ClickCease

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס Cyber Forensics

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס Cyber Forensics

חוקרי אבטחת מידע מקצוענים נדרשים לזהות מתקפות ידועות או חדשות, לפענח מתקפה על כל מרכיביה, לאתר את כל חלקי המתקפה ברשת, לעקוב אחר תהליך ההתפשטות בארגון, להגיב, להסיר את כל רכיבי ההתקפה, ולהמליץ על הגנה יעילה. חוקר אבטחת המידע יידרש לפעול באופן פרואקטיבי לאיתור נקודות חולשה בארגון על מנת לנסות ולמנוע מתקפות Zero-Day או APT.

כדי להכין אתכם להיות חוקרים מובילים, בנינו את תכנית Cyber Forensics – בה תקבלו את הכישורים, השיטות והכלים שיאפשרו לכם להיות מקצוענים בעלי ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה לתחקור אירועים.

הלימודים מתקיימים בחיפה ובתל אביב.

מידע כללי

סלול מיוחד שנבנה כדי להכין את המשתתפים בו להיות חוקרים מובילים, במסגרתו הם יקבלו את כל הכישורים, השיטות והכלים שיאפשרו להם להיות מקצוענים בעלי ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה לתחקור אירועים.

תנאי קבלה

התכנית מיועדת למפתחים, אנשי Pen Test, ומנהלי מערכות מידע המעוניינים לעבוד כחוקרי אבטחת מידע. נדרש רקע בתקשורת/ שבע השכבות ובמערכות הפעלה/ מחשוב. אנשים טכנולוגיים שלא התעסקו בחקירה באופן ספציפי אך בעלי אוריינטציה לתכנות ומחשבים (מפתחי WEB, אנשי IT וכדומה).

משך לימודים

200 שעות אקדמיות, כ5-6 חודשים.

תכנית לימודים

הלימודים מתקיימים במעבדות המחשבים ומשלבים שיעורים פרונטליים והתנסות Hands-On, תוך הכנה למבחן הגמר הכולל את נושאי הלימוד מפורטים בדו"ח מחקרי, כדי להכין אתכם לנדרש בעבודה המקצועית. התנסות השיא תיערך באימון ב-Technion Cyber War Room – סימולטור מתקדם ללוחמת והגנת סייבר.

בתכנית תלמדו שחזור מידע ונתונים, מתודות וכלים לפענוח אירועים, 
Reverse Engineering, שימור ראייתי, חקירת זמן-אמת וחקירת אקס-פוסט, היכרות עם הכלים הנפוצים בתחום, היכרות עם היבטים משפטיים וגופי חקירה רלוונטיים בישראל וכתיבת דוח בדיקה מסכם.

תעודה

לעומדים בדרישות התוכנית תוענק תעודת בוגר מסלול Cyber Forensics של הטכניון – היחידה ללימודי המשך, חתומה ע"י ד"ר אבי גינזבורג, היועץ האקדמי ופרופ' זאב גרוס, דיקן היחידה.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ