ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי ניהול

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי ניהול

מכללת אורט בראודה מציעה מגוון קורסים בתחומי הניהול.

הלימודים מתקיימים בכרמיאל.

קורס ניהול אדמיניסטרטיבי וניהול לשכות

הקורס נועד להקנות למעוניינים להשתלב בתפקידי ניהול אדמיניסטרטיבי בסקטור הציבורי, התעשייתי  והעסקי ידע וכלים לניהול אדמיניסטרטיבי אפקטיבי. הקורס כולל 80 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 20 מפגשים (הלימודים במתכונת של מפגש אחד בשבוע בשעות הערב).

בין נושאי הלימוד:  יסודות ההתכתבות בעברית ובאנגלית, יסודות מימון וחשבונאות, יישומי מחשב מתקדמים ב- Power-point ,Excel ,Outlook , שימוש אפקטיבי באינטרנט, תקשורת בין אישית, תקשורת אסרטיבית, ניהול קונפליקטים, הערכת עובדים ומחשוב, איתור מקורות גיוס עובדים, דיני עבודה, תרבות ארגונית והשלכתה על העבודה בארגון, טיפוח מצוינות במתן שירות,ניהול זמן אפקטיבי, התמודדות אפקטיבית עם מצבי לחץ, עבודת צוות, התמודדות עם שינויים ועוד. 

קורס רכש קניינות ושרשרת אספקה

הקורס נועד להקנות למשתתפיו ידע וכלים בתחום ניהול הרכש ולהכשיר קניינים לתפקידים ברכש ולתפקידים בתחום שרשרת האספקה. הקורס מיועד ל ראשי צוותים ברכש, מקדמי רכש, קניינים וקניינים בכירים, המיועדים לתפקידי רכש בארגון. הקורס כולל  140 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 35 מפגשים.

קורס ניהול המערך הלוגיסטי

הקורס נועד להעשיר את הידע של מנהלי מחסן, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי רכש, מנהלי תפעול, מנהלי ייצור, קניינים וכל מי שמעורב בתהליכי מלאי, לוגיסטיקה ותובלה, בניהול ובקרת המערך הלוגיסטי בארגון. הקורס כולל 100 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 25 מפגשים.

קורס ניהול חוזים-התקשרויות עסקיות

הקורס נועד להקנות לעוסקים בניהול חוזי לקוח וחוזי רכש, מנהלי פרויקטים, מנהלי שיווק ומכירות, מנהלי כספים, מנהלי חשבון לקוח (Account Manager) ומנהלי שיווק, ידע בהיבטים שונים הקשורים בחתימה וניהול חוזים והתקשרויות עסקיות. הקורס כולל 60 שעות אקדמיות, הנפרשות על פני 15 מפגשים.

קורס מנהל עסקים

הקורס נועד להקנות למנהלים או המיועדים לתפקיד ניהולי ידע תיאורטי ומעשי בתחומים השונים של מנהל עסקים וניהול כללי.  על המועמדים לקורס להיות בוגרי 12 שנות לימוד ולעמוד בראיון אישי. הקורס כולל 320 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 80 פגישות. על התלמידים יוטל לבצע פרויקט גמר שיכלול את יישום הידע והכלים שנרכשו בקורס.  

קורס אומנות ניהול משא ומתן למנהלים

הקורס נועד להקנות כלים למנהלים בדרג הביניים ומעלה לניהול מו"מ מוצלח, במטרה לחסוך במשאבים ולהשיג שיתוף פעולה לטווח ארוך.  הקורס כולל 40 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 10 מפגשים. על המועמדים לקורס לעמוד בראיון קבלה.

קורס פיתוח הדרכה בארגונים

הקורס נועד להקנות כלים תיאורטיים ומעשיים לשיפור מערך ההדרכה בארגון למנהלי משאבי אנוש ולמנהלי הדרכה. הקורס מונה 100 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 25 מפגשים וכוללות תרגולים, סדנאות והמחשות רבות.

קורס כתיבה יעילה של מסמכים טכניים

הקורס נועד להקנות ידע בכתיבה יעילה של מסמכים טכניים שונים ולייעל את התקשורת הפנים מפעלית ומיועדת למעוניינים לשפר כישורי כתיבה של מסמכים טכניים שונים שהם כותבים במסגרת תפקידם במפעל או בארגון. על המועמדים לקורס להיות בוגרי 12 שנות לימוד לפחות.  הקורס כולל 32 שעות אקדמיות הנלמדות על פני 8 מפגשים.