ClickCease

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס בודקי מעליות

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

קורס בודקי מעליות

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך, מציעה תכנית ייחודית המכשירה אנשי מקצוע מיומנים, למעבר מוצלח של בחינות משרד העבודה לצורך קבלה תעודת בודק מוסמך למעליות. לימודים איכותיים אלו, מתמקדים בהקניית ידע תיאורטי ומעשי להשתלבות קלה ומהירה בעבודה בתחום.

מוסד הטכניון מוסמך ומאושר לקיים קורסים להכשרות בודקי מעליות ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה.

הלימודים מתקיימים בתל אביב.

מידע כללי

התוכנית נועדה להקנות ללומדיה את הידע המצופה כיום מבודקי מעליות, ברמה התיאורטית והמעשית, ולהכין אותם למבחני הסמכה של משרד העבודה. התוכנית תשלב מרצים מתחומים שונים, בהם בודקי מעליות מוסמכים ותשלב תכנים מעולם החשמל, פיסיקה וחומרים, בטיחות ותפעול, תקנים ובדיקת מעליות.

תנאי קבלה

ללימודים יתקבלו מועמדים על פי הקריטריונים הבאים:

השכלה:
- מהנדסים מתחום המכונות או החשמל הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעלי ניסיון מקצועי של 5 שנים.
- הנדסאים מתחום המכונות או החשמל הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים בעלי ניסיון מקצועי של 10 שנים.

ניסיון מקצועי:
בנוסף לניסיון המקצועי הכללי, נדרשת תקופת ניסיון בתחום ההסמכה המבוקשת (תקופה זו יכולה להיות חלק מתקופת הניסיון הכללי).
למהנדס - שנתיים לפחות.
להנדסאי - ארבע שנים לפחות.

עמידה בבחינות כניסה וראיון אישי.

משך לימודים

הקורס כולל 311 שעות לימוד אקדמיות, ונמשך חצי שנה. מפגשי התכנית יתקיימו פעמיים בשבוע, בימי שלישי אחר הצהריים ובימי ו' בבוקר.

נושאי לימודים

פלדות וריתוך, בדיקות לא הורסות, תורת החשמל, מבנה מעליות, קריאת סרטוט יצרן מעליות, חשמל למעליות, כבלים למעליות, רכיבים למעליות,, ניתוח תקלות במעליות, אתיקה משפטית בבדיקת מעליות, נהלי מפע"ר 16 בדיקות מעליות, תאונות במעליות,  שיטות הנעת מעליות ועוד.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, לרבות ביצוע 20% מההתמחות ומעבר של המבחן המסכם, תוענק תעודת סיום מטעם הטכניון - היחידה ללימודי חוץ.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ