ClickCease

אוניברסיטת אריאל

לימודי פיזיותרפיה

אוניברסיטת אריאל

לימודי פיזיותרפיה

אוניברסיטת אריאל מציע במסגרת בית הספר למדעי הבריאות במכללה, לימודי פיזיותרפיה לתואר ראשון. הלימודים נמשכים ארבע שנים, הלימודים מתחילים באוקטובר מידי שנה.

אודות הלימודים

המחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל בשומרון הוקמה בשנת (2000) וקיבלה הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה. מדיניות הבריאות בעולם כיום היא עם 'הפנים לקהילה' ויותר פיזיותרפיסטים מעורבים במניעה ראשונית בקהילה ובתכניות לקידום בריאות. לפיכך, הדגשים בתכנית הלימודים במחלקה לפיזיותרפיה הם בתחומי הגריאטריה, הטיפול במטופל האמבולטורי, וקידום בריאות של אוכלוסיות מגוונות. דגשים אלה באים לתת מענה לצרכים הקיימים בפיזיותרפיה בדומה ללימודי הפיזיותרפיה המתקדמים בעולם. המחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטה, נותנת מענה לדרישה ההולכת וגוברת להציג עדויות מחקריות לטיפולים רפואיים והיא מעודדת את נושא ה- Evidence Based Practice ומקדמת חשיבה מדעית ומחקרית.

תנאי קבלה

  • ממוצע בגרות: 95
  • ציון פסיכומטרי: 640
בנוסף לסיפי הקבלה על סמך ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי כנהוג במחלקה נדרשים גם מבחני מיון וראיונות. לפרטים נוספים על סעיפי הקבלה ניתן לפנות דרך הטופס שבעמוד לאוניברסיטה.

תעודה

B.P.T. בפיזיותרפיה מטעם אוניברסיטת אריאל
תחומי לימוד נוספים באוניברסיטת אריאל
בית הספר לרפואה
בית ספר לתקשורת
בית הספר לארכיטקטורה