אורנים, המכללה האקדמית לחינוך בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון בהוראת ביולוגיה וסביבה

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה

החוג לביולוגיה וסביבה

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה מסלול ללימודי תואר ראשון הנלמד בחוג לביולוגיה וסביבה, בשיתוף עם הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה.

הלימודים מתקיימים בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית טבעון.

מידע כללי

מסלול לימודי תואר ראשון ותעודת הוראה בביולוגיה באורנים, המכללה האקדמית לחינוך הינו מסלול לימודים ייחודי המכשיר את הסטודנטים למחקר ולהוראה על ידי רכישת בסיס ביולוגי רחב בכל תחומי הביולוגיה מהרמה המולקולרית ועד לרמת האקוסיסטמה. לימודי התואר הם חלק בלתי נפרד מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה.

החוג שם דגש על מעורבות הסטודנטים במחקר הן על-ידי השתתפותם בסמינר שבועי מפי חוקרים הנמצאים בחזית המחקר האקדמי בארץ והן על-ידי השתלבותם בפרויקטי מחקר של חברי הסגל. בחוג לביולוגיה ישנה מסורת עשירה של עשייה ומעורבות בפעילות ירוקה ורתימת המחקר האקדמי להבנת השפעתנו על הסביבה שבה אנו חיים. לכן, מתכונת הלימודים בחוג משמרת את המסורת שטבע יהושע מרגולין, מחלוצי הוראת מדעי הטבע בארץ, שעיקרה הוא שילוב של לימודי הביולוגיה בשדה ובמעבדה עם הוראתה בכיתה. בנוסף, מהווים לימודי הביולוגיה בסיס נרחב לאלו מבין הסטודנטים המעוניינים בתעודת הוראה.  

משך הלימודים

  • משך הלימודים לתואר B.Sc. הינו שלוש שנים.
  • משך הלימודים לתואר .B.Sc + תעודת הוראה הוא ארבע שנים, כאשר לימודי ההוראה מתחילים בשנת הלימודים הראשונה.

תכנית הלימודים

נושאי הלימוד המרכזיים בחוג הם: ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא, ביוכימיה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, אקולוגיה, ביוסטטיסטיקה, שמירת טבע ואבולוציה.

בשנה א' נלמדים הנושאים לרבות: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ואנגלית. הסטודנט להיכרות ראשונה עם שניים מענפי הביולוגיה: זיאולוגיה ובוטניקה. מטרתם של הקורסים "מבוא לביולוגיה" ו"החי והצומח בסביבתם הטבעית" היא להציג את מהות יחסי הגומלין בין היצורים החיים לבין סביבתם, את התאמותיהם האקולוגיות והאבולוציוניות לסביבות אלה, ואת המנגנונים ברמה האורגניזמית, התאית והמולקולרית המאפשרים חיים.     בשנה ב' הסטודנט לומד קורסי מבוא במדעי החיים, החל ברמת האורגניזם השלם ועד לרמה של מנגנונים ביוכימיים ומולקולריים. בתכנית קורסים באבולוציה, אקולוגיה, מדעי הצמח, פיזיולוגיה, ביוכימיה, אנדוקרינולוגיה, גנטיקה, ביולוגיה מולקולרית ומיקרוביולוגיה.

בשנה זו מתקיים סיור של שבוע ימים לאקוסיסטמה המדברית ולשונית האלמוגים באילת. סיור כזה, המשלב דיסציפלינות שונות, ייחודי לחוג לביולוגיה וסביבה באורנים.

החל מן הסמסטר השני של שנה ב' ובמהלך שנה ג' הסטודנט לומד קורסי בחירה. כחלק מדרישות התואר עלל הסטודנט להשתתף בסמינר המחלקתי, החושף אותו למחקר ביולוגי עדכני בארץ ובעולם. בשלב זה יכול הסטודנט לבצע עבודת גמר מחקרית (בהיקף של 7 נקודות) בהנחיית אחד ממרצי החוג.

תעודה

תואר בוגר במדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה (.B.Sc) יוענק לבוגרי התואר אשר יעמדו בהצלחה בדרישותיו. בנוסף ישנה אפשרות לתעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י' (בחירה). לימודי התואר מאפשרים המשך ישיר ללימודי תואר שני בביולוגיה, רפואה ווטרינריה בארץ ובחו"ל. שילוב הלימודים לתואר .B.Sc בביולוגיה וסביבה עם לימודי חינוך מקנה לבוגרים תעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י'. 
תחומי לימוד נוספים באורנים