אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

רשימת מלגות לסטודנטים

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

רשימת מלגות לסטודנטים

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה מגוון רחב של מלגות לסטודנטים, ומערך סיוע כלכלי נדיב. בעמוד זה תוכלו לקרוא את כל הפרטים על שלל המלגות המוצעות על פי קריטריונים המותאמים לכם. לכל מלגה מאפיינים ייחודיים- גובה הסיוע, התנאים לקבלתה והגוף המעניק אותה.

מלגות מכללת אורנים

מלגת סיוע בשכר לימוד
הזכאות למלגות נקבעת על פי קריטריונים קבועים, בראשן מצבו הסוציו-אקונומי של הסטודנט. סטודנטים לתואר ראשון בשנים א'-ד' וסטודנטים לתואר שני בשנים א'-ב' שלומדים לפחות 50% מתוכנית שנתית רשאים להגיש בקשה. בוועדת מלגות יושבים נשיאת המכללה, מנכ"ל, רקטור, דיקני פקולטה, דיקן הסטודנטים, מנהלת כספים מנהלת דיקנאט הסטודנטים ונציג הסטודנטים. בקשות למלגה ניתן להגיש עד חודש מהיום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות ומסמכים מתאימים על פי הנדרש, בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון. סטודנט שמקבל תשובה שלילית, רשאי להגיש ערעור בכתב באמצעות הפורטל וערעורו יובא לדיון בוועדת ערעורים.

הקדש ע"ש הגר קולמן ז"ל
הגר קולמן ז"ל, עבדה במכללת אורנים שנים רבות, לאחר מותה הורישה למכללה סכום כסף עבור מלגות לסטודנטים מן המגזר הבדואי שילמדו לימודי ביולוגיה באורנים.  את הבקשות למלגה יש להגיש למזכירת דיקנאט הסטודנטים מדי שנה, לא יאוחר מ-15.11.

קהל היעד
המלגות מיועדות לסטודנטים מן המגזר הבדואי הבוחרים ללמוד בתכניות אלה באורנים:
 • תואר ראשון בחוג לביולוגיה במחלקה למדעים והוראתם.
 • תואר ראשון בחוג להוראת מדעי הטבע והסביבה בפקולטה לחינוך.
 • תואר שני בהתמחות מדעים בתכנית להוראת המתמטיקה והמדעים בבה"ס היסודי.
 • תואר שני בהתמחות מדעים בתכנית להוראת המתמטיקה והמדעים בבה"ס העל-יסודי.
 • חוקרים לתואר שני, או שלישי בביולוגיה, הזקוקים לסיוע למטרות מחקר.
מטרת הקרן ואופן הפעלתה: לעודד סטודנטים מתאימים, לבחור בלימודי ביולוגיה וזאת ע"י הקצאת מלגות לימודים שיסייעו להם בלימודים אלה. המלגה תוענק לסטודנט אחד בכל שנתון, בכל חוג / תכנית, בכל שנה. סה"כ עד 8 מלגות בתואר הראשון ועד 4 מלגות בתואר השני. ועדת היגוי תקבע בכל שנת לימוד מיהם הסטודנטים הזכאים למלגה.

קריטריונים להענקת המלגה: המלגה לסטודנטים בשנה א' (תואר ראשון ושני), תינתן לבעלי נתוני הקבלה הגבוהים ביותר (ציוני בגרות ופסיכומטרי למתקבלים לתואר ראשון, וציוני התואר הראשון למתקבלים לתואר השני). תנאי המינימום להמשך קבלת המלגה בשנים נוספות: ציון ממוצע 85 במסלול הוראת הטבע והסביבה, ציון 80 בחוג לביולוגיה או ציון 85 בהתמחות מדעים בתוכניות התואר השני. כל מלגאי יחויב ב-50 שעות בשנה תרומה לקהילה. הגדרת המשימות לתרומה זאת, תהיה באחריות ראש החוג / התכנית ובמעקב צוות ההיגוי.

גובה המלגה ודרך הענקתה, ייקבעו ע"י ועדת ההיגוי בכל שנה.
החלטת הועדה תפורסם לא יאוחר מסוף דצמבר.

מלגת נעמי שילוח ז"ל
משפחת שילוח מציעה מלגה שנתית לזכרה של ד"ר נעמי שילוח ז"ל, שלימדה דידקטיקה של היסטוריה ובמשך שנים עודדה סטודנטים ומורים לפעול בדרכים מקוריות, פעלתניות ויצירתיות. מרצי החוג להיסטוריה ומרצי התוכנית להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי ימליצו על מועמדים מתאימים.

קהל היעד
המלגה מיועדת לסטודנטים בחוג להיסטוריה ובתוכנית להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי (תואר ראשון).
מטרת המלגה ואופן הפעלתה: המלגה נועדה לעודד סטודנטים הלומדים הוראת היסטוריה בבית הספר העל יסודי, תוך הפגנת יצירתיות ומקוריות במסגרת ההתנסות בשטח. על המועמדים להפגין יכולות גבוהות בתחום הדעת (לימודים בחוג להיסטוריה), בלימודי החינוך וההוראה ובהתנסות בבית הספר. המלגה תוענק לסטודנט אחד בכל שנה. ועדת היגוי תקבע בכל שנה את הסטודנט שיקבל את המלגה.

מלגת חומרים – המכון לאומנות מלגה הניתנת לסטודנטים לתואר ראשון בחוג לאמנות, מטעם המכון לאמנות ומכללת אורנים. בקשות למלגה יש להגיש למזכירות המכון לאמנות בהתאם ללוח הזמנים שייקבע. קריטריונים לחלוקה – סטודנטים במכון לאמנות, רקע סוציו אקונומי ושיקולים מקצועיים. בוועדת מלגת חומרים יושבים דיקן הסטודנטים, ראש המכון לאמנות, רכזת אקדמית במכון לאמנות, מנהלת דיקנאט הסטודנטים. באחריות המכון לאמנות להעביר את החלטות הועדה לפונים. 

קרנות ומלגות חיצוניות - בסיוע מכללת אורנים

דיקנאט הסטודנטים מנהל קשר שוטף עם קרנות חיצוניות המעניקות סיוע כלכלי לסטודנטים. כל קרן שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הקריטריונים וזכות הבחירה מי זכאי למלגה. 
​קרן ארונה ברנע 
 • קריטריונים – קשר ישיר לחינוך ולתנועה הקיבוצית והשיתופית. 
 • אחריות - משרד דיקנאט הסטודנטים
 • טיפול והמלצות – סגל אקדמי במכללת אורנים. 
 • ועדה מחליטה – מחוץ לאורנים. 
​קרן שוויצריה
 • קריטריונים – מצב סוציו אקונומי, מצב לימודים ודרישות התורם. 
 • אחריות, טיפול והמלצות – משרד דיקנאט הסטודנטים. 
 • ועדה מחליטה – מחוץ לאורנים. 
​מלגה לסטודנטים הדרוזים והצ'רקסים: אגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי מחלק מלגות לסטודנטים הדרוזים והצ'רקסים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

​קרן קציר - רש"י 
 • הקריטריונים לקבלת המלגה נקבעים ע"י הקרן.
 • המלגות מוענקות לאמהות חד הוריות, לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים ולבוגרי פנימיות וכפרי נוער.
 • ועדה מחליטה – מחוץ לאורנים. 
מועדי הגשת בקשה לקרן:
 • שנתון א' (מתחילים) - מראשית השנה עד סוף החודש הראשון ללימודים, 
 • שנתון ב' ומעלה (ממשיכים) - מיד עם תחילת שנת הלימודים.
 • הטיפול - באמצעות משרד דיקנאט הסטודנטים.
​כפר הסטודנטים הדר הכרמל  כפר הסטודנטים הדר הכרמל הינה תכנית מלגות המשלבת עשיה חברתית, תחושת משמעות והנאה. במסגרת הפרויקט, חברי כפר הסטודנטים עוברים לשכונת הדר, פועלים בשכונה במגוון תכניות ולוקחים חלק בחיי הקהילה של כפר הסטודנטים ושל השכונה בכלל. בכפר לוקחים חלק כל שנה כ-45 סטודנטים ממגוון מוסדות אקדמיים בעיר אשר מקבלים מלגה של 8000-15,200 ש"ח בשנה. בכפר הסטודנטים פרויקטים מאוד מגוונים בהם ניתן לקחת חלק: חונכות אישית בפר"ח, ליווי קשישים המתגוררים בשכונה, עבודה עם נוער בסיכון ועוד.

​תכנית התמחות ל"צדק חברתי ודיאלוג אזרחי – משיח לפעולה"
שתיל ומכללת אורנים מזמינים סטודנטים/ות לתואר ראשון בשנתונים ב'-ד' ולהסבת אקדמאים לתוכנית התמחות לצדק חברתי ודיאלוג אזרחי. התוכנית שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים/ות צעירים/ות אשר יפעלו למען חברה צודקת יותר, והיא מעניקה לסטודנטים/ות הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית בארגונים לא ממשלתיים וברשויות מקומיות. 

את תכנית ההתמחות מלווה קורס אקדמי: דיאלוג אזרחי ערבי - יהודי משיח לפעולה, שיתקיים במכללה בסמסטר א', בימי חמישי בין השעות 15:45 עד .19:00  הקורס יעסוק בדיאלוג בין-אישי ובין-קבוצתי מעמיק המיתרגם לפעולה במכללה ומחוצה לה בארגונים של שינוי חברתי. הקורס הינו קורס אקדמי המזכה את משתתפיו ב - 4  נ"ז. הנוכחות בכל המפגשים היא חובה.
תכנית ההתמחות מורכבת משני מסלולים ועל הסטודנטים/ות לבחור במסלול אחד מבין השניים. בכל מסלול ילמדו שבעה סטודנטים/יות. מסלול 1: תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי היא תכנית של שתיל המציעה התמחות בארגונים לשינוי חברתי, בהיקף של 8 שעות שבועיות (200 שעות של התמחות באחד הארגונים ועוד 20 שעות הכשרה) תמורת מלגה בסך 9,000 ש"ח. מסלול 2: תכנית של היחידה לעשייה אזרחית, המציעה פעילות בתוך המכללה, בהיקף של 100 שעות ועוד 20 שעות הכשרה תמורת מלגה בסך 4,500 ש"ח.

מלגת/הלוואת המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך
המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה. 
בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף (מענק משפחות) המיועד לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, והינם הורים לילד אחד לפחות ועומדים ב-3 התנאים המחייבים הבאים:
1. לסטודנט יש ילד אחד לפחות.
2. תשלום שכר לימוד שנתי בסיסי מלא.
 
3. שמתקיים לפחות אחד מתנאי הזכאות המפורטים:
א. המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו - קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון. 
ב. המבקש  קיבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב – 1972 מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון.
ג.המבקש ו/או בן הזוג קיבל "קצבה" - מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה ("מלגת הבטחת הכנסה לאברכים" במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון.
ד. המבקש ו/או בן הזוג נמצא/ים בטיפול שירותי הרווחה ומוכר/ים בדרגה זכאות א'.
ה. המבקש מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי: נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות והוא מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

מלגות לחיילים משוחררים

מלגת סיוע ללימודים בפריפריה: סטודנטים במכללת אורנים, שהינם חיילים משוחררים/ שרתו בשירות לאומי/ אזרחי, העומדים בתנאי הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה*, זכאים למלגת ההשתתפות בשכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה לתואר הראשון בגובה שכ"ל בסיסי. הזכאות למלגת ההשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' נקבעת על ידי הקרן לעידוד השכלה גבוהה בלבד. המלגה משולמת על ידי הקרן לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים, בהתאם להוראות החוק לקליטת חיילים משוחררים והתקנות.

תנאי הקרן:
 • בוגרי שרות סדיר בצה"ל/ שירות לאומי/ שירות אזרחי
 • ביום פתיחת שנת הלימודים טרם מלאו 5 שנים מיום סיום שירות החובה
 • חיילים וחיילות ששוחררו בכבוד
 • לוחמות ותומכות לחימה ששירתו 22 חודשים, אחרת – 23 חודשים
 • לוחמים ותומכי לחימה ששירתו 34 חודשים, אחר – 35 חודשים
 • ​בוגרי שירות לאומי/ אזרחי ששירתו לפחות במשך 23 חודשים
אופן מימוש ההטבה:  בתחילת שנת הלימודים האקדמית מעבירה מכללת אורנים את רשימת הסטודנטים שהתקבלו ללימודים וסכום שכר הלימוד שעליהם לשלם, לענף לעידוד לימודי השכלה גבוהה בקרן והיחידה לחיילים משוחררים. קביעת הזכאות למלגת ההשתתפות בשכר הלימוד נעשית על ידי הקרן, ללא מעורבות של המכללה. הענף ממפה את הזכאים ושולח הודעה אישית לאתר הקרן והיחידה עם כתב התחייבות דיגיטלי עליו נדרש הסטודנט לחתום. מודגש כי רק מי שזכאי להטבה זו מקבל את ההודעה ואת כתב התחייבות הדיגיטלי. סטודנט שנמצא זכאי למלגת ההשתתפות בשכר הלימוד ומבקש לממש זכאותו, ישלם למכללה את מלוא שכר הלימוד של שנה א' ויקיים את כל התחייבויותיו כלפי המכללה, בהתאם לתקנון המכללה.

לאחר קבלת תשלום שכר הלימוד, תעביר המכללה בתום כל סמסטר אישור לקרן על ביצוע התשלום והקרן תעביר לחשבון הפיקדון של הסטודנט את סכום המלגה, שאושר לו לפי התקנון, לצורך מימון ההשתתפות בשכר הלימוד לשנה א' במכללה. זכאי שקיבל מלגת ההשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' כאמור ולא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה תוך חמש שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחויב על פי חוק להחזיר את סכום מלגת ההשתתפות בשכר הלימוד. האמור לעיל הינו הדרכה כללית בלבד, ובכל מקרה של סתירה קובע רק האמור בחוק ובתקנות.   סטודנט שקיבל מהקרן מלגת ההשתתפות בשכר הלימוד, לא יהיה זכאי לקבל במקביל מלגת סיוע בשכ"ל מהמכללה בשנה הראשונה ללימודיו.

​ממדים ללימודים תוכנית ממדים ללימודים מוקירה את החיילים המשוחררים על שירותם ותרומתם למדינה ומאפשרת ללמוד תואר אקדמי ולרכוש השכלה אקדמית, שתשלבם באופן טוב ויעיל יותר בחיים האזרחיים. התוכנית מממנת שני שליש משכר הלימוד השנתי, לפי עלות שנת לימודים אקדמית במכללה והיתרה בגובה שליש, תשולם ע"י החייל מהפיקדון האישי.
 • ההטבה תינתן עבור 3 שנות לימוד בלבד.
 • סטודנטים באורנים הזכאים לחוק הפריפריה, יקבלו בשנה הראשונה ללימודיהם מימון במסגרת חוק הפריפריה, כלומר בשנה הראשונה ילמדו ללא השתתפות עצמית של שליש מהפיקדון. המימון לשתי שנות לימוד נוספות, יינתן ממלגת "ממדים ללימודים".
 • בעלי תואר ראשון העומדים בתנאי התכנית, זכאים למימון עבור 2 שנות לימוד של התואר השני.
  זכאים להתקבל לתוכנית:
 • חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013  ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.
 • חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים, ובני מיעוטים.
הזכאות נקבעת ע"י צה"ל לאחר סיום שירות החובה!  הזכאות הנה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות החובה) ועד לסוף השנה  הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים, מתחילת הלימודים זכאים שחתמו קבע - זכאותם תוארך בפרק הזמן של החתימה לקבע ובכפוף לכך שבמועד תחילת הלימודים עדיין יהיו חיילים משוחררים עפ"י הקבוע בחוק (5 שנים מסיום שירות החובה).

חשוב: 
 • על פי התוכנית אין כפל מלגות. יחד עם זאת, פרויקט פר"ח, הנחות בשכ"ל מטעם המכללה ומלגות הצטיינות לא יילקחו בחשבון לקיזוז.
מוזמנים להגיש את מועמדותם לקבלת מלגת קרן אימפקט: לוחמים/ תומכי לחימה, עד דרגת סרן ועד שלוש שנים בקבע, לאחר שירות צבאי מלא ותקין, ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית, הלומדים לתואר ראשון בהיקף מלא, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מלגות לעולים חדשים

המנהל לסטודנטים עולים במשרד הקליטה מעניק לסטודנטים עולים תמיכה אקדמית ואישית. מטרת הסיוע היא מתן ליווי ותמיכה בסטודנטים עולים בזמן לימודיהם.

הסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית מעניקה מלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים עולים הלומדים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ. מלגות שכר הלימוד מוענקות במסגרת פרויקטים ייעודיים שמקיימת הסוכנות היהודית במטרה לסייע לצעירים להתפתח, להתקדם ולהצליח מבחינה חברתית וכלכלית בדרכם לרכישת השכלה גבוהה ובצעדיהם לקראת השתלבות בחברה הישראלית. הסיוע מיועד לקהלי יעד מגוונים בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בישראל בדגש על סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים הלומדים ביישוביי הפריפריה החברתית כלכלית, בוגרי כפרי עליית הנוער ועוד.

​מלגת היא"ס
מלגת היא"ס מיועדת לסטודנטים עולים שעומדים בקריטריונים הבאים: 1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2007, ועבור עולים יוצאי אתיופיה החל מתאריך 1.1.1990. 2. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 3. נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר. הערה: קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים העומדים בתנאים אלו יכולים להגיש את מועמדותם אם שהו מעל לעשר שנים בחו"ל.

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה (נאקוג') תוכנית "אמץ סטודנט" של הארגון מעניקה מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג. המלגה ניתנת לסטודנטים בשנה ב' שסיימו את שנת לימודיהם הראשונה בממוצע 75 ומעלה. 

מלגות חיצוניות הכוללות פרויקטים חברתיים

מלגת הנצחה
פרויקט להנצחת נופלים בשירות הצבאי, בפעולות האיבה ובתאונות דרכים. הסטודנטים ידריכו ויפעלו יחד עם תלמידי כיתות ט'-י"א בבתי הספר העל יסודיים, בפעילות שבמסגרתה יתוודעו למשפחות שאיבדו את יקיריהן בנסיבות שונות (חיילים - שנפלו בעת שירותם הצבאי, אזרחים שנהרגו בפעולות טרור, אנשים שנספו בתאונות דרכים). במסגרת הפעילות ילמדו על חייו של האדם שנלקח מיקיריו, ילוו את המשפחה, יאספו את סיפורי זיכרונותיהם, תמונות, מכתבים וכל מה שהמשפחה מבקשת להציג, וייצרו אלבום לזכרו, או כל תוצר אחר עליו יוסכם, אותו הם יעניקו בסוף שנת הפעילות למשפחה. הפעילות יכולה להתקיים גם לזכרם של חללים, אשר אין בנמצא קרובים אשר יכולים לספר עליהם ואז החומר עליהם נאסף ממקורות אחרים. היקף הפעילות יעמוד על כ-80 שעות לאורך השנה. השעות כוללות גם מפגשי הדרכה. סטודנט מלווה תלמידים יקבל מלגה של 4,500 ש"ח ותוספת של 500 ש"ח עבור נסיעות.

פר"ח
פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. במכללת אורנים ניתן להשתלב בפעילות מרכז קשת ולחנוך סטודנטים. מדי שנה משתתפים בפרויקט כ- 20% מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המקבלים בתמורה לפעילותם מלגת לימודים חלקית. גובה המלגה: 5,200 ₪ עבור 120 שעות התנדבות בשנה.

סחל"ב
תוכנית סחלב נועדה לשלב סטודנטים בפעילויות העשרה קבוצתיות במסגרות יום חינוך ארוך (בבתי ספר וגני ילדים) בתמורה למלגת לימודים. התוכנית מיועדת לסטודנטים, אזרחי ישראל, הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. סטודנט שישתתף בתכנית זכאי למלגה, תמורת התחייבותו להשתלב בפעילות חינוכית בבית הספר היסודי/בגן הילדים בהיקף של 4 שעות שבועיות, בשעות הלימודים (ביום אחד או ביומיים בשבוע). שעות הפעילות הינן בהתאם לשעות הפעילות של בתי הספר/הגנים. סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא, יזכה במלגה בגובה 60% משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים. עדיפות תינתן לסטודנטים שכתובתם הקבועה היא באחד מיישובי הפריפריה ומבקשים להשתלב בבית ספר/בגן ילדים באזור מגוריהם.

מלגת מפעל הפיס מפעל הפיס מעניק מלגות בסך 10,000 ₪ לסטודנטים שיעברו בהצלחה סדנאות מיון והערכה ישערכו ע"י הדיקנאט. תמורת המלגה יהיה על הסטודנטים להתנדב, במסגרות שיקבעו ע"י המכללה, במשך 130 שעות במהלך שנת הלימודים.

מלגת אתגרים
מלגות המיועדות לסטודנטים וסטודנטיות ערבים לתואר ראשון, שעברו את תהליך המיון.
גובה המלגה 5,500 ש"ח בתמורה ל-120 שעות מעורבות חברתית וחינוכית המיועדות לחברה הערבית ניתן לבצע את שעות המעורבות החברתית בשני מסלולים:
במכללה - סטודנטים משנה ב' ומעלה, שייקחו חלק בחניכת סטודנטים ערבים בשנת הלימודים הראשונה וסיוע בתחילת דרכם האקדמית.
בקהילה – סטודנטים מכל השנתונים, שייקחו חלק במעורבות חינוכית וחברתית בקהילות שונות בהתאם להחלטת המכללה.

​משרד החינוך ומפעל הפיס
משרד החינוך בשיתוף מפעל הפיס מעניקים מלגות לסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך ומתמחים בהוראת אנגלית ולשון.

הקריטריונים לקבלת המלגה לסטודנטים בחוג לאנגלית: 1. עמידה במבחן כניסה לחוג לאנגלית שמתקיים כתנאי קבלה למכללה. 2. סטודנטים לתואר ראשון: הכשרה במסלול העל יסודי ז'-', 5 יח"ל אנגלית בבגרות בציון 90 ומעלה, רמת פטור ברכיב אנגלית בפסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם. תינתן עדיפות לסטודנטים בשנה ג'. סטודנטים להכשרת אקדמאים לאנגלית: תואר אקדמי בשפה או ספרות אנגלית בממוצע 80 ומעלה. סטודנט בתוכנית מוסמך להוראה: תואר אקדמי בשפה או ספרות אנגלית בממוצע 80 ומעלה, בעלי תואר שאינו בשפה או ספרות אנגלית - ממוצע תואר 90 ומעלה ופטור ברכיב אנגלית בפסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם.

הקריטריונים לקבלת המלגה לסטודנטים בחוג ללשון: סטודנטים לתואר ראשון: הכשרה בהוראה לעל יסודי ז'-י', 2 יח"ל לשון בבגרות בציון 90 ומעלה, ציון 100 ומעלה ברכיב החשיבה המילולית בפסיכומטרי. סטודנטים להכשרת אקדמאים ובתוכנית מוסמך להוראה: הכשרה בהוראה לעל יסודי ז'-י', תואר אקדמי בלשון או בבלשנות בממוצע 80 ומעלה.

כל סטודנט שיבחר ע"י משרד החינוך להשתתף בתוכנית יקבל: 1. מגלת מפעל הפיס בסך 10,000 ₪ בסוף שנה"ל תשע"ח בתמורה ל-100 שעות בשנה של סיוע לתלמידים בבית ספר, בהתאם לקביעת משרד החינוך/ מכללת אורנים. (סטודנט המקבל מלגה ממפעל הפיס בשנה"ל תשע"ח במסגרת אחרת, לא יהיה זכאי למלגה זו). 2. הלוואה מותנה (מענק מותנה) של משה"ח, תתקבל במהלך סמסטר ב' של שנה"ל תשע"ח. גובה המלגה: תואר ראשון – 5800 ₪, הכשרת אקדמאים ומוסמך להוראה – 11,500 ₪.

כל מקבלי ההלוואה מתחייבים לעבוד בסוף הלימודים במערכת החינוך בהיקף של 2/3 משרה בשנה, כנגד שנת הלוואה. השיבוץ לבית הספר יהיה ע"פ צרכי משרד החינוך ואישור המפמ"ר האחראי על תחום הדעת. סטודנט שישלים שנת הוראה בהיקף 2/3 משרה כנגד שנת הלוואה, תהפוך ההלוואה למענק. במידה ולא עמד בהתחייבות, יהיה על הסטודנט להחזיר את ההלוואה בתנאים שיפורטו בכתב ההתחייבות.

​​קרן גרוס
קרן גרוס הוקמה במטרה לסייע בידי משוחררי צה"ל והשרות הלאומי/אזרחי להשתלב בחיים האזרחים.  הקרן פועלת באמצעות מתן מלגות וכן ביזום ותמיכה של פרויקטים המקדמים חיילים משתחררים ומשוחררים.  חלוקת המלגות של הקרן מתמקדת באוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים ובהם: חיילים בודדים, תושבי פריפריה גאוגרפית, יוצאי העדה האתיופית, חרדים ובני מיעוטים. 

הזכאות הינה לחיילים משוחררים ע"פ הגדרת החוק בלבד.
רב המלגאים משתתפים בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם

הלוואות מותנות (לסטודנטים לתעודת הוראה בלבד)

סטודנטים הלומדים במכללות לחינוך זכאים להלוואה מותנית ממשרד החינוך. זו היא הלוואה שיש להחזירה, אולם יש בה יתרונות רבים יחסית לכל הלוואה אחרת: 
 • מחזירים את ההלוואה (בתשלומים חודשיים) רק לאחר תום הלימודים. 
 • הלוואה אינה נושאת ריבית. 
 • באם לאחר תום הלימודים, אתם מתקבלים לעבודה באחד מן המוסדות המוכרים ע"י משרד החינוך – על כל שנת עבודה (מינימום 2/3 משרה) יורדת שנה אחת מן ההלוואה. (אם קבלת הלוואה במשך 3 שנים, אחרי 3 שנים עבודה במשרד החינוך, כל ההלוואה הופכת למלגה). 
 • אישור קבלת ההלוואה וגובה ההלוואה נקבעים ע" משרד החינוך. 
תחומי לימוד נוספים באורנים