ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי שיווק ומכירות

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי שיווק ומכירות

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה מציעה מגוון קורסים בתחום השיווק והמכירות. 

תהליכים ושיטות בשיווק אפקטיבי

הקורס נועד להקנות למעוניינים לעסוק בתחום השיווק והמכירות ידע תיאורטי ומעשי לקידום תחום השיווק ומכירות בארגון. על המועמדים לקורס להיות בעלי  12 שנות לימוד לפחות. הקורס מונה 100 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 25 מפגשים.

שיווק ופרסום באינטרנט

הקורס נועד להעמיק את הידע של אנשי שיווק ופרסום, מנהלים ובעלי עסקים אודות עולם השיווק והפרסום באינטרנט ולהקנות להם כלים יישומיים בתחום זה. הקורס כולל  40 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 10 מפגשים.

שיווק תעשייתי ומוסדי

הקורס עוסק בשיווק לארגונים ומתמקד במאפייני המוצר התעשייתי ובלקוח התעשייתי על צרכיו המיוחדים, שיקולי קנייתו, תהליכי קבלת החלטותיו וההשפעות הפועלות עליו. הקורס מיועד למנהלי שיווק, מנהלי לקוחות עסקיים, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי מכירות, מנהלי תחום, מנהלי רכש וקניינים בארגונים תעשייתיים ומוסדיים. על המועמדים להיות בעלי ידע בסיסי בשיווק. לבעלי תואר אקדמי תוענק עדיפות. הקורס כולל 32 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 8 מפגשים.

שיווק בינלאומי

הקורס נועד לחשוף מנהלי מכירות ,מתאמי לקוחות חו"ל, מנהלי שיווק, מנהלי תחום, מנכ"לים בחברות העוסקות במסחר בינלאומי וכיו"ב, למושגי השיווק הבינלאומיים ולהקנות להם כלים בתחום השיווק הבינלאומי. על המועמדים לקורס להיות בעלי ידע בסיסי בשיווק ולהכיר את אסטרטגיית החברה בשיווק הבינלאומי. לבעלי תואר אקדמי תינתן עדיפות. הקורס כולל 32 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 8 מפגשים.  

התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה

מטרתו של הקורס הינה למנוע מצבי לחץ ושחיקה בעבודה ולקדם חשיבה ופעילות מקדמת תוצאות בקרב משתתפיו. הקורס יחתור לשיתוף פעולה בין חברי הצוות כדי להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל האישי והבין אישי הקיים בהם. הקורס יכלול 40 שעות אקדמיות שתתפרשנה על פני 10 מפגשים.

תקשורת בינאישית

הקורס מיועד למעוניינים לתקשר טוב יותר ולהשפיע בצורה טובה יותר על סביבתם ומטרתו היא לשפר את מיומנויות התקשורת הבינאישית והקבוצתית שלהם ולפתח את יכולת ההקשבה האפקטיבית שלהם, יכולת עבודת הצוות שלהם והתמודדותם עם קונפליקטים. הקורס מונה 56 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 14 מפגשים.