מקבלי מלגה זו אינם זכאים למלגות סיוע (אלא במקרים חריגים באישור ועדת מלגות).

מלגות פר"ח לסטודטים חדשים

פרויקט חונכות המערב את הסטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.  הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנט במלגה בגובה של עד 5200 ₪.

מלגות משרד החינוך

מלגה מטעם משרד החינוך לסטודנטים בעלי מעמד של תושבי קבע בישראל, הלומדים לתואר ראשון. הגשת מועמדות למלגה (במהלך סמסטר א' תשע"ד) באמצעות טפסים אותם ניתן יהיה לרכוש במודיעין המכללה.

מלגות הדס לסטודנטים בשנים מתקדמות

מלגת הדס מוענקת לסטודנטים פעילים ומעורבים חברתית באחת מהתוכניות מתקיימות בשיתוף קרן גרוס וקרן ירושלים. רבות מהתכניות, המיועדות לסטודנטים משנים מתקדמות, מתבססות על יכולות מקצועיות ולימודיות הנרכשות בעת הלימודים במכללה.

מלגות הצטיינות לסטודנטים בשנים מתקדמות

המכללה האקדמית הדסה מעניקה לכ- 5% המצטיינים ביותר בכל שנת לימודים בכל חוג מלגת דיקן הסטודנטים. סף הזכאות נקבע בהתאם למדרג המועמדים של אותה השנה.

מלגות סיוע לסטודנטים בשנים מתקדמות

מלגות סיוע על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים המתעדכנים מידי שנה. סטודנטים המקבלים מלגת סיוע מחוייבים בפעילות חברתית בקהילה. הגשת בקשות למלגות סיוע לסטודנטים בשנים ב' ומעלה עד סוף חודש יוני 2013.

מלגות "עושים שכונה" לסטודנטים בשנים מתקדמות

מלגות ייחודיות לסטודנטים שישתפו בפרויקט "עושים שכונה" – פרויקט המשלב פעילות חברתית וחיי קהילה סטודנטיאלים עשירים. הפרויקט מיועד לסטודנטים שילמדו בשנה ב' בשנה"ל תשע"ד.
תחומי לימוד נוספים בהדסה ירושלים