אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מל"ח הארץ - תואר ראשון לעוסקים בעבודה חינוכית ו/או חברתית

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מל"ח - מנהיגות לעוסקים בחינוך - תכנית לימודים חדשנית לאנשים עובדים - מסלול לתואר B.A או B.Ed

מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה תוכנית חדשנית לאנשים עובדים, מסלול לתואר B.A או B.Ed – מל"ח הארץ - תואר ראשון לעוסקים בעבודה חינוכית ו/או חברתית.

הלימודים מתקיימים בטבעון!

מידע כללי

תוכנית מל"ח הארץ היא תוכנית אשר קיימת במטרה לאפשר לאנשים שעוסקים בתחום החינוכי והקהילתי לשלב לימודים לתואר ראשון יחד עם עבודתם. תוכנית זו מותאמת באופן אישי לדרישות, לצרכים וללוח הזמנים של הסטודנטים העובדים וקיים ליווי אישי מטעם הסגל האקדמי לאורך כל תקופת הלימודים של הסטודנטים. מטרת התכנית הינה לאפשר לאנשים העובדים בשדה החינוכי והקהילתי לשלב לימודים לתואר ראשון במקביל להמשך עבודתם בשדה. לשלב את העבודה החינוכית של הסטודנטים במערך הלימודים האקדמיים, תוך הפיכתה לשדה של מחקר וצמיחה אישית. לפעול להעמקת עבודתם של המחנכים, ולהעצמתם לקראת היותם מובילי שינוי ומנהיגים בשדה החברתי והחינוכי.  
הסטודנטים של מל"ח לומדים חוג אחד מבין החוגים שנלמדים בפקולטה למדעי החברה והרוח (מח"ר) באורנים. זהו החוג בו הם יעשו תעודת הוראה. ההיגיון המנחה אותנו במקבץ זה הוא הסתמכות על הידע והניסיון של הסטודנטים, לקראת העמקת עבודתם. לפיכך, הסטודנטים זוכים להכרה אקדמית מסוימת על עצם עבודתם. 

בנוסף, הלימודים במקבץ זה מכוונים להשגת המטרות הבאות:
- עבודה סדנאית הקשורה לבדיקת הזהות האישית והחינוכית, לגיבוש קבוצה ולפיתוח מיומנויות בין-אישיות.
- הדרכה קבוצתית ואישית על העבודה החינוכית שנעשית בפועל.
- פיתוח מודעות חברתית בהיבטים של צדק ושוויון בחינוך.

קהל יעד

התכנית פתוחה לעובדי חינוך בעלי ניסיון של שנתיים לפחות. מתקבלים סטודנטים העובדים בכל תחומי החינוך, אך בפועל אנו מבחינים בשלוש אוכלוסיות מרכזיות שמגיעות למל"ח:
  • רכזים ומדריכים בתנועות נוער
  • רכזי נוער במועצות מקומיות וישובים כפריים
  • מדריכים ומחנכים בפנימיות והוסטלים שעובדים עם נוער בסיכון
  • מורים
  • וכל העובדים בשדה החינוכי והחברתי
       

משך הלימודים

מסגרת הלימודים בתכנת מל"ח הארץ הינה ארבע שנים, כאשר שלוש שנים מתוכן הסטודנטים יידרשו לשני ימי לימוד במכללת אורנים ובשנת ההתנסות הם יידרשו ליום נוסף בהוראת השדה. במידת האפשר ההוראה תתבצע במקום העבודה של הסטודנטים.

פיתוח מקצועי

תוכנית מל"ח הארץ שואפת לפתח ברמה המקצועית את העוסקים בחינוך במטרה לחזק את תחושת השליחות שלהם. התכנית משלבת הדרכה של הסטודנטים על עבודתם בשדה, יישום פרויקט חינוכי במקום עבודתם, וחקר אקדמי של שדה העבודה.
תחומי לימוד נוספים באורנים