ClickCease

אוניברסיטת אריאל בשומרון

לימודי תעודת הוראה – מגמת ספרות

אוניברסיטת אריאל בשומרון

לימודי תעודת הוראה – מגמת ספרות

מטרת התכנית הינה להכשיר בוגרים וסטודנטים לספרות כמורים בעלי ידע במקצוע שיש בו שליחות ותרומה לחברה ולמדינה, תוך מתן דגש על ערכי זהות לאומיים, אישיים וחברתיים. התכנית מקנה מיומנויות הדרכה הנדרשות לדור החדש המתאפיין ברמת סקרנות גוברת, חשיבה יצירתית מפותחת וביקורתיות, לצד שימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות ומתקדמות.

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי בלימודי ספרות ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך תלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בחטיבת העל יסודי כוללת: לימודי חינוך, לימודי פדגוגיה, מתודיקה ואוריינות, התנסות מעשית. לימודי העשרה נלמדים כחלק מהתואר.

לרשות הסטודנטים באוניברסיטה עומד מרכז סימולציות מתקדם, המאפשר שיפור יכולות מקצועיות באמצעות התנסות בתרחישים שונים המבוססים על אירועים מהעולם המקצועי.

הכשרת הסטודנטים כמורים לספרות מתבצעת בשלושה מישורים:
התיאורטי:  לימוד מעמיק בספרות, בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.
המעשי: התנסות בהוראה בתנאי אמת; התאמת ההוראה לקבוצת הלומדים; צפייה בהוראה של מורים מנוסים וניתוחה; פיתוח יכולת רפלקטיבית של העשייה החינוכית; התמודדות עם דילמות חינוכיות בכיתה.
החינוכי: פיתוח מיומנויות ההוראה; פיתוח מיומנויות למידה וחשיבה אצל התלמידים; הקניית כלים להכרות עם מערכת החינוך.
 
  • ההכשרה פותחת אופקים גם בתחומי הדרכה, חינוך והוראה לא פורמאלית.
  • לימודי תעודת ההוראה ניתנים לשילוב בלימודי התואר בספרות עברית באוניברסיטת אריאל, דבר המקל על השלמת לימודי התעודה.
הלימודים מיועדים לבוגרי תואר ראשון בספרות עברית.

הלימודים נמשכים כשנתיים, בימי שלישי ושישי.
תחומי לימוד נוספים באוניברסיטת אריאל
בית הספר לרפואה
בית ספר לתקשורת
בית הספר לארכיטקטורה