ClickCease

אוניברסיטת אריאל

תנאי קבלה לאוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל

תנאי קבלה לאוניברסיטת אריאל

 אוניברסיטת אריאל, השוכנת בשומרון, מציעה מגוון נרחב של פקולטות להנדסה, מדעי הרוח ומדעי החברה. בין הפקולטות המוצעות תמצאו לימודי הנדסה, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, תקשורת, מדעי התזונה, ביולוגיה, כימיה ועוד.
האוניברסיטה מציעה תנאי קבלה נוחים ומגוונים שיתנו מענה לקהל הרחב המחפש לימודים אקדמאיים בשילוב סביבה חברתית ונעימה. מעונות ושירותים רחבים לסטודנטים לא חסרים והאוניברסיטה שמה לה לדגש מצוינות וקידום. עבודה מחקרית ופיתוח מעמודי התווך של האקדמיה. הצוות האקדמי של אוניברסיטת אריאל וסגל ההוראה יקנה לכם כלים מעשיים ומיומנויות למידה. תקבלו השכלה מקיפה בתחומים רבים ותחוו חווית לימודים אקדמאיים במרכז הארץ. 

מידע נוסף

תנאי קבלה לתואר ראשון בפקולטה להנדסה
על המועמדים לתואר ראשון בפקולטה להנדסה להציג:
פסיכומטרי בציון 550 ומעלה.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 70 לפחות.
מתמטיקה:
רמת 5 יח"ל בציון 70 לפחות
רמת 4 יח"ל בציון 80 לפחות. ציון נמוך מכך מחייב מכינת השלמה במתמטיקה.
אנגלית:
רמת 5 יח"ל בציון 65 לפחות.
רמת 4 יח"ל בציון 70 לפחות. ציון נמוך מכך מחייב מכינת השלמה באנגלית.
מקצוע ריאלי נוסף:
4 / 5 יח"ל בציון 70 לפחות. במידה וחסר לכם מקצוע ריאלי, תידרשו לעבור מכינת השלמה בפיסיקה.
פיסיקה:
5 יח"ל בציון 70 לפחות. מועמדים ללא בגרות בפיסיקה, יידרשו להירשם למכינת השלמה.ציון הנמוך מ 70 יחייב בקורס רענון בפיסיקה. מועמד בעל תואר הנדסאי, ללא בגרות בפיסיקה, ידרש לעבור מכינת השלמה בפיסיקה.

תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסה כללית
על המועמדים לתואר ראשון בהנדסה כללית להציג:
במידה והמועמדים אינם עומדים בתנאים קבלה לפקולטת הנדסה, הם יכולים להירשם לשנת לימודים אחת בהנדסה ולאחר מכן לעבור לאחת מהפקולטות בהנדסה על פי ההישגים שלהם.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 70.
פסיכומטרי בציון 500 לפחות.
ציון קבלה משולב החל מ 483.

תנאי קבלה לתואר ראשון בכימיה ביולוגית
על המועמדים לתואר ראשון בכימיה ביולוגית להציג:
תעודת בגרות בממוצע ציונים 80.
פסיכומטרי בציון 550 לפחות.
ציון קבלה משולב החל מ541.
מקצועות ריאליים בסך 9 יח"ל - מתוכם, 4 יח"ל במתמטיקה.
קיימת דרישה לרקע בכימיה, מתמטיקה ופיסיקה ברמת 4 יח"ל לפחות.

תנאי קבלה לתואר ראשון בביולוגיה מולקולרית
על המועמדים לתואר ראשון בביולוגיה מולקולרית להציג:
תעודת בגרות בממוצע ציונים 85.
פסיכומטרי בציון 550 לפחות.
ציון קבלה משולב החל מ 558.
מקצועות ריאליים בסך 9 יח"ל - מתוכם, 4 יח"ל במתמטיקה.
קיימת דרישה לרקע בכימיה, מתמטיקה ופיסיקה - מכינות מתאימות יינתנו בהתאם.

תנאי קבלה לתואר ראשון במדעי המחשב 
על המועמדים לתואר ראשון במדעי המחשב להציג:
ציון סכם (מורכב מממוצע בגרות ופסיכומטרי): 600.
ניתן להתקבל על סמך בגרות בלבד בציון גבוה.
לחסרי יח"ל ריאליות/מדעיות רלוונטיות תינתן השלמה.
בוגרי תואר הנדסאי: ניתן להתקבל על סמך ממוצע ציוני ההנדסאים.

בנוסף לסעיפי הקבלה על סמך ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי כנהוג במחלקה, נדרשות גם 4 יח"ל במתמטיקה בציון 90 לפחות, או 5 יח"ל בציון 80 לפחות.

תנאי קבלה לתואר ראשון במתמטיקה
על המועמדים לתואר ראשון במתמטיקה להציג:
ציון סכם (מורכב מממוצע בגרות ופסיכומטרי):580.
ניתן להתקבל על סמך בגרות בלבד בציון גבוה.
לחסרי יח"ל ריאליות/מדעיות רלוונטיות תינתן השלמה.
בוגרי תואר הנדסאי: ניתן להתקבל על סמך ממוצע ציוני ההנדסאים.

בנוסף לסעיפי הקבלה על סמך ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי כנהוג במחלקה, נדרשות גם 4 יח"ל במתמטיקה בציון 90 לפחות, או 5 יח"ל בציון 80 לפחות.

תנאי קבלה לתואר ראשון בפיסיקה
על המועמדים לתואר ראשון בפיסיקה להציג:
תעודת בגרות בממוצע ציונים 80.
פסיכומטרי בציון 570 לפחות.
ציון קבלה משולב החל מ 551.
מקצועות ריאליים בסך 9 יח"ל בתחומי מתמטיקה, ביולוגיה ופיסיקה בציון 75 לפחות.

תנאי קבלה לתואר ראשון באדריכלות
על המועמדים לתואר ראשון באדריכלות להציג:
תעודת בגרות בממוצע ציונים 85.
פסיכומטרי בציון 580 לפחות.
ציון קבלה משולב החל מ 573.
מבחן מיון.
ראיון קבלה.
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 80 לפחות או רמת 3 יח"ל בציון 90 ומעלה.
בוגרי תואר אקדמי יציגו תואר ראשון בממוצע 75.

תנאי קבלה לתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
על המועמדים לתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים להציג:
ציון קבלה משולב 580 ומעלה - עדיפות לבעלי במגרות במתמטיקה ברמת 4 או 5 יח"ל.
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון נמוך מ 76 או ברמת 5 יח"ל בציון נמוך מ 66, יצטרכו לעבור מכינת רענון קצרה במתמטיקה ולעבור אותה בציון 70 לפחות.
בעלי בגרות במתמטיקה ברמת 3 יח"ל יצטרכו לגשת למכינה.

תנאי קבלה לתואר ראשון במדעי ההתנהגות
על המועמדים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות להציג:
ציון קבלה משולב 570 ומעלה יחייב רמת אנגלית 4 יח"ל בציון 85 לפחות ורמת מתמטיקה 3 יח"ל בציון 80 לפחות.
ציון קבלה משולב 580 ומעלה - קבלה אוטומטית.
בוגרי תואר אקדמי יציגו תואר ראשון בממוצע 80 לפחות.
מועמדים בעלי פסיכומטרי הנמוך מ 400 לא יתקבלו.
מועמדים בעלי בגרות בממוצע הנמוך מ 83 לא יתקבלו.

תנאי קבלה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית
על המועמדים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית להציג:
ציון קבלה משולב 600 - קבלה אוטומטית (הבחינה הפסיכומטרית חייבת להיות מעל 550).
בוגרי תואר אקדמי יציגו תואר ראשון בממוצע 80 לפחות ויעברו ריאיון אישי.

תנאי קבלה להסבה לעבודה סוציאלית
על המועמדים להסבה לעבודה סוציאלית להציג:
בוגרי תואר אקדמי יציגו ממוצע ציונים 82 ומעלה.
בעלי ניסיון בתחום השירותים החברתיים - יקבלו העדפה בקבלה.
מעבר ריאיון אישי קבוצתי.
תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג.
סטודנטים מצטיינים שיתקבלו למסלול ההסבה, יוכלו להמשיך במסלול ישיר לתואר שני.

תנאי קבלה לתואר ראשון רב תחומי
על המועמדים לתואר ראשון רב תחומי להציג:
ציון קבלה משולב 500.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 85 ומעלה + מבחן סיווג רמה - קבלה אוטומטית.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 85 ומעלה, ללא מבחן סיווג רמה - קבלה על תנאי.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 80 - 85 ללא פסיכומטרי יתקבלו על תנאי במסגרת 'לימודים כללים'.

תנאי קבלה לתואר ראשון בלימודי ישראל במזרח התיכון
על המועמדים לתואר ראשון בלימודי ישראל במזרח התיכון להציג:
ציון קבלה משולב 500.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 85 ומעלה + מבחן סיווג רמה - קבלה אוטומטית.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 80 - 85 ללא פסיכומטרי יתקבלו על תנאי במסגרת 'לימודים כללים'.

תנאי קבלה לתואר ראשון בתקשורת
על המועמדים לתואר ראשון בתקשורת להציג:
ציון קבלה משולב 580.
זכאות לתעודת בגרות.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 70 לפחות או רמת 5 יח"ל בציון 60 לפחות.
קבלה אוטומטית:
ממוצע בגרות בציון 98.
בחינה פסיכומטרית בציון 580 ומעלה - בתנאי שממוצע הבגרות עומד על 80 לפחות.
קבלה לאחר מעבר ראיון:
תעודת בגרות בציון 89 - 94 או ציון קבלה משולב 525 - 579 (בתנאי שממוצע הציונים בבגרות הוא 80 למעלה).

תנאי קבלה לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות
על המועמדים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות להציג:
ציון קבלה משולב 543.
בגרות בציון 95 ומעלה - קבלה אוטומטית.
בעלי לימודים קודמים בתחום סיעוד, רפואת חירום וטכנולוג רפואי במוסד ישראלי:
פטורים ממבחן יע"ל.
מתחת לגיל 30:
יציגו תעודת בגרות ( 4 יח"ל באנגלית בציון עובר, 3 יח"ל במתמטיקה בציון עובר) + תעודת מקצוע.
מעל גיל 30:
הצגת תעודת מקצוע בלבד.
שיננית מזכירה רפואית, סייעת רופאת שיניים, חובש בכיר, אחות מעשית:
חובת הצגת מבחן יע"ל בציון 100 לפחות ורמת אנגלית.
מתחת לגיל 30:
יציגו תעודת בגרות ( 4 יח"ל באנגלית בציון עובר, 3 יח"ל במתמטיקה בציון עובר) + תעודת מקצוע.
מעל גיל 30:
הצגת תעודת מקצוע + זכאות לתעודת בגרות. מועמדים ללא זכאות לתעודת בגרות, יגשו למכינה.

תנאי קבלה לתואר ראשון בפיזיותרפיה
על המועמדים לתואר ראשון בפיזיותרפיה להציג:
בגרות בממוצע ציונים 95 לפחות.
בחינה פסיכומטרית החל מ 640 לפחות.
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל.
אנגלית ברמת 4 יח"ל.
מעבר מבדק התאמה.
בוגר תואר אקדמי תואר ראשון בממוצע 85 לפחות - המועמדות תישקל על ידי ראש החוג.

תנאי קבלה לתואר ראשון במדעי התזונה
על המועמדים לתואר ראשון במדעי התזונה להציג:
בגרות בממוצע ציונים 90 לפחות.
בחינה פסיכומטרית החל מ 620 לפחות.
אנגלית ברמת 4 יח"ל לפחות.
מקצועות ריאליים בסך 9 יח"ל - מתוכם, 4 יח"ל במתמטיקה ובנוסף 5 יח"ל בביולוגיה או כימיה (מכינות השלמה יינתנו בהתאם).

תנאי קבלה לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת
על המועמדים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת להציג:
בגרות בממוצע ציונים 95 לפחות.
בחינה פסיכומטרית החל מ 650 לפחות.
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון ממוצע 80 לפחות.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון ממוצע 80 לפחות.
רמת אנגלית מתקדמים 1 ומעלה ( יקבע על פי ציון פסיכומרטי אמי"ר אמיר"ם)
מכינת השלמה בביולוגיה במידת הצורך.
עמידה בראיון אישי.
מעבר מבדקי התאמה.
בוגר תואר אקדמי תואר ראשון בממוצע 85 לפחות - המועמדות תישקל על ידי ראש החוג.
תואר ראשון במדעי החיים בממוצע 85 ומעלה - לא נדרש פסיכומטרי.
תואר ראשון בכל מקצוע אחר בממוצע 85 ומעלה - נדרש פסיכומטרי 650 לפחות.
תחומי לימוד נוספים באוניברסיטת אריאל
בית הספר לרפואה
בית ספר לתקשורת
בית הספר לארכיטקטורה