ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

אלקטרוניקה, תכנות ויישומי מחשב

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

אלקטרוניקה, תכנות ויישומי מחשב

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה מציעה מגוון קורסים בתחום אלקטרוניקה, תכנות ויישומי מחשב.

HTML- בניית אתרי אינטרנט

 הקורס נועד להקנות ידע בשפת HTML למתעניינים בתחום. הקורס כולל 48 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 12 מפגשים. 

חבילת אופיס + אינטרנט

הקורס נועד להקנות למתעניינים בתחום מיומנויות עבודה ביישומי OFFICE ,תוך שילוב האינטרנט כחלק בלתי נפרד. הקורס כולל 80 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 20 מפגשים. 

גיליון אלקטרוני

הקורס נועד ללמד את השימוש באקסל את חסרי הניסיון בתחום ולהסמיכם ל-ICDL. הקורס כולל 40 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 10 מפגשים. 

VHDL

הקורס נועד להקנות להנדסאי ומהנדסי אלקטרוניקה ידע אודות תכנון מערכות אלקטרוניות וסימולציה של המערכת וכן אודות כלי התוכנה QUARTUS של חברת ALTERA. הקורס כולל 80 שעות אקדמיות הנפרשות על פני  24 מפגשים.

MATLAB

הקורס נועד ללמד הנדסאי חשמל, מכונות ואלקטרוניקה לבצע סימולציות למערכות. הקורס כולל 40 שעות לימוד הנפרשות על פני 10 מפגשים.

יסודות תורת הבקרה

הקורס נועד להקנות ידע ביסודות הקרב האנלוגית והספרותית לעובדי אלקטרוניקה או לעובדי מכונות. הקורס כולל 32 שעות הנפרשות על פני 8 מפגשים.

אלקטרוניקת הספק

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי במבנה, בפעולה ובדרך השימוש ברכיבים ובמעגלים אלקטרוניים המשמשים לבקרה ותפעול של מערכות הספק לעובדי אחזקה ופיתוח ולעובדים עם רקע באלקטרוניקה. הקורס כולל 32 שעות הנפרשות על פני 8 מפגשים וכוללות תכנים תיאורטיים והתנסות במעבדה.

תקשורת אופטית מ'

הקורס מיועד למהנדסי אלקטרוניקה ולמהנדסי אינטגרציה ומתמקד ברכיבים אלקטרואופטיים במערכות לתקשורת אופטית סיבית.  הקורס כולל 48 שעות הנפרשות על פני 12 מפגשים.

מבוא למיקרו גלים

הקורס נועד להקנות למהנדסי אלקטרוניקה ולמהנדסי אינטגרציה ידע בסיסי במבנה ותכונות בסיסיות של מעגלי מיקרוגלים פסיביים, ושיקולי ניתוח ותכנון רכיבי מיקרוגל בסיסיים. הקורס כולל 40 שעות הנפרשות על פני 10 מפגשים.

מבוא למערכות אנטנות

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בנושא אנטנות, הכולל אלמנטים ומערכי אנטנות, למהנדסי אלקטרוניקה ולמהנדסי אינטגרציה. הקורס כולל 40 שעות לימוד הנפרשות על פני 10 מפגשים.

ארכיטקטורה ומבנה מחשבים

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי במבנה ופעולת מחשבים למהנדסי אלקטרוניקה ולמהנדסי אינטגרציה. הקורס כולל 40 שעות לימוד הנפרשות על פני 10 מפגשים.

בדיקות תכנה למתחילים מבוסס על Microsoft VS2010, TFS, MTM

הקורס מיועד למפתחי תכנה ללא ניסיון קודם בבדיקות תוכנה, לבודקי תוכנה מתחילים ולבודקי תוכנה שרוצים ללמוד מתודולוגיית בדיקות של MICROSOFT.  הקורס נועד ללמדם מתודולוגיות בדיקות תוכנה תעשייתיות וכולל ביצוע פרויקט בדיקות מבוסס על מערכת MICROSOFT -  VISUAL STUDIO2010, TEAM FUNDATION SERVER, ו-TEST MANAGER . הקורס כולל  44 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 11 מפגשים.

תחזוקת מחשבים אישיים ורשתות תקשורת

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לטיפול בבעיות ותקלות במחשבים אישיים וברשתות תקשורת בסיסיים.  על המועמדים לקורס להיות בעלי 12 שנות לימוד ויכולת קריאה והבנה טובה באנגלית.  הקורס כולל 260  שעות אקדמיות הנפרשות על פני 65 מפגשים. 

קורס ASP.NET

הקורס נועד להכשיר בעלי רקע קודם כלשהו בתכנות לפתח אפליקציות לשרתים, בטכנולוגיית ASP.NET.  הקורס כולל 40 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 10מפגשים. 

פיתוח יישומים בפלטפורמה DOT NET באמצעות שפת C

הקורס נועד למפתחי תכנה ללא ניסיון קודם בתכנות מונחה עצמים ומטרתו היא הכרות עם הפלטפורמה net. ועם שפת C# - "Lingua franca" של הפלטפורמה.  הקורס כולל 48 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 12 מפגשים.

DOT NET מתקדם

הקורס נועד לערוך למפתחים שכבר התנסו בתכנות מונחה עצמים הכרות מעמיקה יותר עם NET.  הקורס כולל 32 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 8 מפגשים. 

הנדסת תוכנה ב- JAVA

הקורס נועד למפתחים המעוניינים ללמוד JAVA או מתלמדים וכולל הכרות עם שפת Java, סביבת פיתוח Eclipse וכלים לניהול פרויקטים הקשורים לשפה. הקורס כולל 48 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 12מפגשים.

VISUAL BASIC

הקורס כולל הכרת תכנות באמצעות Visual Basic ולימוד יצירה של יישום משתמש- יחיד ומיועד למשתמשים חדשים של V.B., ותכנתים המתכוונים לעבור מתכנות בשה פרוצדולרית C/ קובול / פורטרן לתכנות במערכת Visual Basic.  הקורס כולל 48 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 12 מפגשים.

תכנות שפת C

הקורס נועד להקנות ידע בתכנות שפת C לבעלי ידע בסיסי בתכנות. הקורס כולל 64 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 16 מפגשים. 

ACCESS

הקורס מיועד למנהלי תפ"י/שיווק/ ייצור/מידע, למהנדסים ולכל מי שנזקק לניהול ואחזור יעיל של מידע. הקורס כולל היכרות עם חבילת התוכנה MICROSOFT ACCESS ולימוד והכרת כלים בסיסיים כדי לארגן, למצוא ולהציג מידע.  הקורס כולל 48 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 12 מפגשים.