ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי הכשרה מקצועית בפיקוח משרד הכלכלה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי הכשרה מקצועית בפיקוח משרד הכלכלה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה מציעה מגוון קורסים בפיקוח משרד הכלכלה.

קורס מנהל/ת חשבונות סוג 1+2 (בסיסי + מתקדם)

הקורס נועד להכין את בוגריו לבחינות חיצוניות של הנהלת חשבונות בסיסית סוג 1+2 מטעם משרד התמ"ת.  על המועמדים לקורס להיות בוגרי 12 שנות לימוד לפחות.  תעודת סיווג מקצועי סוג 1+2 – בסיסי +  מתקדם תוענק לעומדים בהצלחה במבחן הסיום של משרד התמ"ת ובהגשת פרויקט גמר.  הקורס כולל 390 שעות הנפרשות ע"פ 69 מפגשים. 

קורס הנהלת חשבונות סוג 3 - ראשי

הקורס נועד להכין את בוגריו לבחינות חיצוניות מטעם התמ"ת  לקורס יתקבלו בעלי תעודת מקצוע סוג 2 . הקורס כולל 214 שעות הנפרשות על פני 35 מפגשים. לעומדים בהצלחה במבחן סיום של משרד התמ"ת תוענק תעודת סיווג מקצועי סוג 3.

קורס גרפיקה ממוחשבת לדפוס

הקורס נועד להעניק כלים ראשונים לעיצוב גרפי, למעוניינים להשתלב בתחום הגרפי, בעולם הדפוס וההפקה הגרפית.  לקורס יתקבלו בוגרי 12 שנות לימוד, אנגלית ברמה 3 יח"ל או לחילופין אלו שעמדו בהצלחה במבחן ידע בנושא. הקורס כולל 230 שעות אקדמיות הנפרשות ע"פ 57 מפגשים. 

קורס יסודות בעיצוב אתרי אינטרנט

הקורס נועד להקנות ידע לכל המעוניין להקים ולנהל אתר אינטרנט.  על המועמדים לקורס להיות בוגרי 12 שנות לימוד, אנגלית ברמה 3 יח"ל או לחילופין לעמוד במבחן ידע בנושא.  הקורס כולל 220 שעות אקדמיות הנפרשות ע"פ 55 מפגשים. 

קורס עיצוב גרפי - הכנת תיק עבודות

הקורס נועד להכשיר מעצבים גרפיים להשתלבות בעולם השיווק, הפרסום והדפוס.  הקורס מתאים למעוניינים לרכוש כלים נוספים בתחום העיצוב והרישום ומושגי יסוד בדפוס ולאלו הרוצים להעשיר את תיק העבודות שלהם. הקורס כולל 250 שעות אקדמיות הנפרשות ע"פ 65 מפגשים. 

קורס ניהול מערכות משרדיות (פקידות מזכירות סוג 1)

הקורס נועד להקנות למזכירות מתחילות מיומנויות הפעלה של משרד ממוחשב וניהול מידע. לקורס יתקבלו בוגרי 12 שנות לימוד שיעמדו בועדת קבלה. הקורס כולל 350 שעות אקדמיות הנפרשות ע"פ 87 מפגשים ולמסיימים אותו בהצלחה תוענקנה תעודת גמר ניהול מערכות משרדיות ותעודת מקצוע- פקידות מזכירות סוג 1. 

קורס מזכירות רפואית

הקורס נועד להכשיר את בוגרותיו לשמש כמזכירות במוסדות רפואיים, כגון: מרכזים רפואיים, בתי חולים, קליניקות פרטיות וכיו"ב ולהקנות להם ידע בכל הנוגע למושגים ותהליכים במקצועות הרפואה והפרה- רפואה וכן כלים וטכניקות בניהול משרד החיוניים לעבודת המזכירה הרפואית.  לקורס תתקבלנה בוגרות 12 שנות לימוד בעלות ידע בסיסי באנגלית שעמדו בהצלחה בועדת קבלה. הקורס כולל 340 שעות אקדמיות הנפרשות ע"פ  96 מפגשים וכן 50 שעות עבודה מעשית מודרכת בימים מרוכזים. 

קורס חשמלאי מוסמך

הקורס נועד להסמיך את בוגריו לעסוק במתקני חשמל בעלי מתח נמוך לרבות עריכת תכניות במתקנים בעלי עוצמת זרם של A 80 *3 (תלת פזי). לקורס יתקבלו בוגרי 12 שנות לימוד.  הקורס יכלול 1080 שעות אקדמיות ולבוגריו תוענק תעודת חשמלאי מוסמך מטעם משרד התמ"ת, לאחר שעמדו בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות. 

קורס חשמלאי ראשי

הקורס נועד  להסמיך את בוגריו לעסוק במתקני חשמל אותן רשאי לבצע חשמלאי מוסמך, לרבות עריכת תוכניות בעלי עוצמת זרם עד A 250*3 (תלת פזי).  לקורס יתקבלו בעלי רישיון חשמלאי מוסמך או בוגר קורס חשמלאי מוסמך בכל תעודת גמר. הקורס יכלול 460 שעות אקדמיות ולבוגריו תוענק תעודת חשמלאי ראשי מטעם משרד התמ"ת.