אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני .M.Ed בהוראת שפות בהתמחויות אנגלית/ערבית/עברית

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני .M.Ed בהוראת שפות בהתמחויות אנגלית/ערבית/עברית

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר שני M.Ed בהוראת שפות אנגלית / ערבית / עברית.

הלימודים מתקיימים בטבעון!

מידע כללי

מסלול לימודי תואר שני בהוראת שפות אנגלית / ערבית / עברית באורנים, המכללה האקדמית לחינוך הינו מסלול לימודים ייחודי המיועד למורים בעלי תואר ראשון בשפה האנגלית, בשפה הערבית או בשפה העברית המלמדים אנגלית, ערבית או עברית, בבית-הספר היסודי ובבית-הספר העל-יסודי. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים להרצאות מפי מומחים בעלי שם עולמי בתחום, מפתחים חשיבה מקצועית דרך דיונים ביקורתיים ורפלקציה אישית ורוכשים ידע תיאורטי ומעשי בנושאים הקשורים ללמידה ולהוראת שפות בבית הספר: שפה ותרבות, רכישת שפה, סוגיות במתודולוגיה, עיצוב תכנית לימוד ועוד.

התמחות בהוראת האנגלית

קורסי החובה של התמחות זו כוללים ידע תיאורטי ומעשי בסיסי הקשור להוראת שפות בכלל ולהוראת האנגלית בישראל ובעולם. קורסי הבחירה כוללים שיעורים באספקטים שונים של בלשנות והוראת שפה וספרות אנגלית. כל הקורסים הייחודיים להתמחות בהוראת האנגלית מתנהלים באנגלית.

התמחות בהוראת הערבית

ההתמחות מציעה דרכים להתמודדות מקצועית עם המציאות הפדגוגית והציבורית עמן מתמודדת הוראת המקצוע בישראל. מטרת ההתמחות היא לשפר את היכולות המקצועיות של המורים להתמודד עם מורכבות ההוראה של השפה הערבית בבית-הספר בהתבסס על שני גופי ידע: גוף הידע התיאורטי של תחום הוראת שפות זרות, תוך יישומו המעשי לבעיות ולשאלות שמעוררת הוראת הערבית כשפה נוספת; וגוף הידע של הלשון והספרות הערבית לדורותיהן, כמדיום להקניית היכרות עם השפה הערבית ותרבותה, ולהקניית מיומנויות לשון בה. הידע המוקנה בתכנית זו יאפשר לבוגרים למצב עצמם כמומחים בתחום, לתרום למערכת החינוך כמורים מומחים, מפקחים ומנחים, מדריכים ומחברי תכניות לימוד. תרומתם עשויה בעתיד לחזק את הישגי התלמידים במקצוע, ולהרים את קרנו של המקצוע בבית הספר.

התמחות בהוראת העברית

ההתמחות בהוראת עברית כשפה שנייה או כשפת מורשת, מיועדת למורים ללשון עברית במערכת החינוך העברית והיהודית בארץ ובחו"ל, למורי אולפנים ולמורים לעברית במערכת החינוך הערבית. המורים ללשון עברית במוסדות אלו לא הוכשרו ברוב המקרים להוראת עברית כשפה שנייה. 

תעודה

בוגרי התכנית יקבלו תואר מוסמך בחינוך M.Ed. התמחות בשפה אנגלית/ערבית/עברית.
תחומי לימוד נוספים באורנים