ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי פלסטיקה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי פלסטיקה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מציעה מגוון קורסים בתחום הפלסטיקה.

קורס מבוא לפלסטיקה

הקורס נועד לחשוף מהנדסים, הנדסאים, מנהלים ועובדים בתחום הפלסטיקה לתהליכי הייצור וחומרי הגלם בתעשיית הפלסטיק. הקורס כולל 80 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 20 מפגשים.

קורס טכנולוגיות הזרקה למתחילים

הקורס נועד לחשוף הנדסאים, מהנדסים ועובדים הרוצים ללמוד ולהרחיב ידיעותיהם, לתהליכי הייצור בשיטת ההזרקה וחומרי הגלם בתעשיית הפלסטיקה.  הקורס כולל 32 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 8 מפגשים.

קורס טכנולוגיית הזרקה למתקדמים

הקורס נועד להעניק למנהלים, הנדסאים, מהנדסים ועובדים בתחום הפלסטיקה בעלי ידע קודם בהזרקה, ידע מעמיק בתחום. הקורס כולל 32 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 8 מפגשים.

קורס טכנולוגיה בשיחול

הקורס נועד לחשוף מהנדסים, הנדסאים, עובדים בתחום הפלסטיקה ומנהלים לחומרי הגלם ולתהליך הייצור בשיטת השיחול. הקורס כולל 32 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 8 מפגשים.

קורס פלסטיקה – מבנים מחומרים מרוכבים

הקורס מיועד למהנדסי מכונות, אווירונאוטיקה ובניין העוסקים בתכן ואנליזה של מערכות מודרניות. הקורס נועד לחשוף את משתתפיו לחומרים המרוכבים, תכונותיהם והשימוש בהם, לשיטות הייצור העיקריות וכן לשיטות התכן והאנליזה של החומרים המרוכבים. הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 10 מפגשים.

תורת המדידה ומטרולוגיה

הקורס מיועד לאנשי מערכות מידע, עובדים ולמנהלים בתחומי מערכות האיכות ולמנהלי תפעול, ייצור, משאבי אנוש וכו'. מטרתו היא להקנות לבוגריו מושגים ושיטות לשימוש תקין באמצעי המדידה השונים וכלים להבנת תהליכי כיול ומדידות בתחומים שונים.  לקורס יתקבלו בעלי 12 שנות לימוד.