אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני בהוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני .M.Ed בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית​​​​

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר שני .M.Ed בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית​​​​.

הלימודים מתקיימים בטבעון! 

מידע כללי

מסלול לימודי תואר שני בהוראה רב תחומית במדעי הרוח באורנים, המכללה האקדמית לחינוך הינו מסלול לימודים ייחודי העונה לצורך של מחנכים לגבש תפיסת עולם מקצועית ובית-ספרית בשאלות רחבות של הוראה רב-תחומית במדעי הרוח והחברה, רצון לטפח תרבות דיון בדילמות ערכיות ודרישה לפתח תכניות ייחודיות המשלבות תחומים שונים ממדעי הרוח, החברה והאמנויות. 

במהלך הלימודים במסלול לימודי תואר שני בהוראה רב תחומית במדעי הרוח באורנים, המכללה האקדמית לחינוך רוכשים הסטודנטים תובנות בדבר הזיקות בין תחומי הדעת שמלמדים המורים לשאלות תרבות וערכים, ידע בתהליכים של חשיבה מחודשת והבנה מעמיקה של עמדות ותפיסות תרבותיות, והזיקות בין מדעי הרוח והחברה והגישות האינטגרטיביות להוראתם וכלים רעיוניים ומתודולוגיים לפיתוח יחידות לימוד רב-תחומיות בשאלות של חברה, תרבות וערכים, ומעניקים בסיס ידע להובלת צוותי מורים ולפיתוח תהליכים תרבותיים בקהיליית בית - הספר.

מסלולי הלימוד

מסלול רב-תחומי כללי המסלול כולל קורסי בחירה מרתקים, מתוך שולחנם של חוקרות וחוקרים בתחומם; חשיפה לגישות להוראת הספרות, ההיסטוריה, המקרא, האמנויות, הדתות והתרבויות, מערב ומזרח, בגישה רב-תחומית, כדרך לפיתוח ולטיפוח רוח האדם והחברה. דרכי הוראה ולמידה אלטרנטיביות בעולם משתנה, לנוכח אתגרי הגלובליות, הטכנולוגיה והדיגיטציה.

מסלול ייעודי - אמן-מורה*
המסלול מציע להתבונן בזהות המקצועית המורכבת של אמנים/יות  אשר ההוראה והיצירה האישית משלבות זו בזו כמפתח להתפתחות.  סוגיות, דילמות ושאלות  על המתח והזיקה הנוצרים במרחב שבין הסטודיו לכיתת הלימוד יהיו יעמדו למבחן. מחקר מבוסס יצירה ABR יסלול את הדרך לפיתוח שיכלול של צורות המבע היצירתיות בהיבטים רב תחומיים. בסגל התכנית מרצים, חוקרים ויוצרים בעלי מוניטין בתחומם. בנוסף אליהם ייפגשו הסטודנטים במהלך הלימודים עם אמנים, משוררים, סופרים, חוקרים ואנשי רוח.

*מסלול אמן-מורה יהיה כרוך בתשלום נוסף.
מסלול מורה יוצר קולנוע ומדיה (מסלול ייעודי אישי) חדש!
 המסלול מתמקד ביצירה, מחקר והוראה של קולנוע, צילום ותקשורת קולית וחזותית. המסלול מיועד למי שמשלבים בין יצירה להוראה ועשייה חינוכית חברתית ומבקשים להעמיק את הזיקה ביניהם. דגש מיוחד יושם בתוכנית על קולנוע תיעודי כאמצעי להתבוננות בעולם ומחשבה על החיים, ככלי לנשיאתה של עדות וכמרחב של מפגש אנושי. במוקד הלימודים תעמוד יצירתם של הסטודנטים תוך הנחייה אישית של אנשי קולנוע, צילום ותקשורת. מחקר מבוסס יצירה ABR יסלול את הדרך לפיתוח ושיכלול רעיוני ויישומי של היצירות בהיבטים רב תחומיים.

*מסלול אמן-יוצר יהיה כרוך בתשלום נוסף.

מסלול מותאם אישית תכנית אישית בלימודי תרבות יהודית-ישראלית מתוך התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית -  M.Ed. מאושרת על ידי הפיקוח על מקצוע תרבות יהודית ישראלית.
תואר שני בהוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית משולב עם לימודי הכשרה למורים חונכים ולמורים מכשירים
במיוחד עבורכם, מורי המקצועות ההומניסטיים, המכשירים סטודנטים והחונכים את המתמחים ואת המורים החדשים, בנינו תכנית המשלבת בין התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית לבין לימודי חונכות וליווי. המסיימים יהיו זכאים לקבל תואר שני ותעודת מורה חונך מומחה. התכנית מאפשרת כתיבת תזה מחקרית לקראת לימודים לתואר שלישי.

* הענקת התואר במסלול המחקרי מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

תעודה

בוגרי הלימודים יקבלו תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית​​​​.

אפשרויות תעסוקה

הלימודים במסלול לימודי תואר שני בהוראה רב תחומית במדעי הרוח באורנים, המכללה האקדמית לחינוך מועברים ברמה אקדמית גבוהה ומכשירים מורים ומחנכים מובילים אשר מטפחים את תלמידיהם למעורבות בחברה ומביאים לתשומת ליבם סוגיות תרבותיות, בעיות חברתיות ודילמות הנוגעות לקהילת בית הספר, החברה בישראל ואף הקהילה הבינלאומית.
תחומי לימוד נוספים באורנים