ClickCease

אוניברסיטת אריאל

תנאי קבלה לתואר שני באוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל

תנאי קבלה לתואר שני באוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל, השוכנת באריאל, מציעה מגוון רחב של פקולטות לתואר ראשון ושני. בוגרי תואר ראשון במגוון תחומי ימצאו עניין רב באוניברסיטה המציע תנאי קבלה גמישים לתואר שני. האווירה, אנשי הוראה וההשקעה בסטודנטים בהחלט מורגשת לאורך כל תקופת הלימודים ואחריה. אוניברסיטת אריאל מדגישה את הכלים המקצועיים הניתנים לסודנטים לתואר השני ומקנים להם אפשרות ליישם אותם בשטח. התואר השני באוניברסיטת אריאל פותח דלתות רבות ומדובר בהחלט בהשקעה לטווח ארוך. 

מידע נוסף

חשוב לציין כי האוניברסיטה שומרת את הזכות לשנות את תנאי קבלה ויש לאמת אותם מול האוניברסיטה לפני הליך ההרשמה. 

תנאי קבלה לתואר שני בעבודה סוציאלית

על המועמדים לתואר שני בעבודה סוציאלית להציג:
מסלול ללא תזה:
מועמדים בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע 80 לפחות. (רשומים כעובדים סוציאליים).
שנתיים נסיון תעסוקתי בעבודה סוציאלית מתום התואר הראשון.
מועמדים נדרשים להציג 2 - 3 מכתבי המלצות מאנשי מקצוע.
מעבר ראיון קבלה אישי או קבוצתי.
מועמדים בעלי פטור מקורס הכרת המחשב. במידה ואינכם מחזיקים בפטור, עליכם להציג אותו עד סיום שנה ראשונה.
אנגלית בציון 70 לפחות בגיליון ציונים בתואר הראשון. ציון נמוך מ 70 יחייב השגת פטור עד סיום שנה א'.
מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד לימודים בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה.
מועמדים בעלי ניסיון תעסוקתי רלוונטי ומשמעותי, יתקבלו כפניות חריגות וידונו בוועדת חריגים.

תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה
על המועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה להציג:
מסלול לבחירה עם תזה או ללא תזה, במסלולים - שיקומית, ארגונית -חברתית-תעסקותית:
המועמדים נדרשים להיות בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה \ מדעי ההתנהגות בממוצע 90 לפחות.
מבחן מתא"ם בציון 100 לפחות.
מעבר ריאיון קבלה.
מתן המלצות.

תנאי קבלה לתואר שני במנהל עסקים
על המועמדים לתואר שני במנהל עסקים להציג:
מסלול ללא תזה:
מועמדים בעלי תואר ראשון אקדמי בכל תחום ממוסד אקדמי מוכר במל"ג.
מועמדים בעלי תואר ראשון בממוצע ציונים 85 ומעלה, לא ידרשו לעבור מבחן GMAT.
מועמדים בעלי תואר ראשון בממוצע ציונים 80 ומעלה בלימודי הנדסה, מדעים, כללה ומנהל עסקים - לא ידרשו לעבור מבחן GMAT.
ממוצע ציונים מינימאלי הנדרש לתואר ראשון הוא 80 ומבחן GMAT בציון שלא יפחת מ 40 בחלק הכמותי.
מועמדים בעלי תואר ראשון בהוראה B.ED יעברו לאישור ראש החוג.
תינתן עדיפות בקבלה לבוגרי תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים או הנדסה.

תנאי קבלה לתואר שני בלימודי מורשת ישראל
על המועמדים לתואר שני בלימודי מורשת ישראל להציג:
מסלול עם תזה או ללא תזה:
מועמדים בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים 80 ומעלה באחת ההתמחויות: מקרא, תלמוד ופילוסופיה יהודית, ספרות עברית ואומנויות יהודיות, לימודי ארץ ישראל, עם ישראל והציונות.
מועמדים בוגרי תואר ראשון במדעי החברה והרוח בממוצע ציונים 80 ומעלה יחויבו לעבור השלמות.
מועמדים בעלי תעודת הוראה, מחזיקים ביתרון.
מועמדים בעלי תואר שני, יקבלו פטור עד 12 נ"ז.
מעבר ראיון קבלה עם ראש התוכנית.

תנאי קבלה לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
על המועמדים לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה להציג:
מסלול עם תזה או ללא תזה:
מועמדים בעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה B.SC בממוצע 80 ומעלה.
מועמדים, בוגרי תואר ראשון B.TECH בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה וכן בוגרים מתחומים אחרים כגון הנדסה או מדעים יובאו לדיון בועדת חריגים.
מועמדים בוגרי תואר ראשון שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים, יובאו לדיון בועדת חריגים.

תנאי קבלה לתואר שני בהנדסה כימית
על המועמדים לתואר שני בהנדסה כימית להציג:
מסלול עם תזה:
מועמדים בעלי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה.
בוגרי תואר ראשון בהנדסה כימית, לא יידרשו לעבור השלמות.
מועמדים בוגרי תואר ראשון בביוטכנולוגיה, הנדסת חומרים והנדסת הסביבה או בגרי ואר ראשון בכימיה וביולוגיה, ידרשו לעבור קורסי השלמה בממוצע 80 לפחות.
המועמדים נדרשים להציג מכתבי המלצה מחברי סגל ההוראה במוסד הלימודים בו סיימו תואר ראשון.
תחומי לימוד נוספים באוניברסיטת אריאל
בית הספר לרפואה
בית ספר לתקשורת
בית הספר לארכיטקטורה