ClickCease

הקריה האקדמית אונו

מלגות לימודים בקריה האקדמית אונו

הקריה האקדמית אונו

מלגות לימודים בקריה האקדמית אונו

הקריה האקדמית אונו מציעה מבחר מלגות לימודים. בואו לבדוק האם אתם זכאים למלגה בקריה האקדמית אונו.

מידע כללי

הקריה האקדמית אונו מציעה מגוון רחב של מלגות לקהלי יעד שונים:

מלגות הקריה האקדמית אונו על רקע סוציו-אקונומי

אם אתם סובלים מקשיים כלכליים מלגה זו תוכל להתאים לכם. זוהי מלגה הניתנת כסיוע לסטודנטים בעלי קושי כלכלי. המלגה נבחנת על ידי ועדת המלגות לאחר קבלת המועמד.
קבלת המלגה: סטודנט במעמד מן המניין (לאחר הסדרת שכר לימוד) מגיש בקשה מול מנהל סטודנטים.

פרויקט "תמיר"-מלגות הצטיינות ללוחמים

מלגות אלו מוענקות ע"ש תמיר עצאמי ז"ל. הקריה האקדמית אונו, מעניקה מלגות לסטודנטים/סטודנטיות לוחמים/תומכי לחימה המצטיינים בלימודים. תוכלו לקבל את המלגה רק לאחר קבלה ללימודים.

מלגות הקריה האקדמית אונו לכוחות הביטחון

אם אתם אנשי כוחות הביטחון תוכלו ליהנות אולי ממלגה זו. כחלק מתפיסה חברתית של מעורבות בקהילה, מעניקה הקריה האקדמית אונו מלגה בשיעור קבוע למשרתים בכוחות הביטחון במהלך לימודיהם. המלגה מותנית באישור לימודים מענף אקדמאיים בצה"ל או מהגופים הרלוונטיים.

מלגת הישג -קרן לחיילים בודדים

הקרן מיועדת לחיילים משוחררים, מכל סוג שרות,שהוגדרו בצה"ל "חיילים בודדים" ושרותם הצבאי היה מלא ותקין.

מלגות הקריה האקדמית אונו לקצינים בתכנית "אופק"

הקריה האקדמית אונו מעניקה מלגה וליווי מנהלתי מיוחד לקצינים הנמצאים בתכנית "אופק" של צה"ל.
תוכלו לקבל את המלגה רק עם הצגת אישור מטעם הצבא במהלך תהליך הרישום.

מלגת הישגים - מלגות הקריה האקדמית אונו למנהיגות בעיירות פיתוח

אם אתם גרים בעיירות פיתוח ייתכן שתוכלו לקבל מלגה זו. 
המלגה מותנית בקבלת מכתב המלצה מתכנית "הישגים" ובאישור ועדת המלגות של הקריה האקדמית אונו.

מלגות לתושבי קרית אונו ותושבי אור יהודה

תלמידי הקריה האקדמית אונו הרשומים כתושבי העיר ב-5 שנים האחרונות והמתגוררים בה זכאים להטבה בשכר לימוד.
קבלת המלגה: כדי לקבל את המלגה תצטרכו להציג אישור מהעירייה. קבלת מלגה זו בשנים מתקדמות מותנית בהצגת האישור הנ"ל והמשך מגורים בעיר.

מלגות הצטיינות

המכללה מעניקה לסטודנטים המובילים מבחינת הציונים (סטודנטים מצטיינים) בכל מחזור מלגה כספית. 
תחומי לימוד נוספים בהקריה האקדמית אונו
תואר שני