ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי שפות

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי שפות

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה מציעה מגוון קורסי אנגלית ברמות שונות.

קורס אנגלית - קדם מתחילים - A, B, C

הקורס מתמקד בלמידת כתיבה ודיבור באנגלית למבוגרים ומיועד לחסרי ידע באנגלית, המעוניינים ללמוד את השפה. הלימודים יתקיימו בכיתה ובמעבדה הלשונית באמצעות תוכנת לומדה באנגלית ויכללו נושאים כגון  שימוש בזמנים ובשפה בצורה הנכונה בכתיבה, הכרת המילים והדקדוק באנגלית, קריאה דיבור וניהול שיחה.  הקורס יכלול 40 שעות לימוד שתתפרשנה על פני 10 מפגשים.

קורס אנגלית כשפה זרה - רמה ב' (מתחילים)

הקורס נועד להקנות לבעלי ידע בסיסי באנגלית אוצר מילים לניהול שיחה, כתיבת וקריאה בסיסיים. הקורס מונה 80 שעות לימוד הנפרשות על פני 20 מפגשים וכולל נושאי לימוד כגון: קריאה, דקדוק, ניהול שיחה מחיי היום – יום , כתיבת מילים ועוד.

קורס אנגלית שיחות - רמה ב' (בינוני)

הקורס נועד להרחיב את אוצר המילים ולשפר את מיומנויות השיחה של בעלי ידע ברמה בינונית בדיבור ובכתיבה. על המועמדים לעמוד בבחינת מיון בע"פ ובכתב לצורך סיווג לרמות הידע. הקורס ימנה 60 שעות לימוד הנפרשות על פני 15 מפגשים ויכלול נושאים כגון: שיפור הבנת הנשמע, הרחבת אוצר המילים, שיפור הבעה בעל-פה.

קורס אנגלית שיחות - רמה ג' (מתקדמים)

הקורס נועד להרחיב את אוצר המילים ולשפר את מיומנויות השיחה של בעלי ידע ברמה מתקדמת בדיבור וכתיבה באנגלית. על המועמדים לקורס לעמוד בבחינת מיון בע"פ ובכתב לצורך סיווג לרמות הידע. הקורס מונה 60 שעות לימוד הנפרשות על פני 15 מפגשים.

קורס אנגלית טכנית

 הקורס נועד לשפר את מיומנויות השימוש בחומר טכני הכתוב באנגלית בקרב עובדים בעלי רקע בסיסי באנגלית. הקורס כולל 60 שעות לימוד הנפרשות על פני 15 מפגשים.

קורס אנגלית עסקית

הקורס נועד להרחיב את יכולת השימוש בשפה אנגלית למטרות וצרכים עסקיים ומיומנויות לניהול מו"מ בקרב מנהלי שיווק ומנהלי רכש. הקורס כולל 60 שעות לימוד הנפרשות על פני 15 מפגשים.