ClickCease

הקריה האקדמית אונו

תואר ראשון במנהל עסקים (.B.A) - מסלול דו-שנתי מואץ

הקריה האקדמית אונו

תואר ראשון במנהל עסקים (.B.A) - מסלול דו-שנתי מואץ

הקריה האקדמית אונו מציעה תואר ראשון במנהל עסקים (.B.A) - מסלול דו-שנתי מואץ באחת מן ההתמחויות הבאות:

ניהול משאבי אנוש, מימון ושוק ההון ומערכות מידע.

הלימודים מתקיימים בקרית אונו. 

משך הלימודים

6 סמסטרים רצופים כולל סמסטרי קיץ.

נושאי הלימוד

נושאי הלימוד בשנה א' : 
מבוא לכלכלה מיקרו
מתמטיקה למנע״ס
אוריינות אקדמית
יסודות התכנות א׳ - קורס בחירה
מחוייבות קהילתית
יישומי אקסל למנהליי
יסודות החשבונאות
התנהגות ארגונית
מערכת המשפט בישראל
מבוא לכלכלה מאקרו
אסטרטגיה וניהול השיווק
מבוא למערכות מידע
יסודות התכנות ב׳ - קורס בחירה
שיטות כמותיות לניהול
סטטיסטיקה למנע״ס א׳ + ב׳
ניהול פיננסי
ניהול משאבי אנוש
יזמות עסקית
מבוא ליצירת ערך

נושאי הלימוד בשנה ב' : מימון

מבוא להשקעות
שוק הכספים והנדל״ן בישראל
יסודות הביטוח
ניתוח הון וחוב
יישומי תכנה למימון
חוב ומשכנתאות
תורת ההשקעות
מימון וביטוח לטווח ארוך
יסודות כריית נתונים
סמינר מימון
פרויקט במימון
פינטק
ניהול פרויקטים
סדנא מתקדמת בחדר עסקאות עם IB
סאפ ו- SAP FINANCE
אתיקה ודיני ניירות ערך


נושאי הלימוד בשנה ב' : משאבי אנוש

מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית
סדנת הסמכה במיון קורות חיים
מבוא לפסיכולוגיה וניהול
שיטות מחקר למנהלי משאבי אנוש
מבוא ללמידה והדרכה בארגונים
דיני עבודה למנהלי משאבי אנוש
מבוא לפסיכולוגיה וניהול
מבוא לפסיכולוגיה חברתית
אינטלגינציה רגשית בעולם העבודה
סדנת הסמכה בראיון טלפוני
ניהול שינוי ארגוני
פיתוח למידה בארגונים
סמינר
דיאגנוסטיקה לעולם העבודה
סדנת הסמכה במבחן מצב קבוצתי
אמנות הראיון
הערכת עובדים ותגמולם
סימולציה מסכמת במרכז הסימולציות
ניהול משאבי אנוש-הלכה למעשה
פרויקט
אנגלית


נושאי הלימוד בשנה ב' : מערכות מידע


ניתוח מערכות מידע
מערכות ERP
בסיסי נתונים ומחוללי יישומים
מבוא לכריית נתונים ויסודות DSS
מבוא לתקשורת נתונים
מבוא למערכות הפעלה
עיצוב תוכנה וכלי CASE
יסודות תכנות מוכוון עצמים ע״י JAVA
כריית נתונים
סמינר במערכות מידע
פרויקט במערכות מידע
ניתוחי נתונים מתקדמים וסטטיסטיים בעידן ה- Big Data
ניהול פרויקטים
אבטחת איכות תוכנה SQA
מבוא לטכנולוגיות אינטרנט
אתיקה מקצועית תקינה ואסדרה
אנגלית

  נושאי הלימוד בשנה ג' : מערכות מידע


הגנת סייבר והסביבה הטכנולוגית
פיתוח אפליקציות סלולר ויישומן באנדרואיד
נושאים מתקדמים במערכות הפעלה ותקשורת נתונים
בקורת מערכות מידע
שיטות ואמצעי אבטחה במערכות מידע ורשתות תקשורת
מבוא להגנה מיתקפות
עבודה מעשית בהגנת סייבר


תעודה

לבוגרים תוענק תעודה מטעם הקראיה האקדמית אונו. 
תחומי לימוד נוספים בהקריה האקדמית אונו
תואר שני