אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני .M.Ed בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני .M.Ed בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה תואר שני .M.Ed בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי, המיועד למורים ומפקחים העוסקים בתחום במתמטיקה והמדעים.

הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה בטבעון.

מידע כללי

התכנית הייחודית של אורנים- המכללה האקדמית לחינוך לתואר שני ( M.Ed ) בהוראת המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי נוצרה על מנת לשפר את יכולת המורים בהתמודדות עם הוראת המתמטיקה והמדעים. התכנית מקנה לסטודנטים כלים מתקדמים ומעודדת הוראה מאתגרת, המבוססת על ביסוס אמצעי תקשוב, פיתוח חשיבה והכרת הזיקות בין תחום המתמטיקה לתחום המדעים.

מורים למתטיקה ומורים למדעים, אשר צברו ידע בלימודי התואר הראשון, זוכים במסגרת התוכנית לצבור ידע פרקטי נוסף, המשמש מצע לשיפור יכולת ההוראה, בחינה וחקר, עידוד הוראה אפקטיבית ועוד. 

מטרת התוכנית להעשיר את ידע המורים הן בתחומי הדעת מתמטיקה ומדעים, והן בתחום ההוראה, על מנת להכשירם ולעודד אותם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם כאנשי הוראה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים למתמטיקה ומורים למדעים בבית הספר היסודי המבקשים להתקדם מקצועית במסגרת מסלולי הקידום המקצועי של "אופק חדש – הצעד הבא" וכן למדריכים ומפקחים למתמטיקה ומדעים בבתי הספר היסודיים.

משך הלימודים

הלימודים אורכים שנתיים, ומתקיימים במתכונת חד-שבועית. במהלך סמסטר הקיץ יתקיימו לימודים בימים מרוכזים.

תכנית הלימודים

תכנית התואר השני בהוראת המתמטיקה/המדעים לבית הספר היסודי, מקנה ידע עדכני ומשפרת את יכולת המורים להתמודד עם הוראת המתמטיקה והוראת המדעים, תוך מתן מענה לפיתוח חשיבה, לשוֹנוּת התלמידים ולשילוב אמצעי תקשוב. במרכז התכנית תפישת ההתמקצעות המוצעת במסגרת  "אופק חדש הצעד הבא" והתכנית מותאמת לשלושת מסלולי ההתמקצעות המוצעים במסגרת "אופק חדש". דגש ניתן לשילוב התקשוב עם דרכים ואמצעים לעידוד הוראה מאתגרת, המבוססת על פיתוח חשיבה והיוצרת חוויית למידה איכותית ומהנה.

הידע הפרקטי שצברתם בעבודתכם בשדה החינוך וההוראה  ואותו אתם מביאים לתכנית התואר השני ישמש מצע לטיפוח וקידום מקצועי , לעיבוד, להמשגה, לבחינה ולחקר, כמו גם להתנסות מבוקרת נוספת. התכנית באה לחדש ולהוסיף ידע הן בתחום הדיסציפלינארי והן בתחום ההוראה תוך הסתמכות על מחקרים עדכניים בהוראת המתמטיקה והוראת המדעים ובהוראת אוכלוסיות מגוונות.

תעודה

בוגרי התואר יקבלו תואר שני (M.Ed) בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי.
תחומי לימוד נוספים באורנים