אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

תואר שני .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר שני .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך.

הלימודים מתקיימים בטבעון! 

מידע כללי

לימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך באורנים, המכללה האקדמית לחינוך הינו מסלול לימודים ייחודי המכשיר מנהלים ובעלי תפקידים במערכת החינוך אשר פועלים כמנהיגים מובילים בעלי חשיבה והבנה מערכתית. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים לתפיסת הניהול הנשענת על דגם מנהיגות שאינה נכנעת לאילוצים הארגוניים ומובילה לפריצת דרך בתפיסת גבולות הארגון ולהעמדת אופציות חשיבה ופעולה חדשות, וכך היא הופכת למהות חינוכית בפני עצמה. 

תוכנית הלימודים במסלול לימודי תואר שני במנהיגות בחינוך, ניהול וארגון מערכות חינוך באורנים, המכללה האקדמית לחינוך הינה תוכנית לימודים מקצועית השמה דגש על יצירת קבוצה של אנשי חינוך בעלי ראיית עולם רחבה ומודעות חברתית, הבוחרים להשפיע ולהוביל רעיונות ותהליכים חברתיים לקידום מערכות החינוך והחברה. בהתאם לכך, הסטודנטים במסלול לימודים זה רוכשים ידע מקצועי רחב בתחומי החינוך, המנהיגות והניהול, מפתחים תפיסת עולם ערכית-מוסרית המחוייבת לפיתוח, העצמה וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית של תלמידים ועמיתים, מפתחים יכולת לחשיבה מערכתית הנשענת על הבנת המערכת הארגונית-חינוכית, ולומדים להתמודד עם הקבוע, המשתנה והבלתי ודאי במערכת החינוך, וזאת מתוך פתיחות לשינויים ולהתפתחויות במוסדות הלימוד ובסביבתם ועוד.

מסלולי הלימוד

מסלול: הובלה וניהול בית ספרי
הלימודים במסלול זה מכוונים להתפתחותם המקצועית של המתמחים כמנהלים בבתי הספר ובמערכת החינוך הבלתי-פורמאלית, כמנהיגים מובילים בעלי חשיבה והבנה מערכתית, בעלי יכולת לעורר מוטיבציה, להלהיב ולהניע את סגלי ההוראה, ולהוביל תהליכי שינוי משמעותיים כמו גם לפתור בעיות מורכבות תוך מתן מענה לצורכי הקהילה והתלמידים.

מסלול: הובלת פיתוח פדגוגי
מסלול זה מיועד לפיתוח יכולות ומיומנויות של תפקידי הדרכה וריכוז פדגוגי במערכות חינוך מתוך עמדה מנהיגותית ברורה. הקורסים השונים מעוגנים בתפיסה שבעלי תפקידים במערך הפדגוגי ובהדרכה, נדרשים לשלב בין פעילות של אינטראקציה בין-אישית, לבין פעילות מערכתית לייזום, לקיום ולהובלת מהלכים פדגוגיים במערכת. הפיתוח הפדגוגי של בית הספר נשען על תפיסה ארגונית הרואה את בית הספר כמערכת לומדת. הלמידה בקורסים מכוונת לשילוב המרכיבים הנחוצים של חוכמת המעשה, הבנה אישית, ראיה חברתית רחבה, יחד עם פיתוח יכולות לעיצוב סביבה לימודית והבנת הנדרש בעבודה פדגוגית מעמיקה.

מסלול: מנהיגות חינוכית בקהילה
מסלול זה מוביל ומתווה דרך בפיתוח הון חברתי ובינוי קהילה, מעורר השראה ומוטיבציה בקרב בוגריו להוביל ולהשפיע על עשייה קהילתית משמעותית ואפקטיבית. המסלול מתמקד בפיתוח מנהיגות שתדע להוביל לגיבוש מערכת חינוך בקהילה המבוססת על חזון וערכים משותפים, על תחושת שייכות, משמעות ומעורבות בעיצוב ובניית קהילה כתשתית ליצירת סולידריות חברתית ולביסוסו של חוסן חברתי.

תעודה

בוגרי הלימודים יקבלו תואר מוסמך בחינוך M.Ed. - תואר שני בארגון וניהול מערכות חינוך.
תחומי לימוד נוספים באורנים