ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי ניהול תעשייתי

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי ניהול תעשייתי

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מציעה מגוון קורסי ניהול תעשייתי.

קורס ניהול צוות- העצמת עובדים

הקורס נועד לפתח בקרב מנהלי צוות ומנהלי משמרת מיומנויות אישיות בניהול וכלים ניהוליים לניהול צוות העובדים. הקורס כולל  56 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 14 מפגשים.

קורס פיתוח מנהלים בתעשייה - ניהול מחלקתי

הקורס מיועד למנהלי מחלקות ניהולית המיועדים לעתודה ומטרתו היא להקנות להם ידע, מיומנויות וכלים הנדרשים ממנהל בתעשייה. הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות, הנפרשות על פני 10 מפגשים.

קורס מנהל עבודה בתעשייה

מנהל עבודה בתעשייה אחראי על פיקוח וניהול ייצור תקין, ניהול תקציב, ניהול עובדים ועוד. מדובר למעשה בעובד מרכזי בתעשייה והקורס מקנה כלים תיאורטיים ומעשיים להתמודדות עם תפעול מלא של אזור התעשייה כולל בטיחות העובדים ואיכות פס ייצור. במהלך הקורס לומדים תכנים רבים ביניהם הידראוליקה, פניאומטיקה, ניהול תקציבי, בקרה, בטיחות, הבטחת איכות ועוד. הקורס מיועד למנהלי עבודה, מנהלי משמרות, עובדי ייצור לפני קידום בעבודה, ראשי צוותים.  

קורס ניהול מחסן למלאי ממוחשב

הקורס נועד להקנות למנהלי מחסנים ולמחסנאים בכירים, המעוניינים לרכוש מיומנות מקצועית בניהול מחסן ממוחשב וניהול מלאי, ידע וכלים לארגון וניהול מחסן, הקמת מערכת מלאי ושליטה באמצעות מחשוב. הקורס כולל  120 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 30 מפגשים.

קורס איגום משאבי הארגון (E.R.P)

הקורס נועד לחשוף בפני בוגריו תהליכי תפעול מתקדמים בעזרת אחת התוכנות הפופולאריות בישראל בתחום ניהול שאבי הארגון, הלא היא ERP. בוגרי הקורס ילמדו להיעזר בתוכנה לניהול ותפעול יעיל של הארגון על מרכיביו השונים. הקורס מיועד לאנשי מערכות מידע; עובדים ומנהלים בתחומי מערכות הניהול התפעולי; מנהלי תפעול, ייצור, משאבי אנוש וכספים וכיו"ב, בעלי 12 שנות לימוד ומעלה וידע בסיסי בהפעלת מחשב. לבעלי רקע תעשייתי וארגוני ואנגלית טכנית תוענק עדיפות. הקורס כולל 60 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 15 מפגשים.

קורס ניהול הייצור

הקורס נועד להקנות לבעלי ניסיון בניהול הייצור ומערכות יצור בדרג התיכון ולעובדי ייצור בכירים המיועדים לקידום, ידע ושיטות בתכנון, ארגון וניהול מערכות הייצור. על המועמדים לקורס להיות בעלי 12 שנות לימוד ומעלה. הקורס כולל 200 שעות לימוד אקדמיות, הנפרשות על פני 50 מפגשים.

קורס ניהול אנרגיה

הקורס נועד להקנות לבעלי הסמכה כממוני אנרגיה או לבעלי ידע שווה ערך, ידע וכלים להרחבת הראיה המערכתית בהיבטים אנרגטיים וכלכליים. הקורס כולל  40 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 10 מפגשים.

קורס ניהול אחזקה

הקורס מיועד לסגל טכני המעוניין להשתלב ולהכשיר עצמו לתפקיד מנהל אחזקה בתעשייה ובמוסדות, ידע וכלים מעשיים לניהול אחזקה. הקורס כולל 100 שעות לימוד אקדמיות, הנפרשות על פני 25 מפגשים.

קורס ניהול פרוייקטים באמצעות MS-PROJECT

הקורס נועד להקנות למנהלי ייצור, מובילי נושאים ומנהלים בדרג הביניים, כלים ושיטות לניהול פרויקטים באמצעות מחשב. הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 10 מפגשים.

קורס ניהול המלאי במפעל

הקורס נועד לחשוף בפני מנהלים ועובדים האחראים על תחומי הרכש והלוגיסטיקה את תחומי ניהול ומלאי.  הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני  10 מפגשים.

קורס גישות מתקדמות בניהול המפעל

הקורס נועד להקנות למשתתפיו ידע יישומי בתוכנות לחקר זמן  ולחשוף אותם למודלים ושיטות מתקדמות בתחומי שיפור שיטות העבודה בארגונים תעשייתיים וארגוני שרות. הקורס מיועד למהנדסים, מתכננים או מנהלים, המעוניינים ברכישת ידע וכלים לשיפור שיטות העבודה בארגון. הקורס כולל  56 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 14 מפגשים.

קורס תכן מערך מפעל

הקורס נועד לחשוף בפני מנהלי האחראים על תחומי הייצור מושגי יסוד ושיטות בתפעול ותכנון מערך מפעל. הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 10 מפגשים.

קורס יישום חקר ביצועים ב Excel

הקורס מיועד למנהלי ייצור, מנהלי השקעות, מהנדסים ומנהלים בתחומי מערכות הניהול התפעולי, מנהלי מערכות הפצה ומנהלי פרויקטים. מטרתו היא להקנות לאלה את היכולת לפתור בצורה מעשית בעיות ניהול, בעזרת יישום מודלים נבחרים בחקר ביצועים ולפתור בעיות אופטימיזציה נבחרות בכלים מתקדמים. הקורס כולל 60 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 15 מפגשים.

קורס תורת האילוצים (TOC)

הקורס נועד לחשוף אנשי מטה מכל נגזרות הארגון, מנהלים מכל הדרגים, הנדסאים, מהנדסים,  כלכלנים, רו"ח ומועמדים לעתודה ניהולית לאחת מתורות הניהול המתקדמות והמוכחות ביותר, שפותחה ע"י ד"ר אלי גולדרט. לקורס יתקבלו בוגרי כלכלה, הנדסה,  מנהל עסקים וכדומה, בעלי  ידע בסיסי ב-  Excel, ידע בסיסי בנושא סימולציית "מונטה קרלו", וידע תיאורטי בסיסי במודלים דטרמיניסטים וסטוכסטיים בחקר ביצועים. הקורס כולל 60 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 15מפגשים.

קורס ניהול מידע הנדסי

הקורס מיועד לטכנאים, מהנדסים והנדסאים מנגזרות הפיתוח, אבטחת איכות, ההנדסה והייצור והרכש. מטרתו היא להקנות לאלו ידע וכלים בנושאי ניהול המידע והידע ההנדסיים ניהול שינויים הנדסיים, ניהול מסמכים והשלכת עולם ההנדסה על עולם הלוגיסטיקה. לקורס יתקבלו בוגרי כלכלה,  הנדסה, מנהל עסקים וכיו"ב, בעלי . ידע בסיסי בנושא סימולציית "מונטה קרלו",  ידע בסיסי ב-  Excel ברמה טובה וידע תיאורטי בסיסי במודלים דטרמיניסטים וסטוכסטיים בחקר ביצועים.  הקורס כולל 60 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 15מפגשים.

קורס ניהול רזה LEAN MANAGEMENT

הקורס נועד ללמד מנהלים במחלקות השונות בארגון עסקי המעוניינים להביא לצמצום עלויות ע"י צמצום תהליכי עבודה מיותרים, אודות גישת הניהול הרזה והכלים ליישומה. הקורס כולל 20 שעות אקדמיות הנפרשות על פני  5 מפגשים.