המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי תואר שני בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה

המרכז ללימודים אקדמיים

תואר שני בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה

המרכז ללימודים אקדמיים מציע תואר שני M.A בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה, המקנה למשתתפים בו כלים ומיומנויות לשימוש במודלים דיגיטליים וממוחשבים, סביבות למידה רבות מדיה ורשתות למידה (E-learning).

הלימודים מתקיימים באור יהודה.

מידע כללי

תכנית ההתמחות מתמקדת בחשיבה הפדגוגית בתפיסה מוטת-עתיד, אשר רואה בסביבת הלמידה הדיגיטלית את המדיום בה היא מתקיימת. תפיסה זו מעודדת את הסטודנט לגבש תפיסה חינוכית שהינה חדשנית, מבוססת ידע מדעי עדכני, יצירתית וגם פרקטית. מתוך הגרעין החינוכי-פדגוגי מתגבשת תפיסת שילוב הסביבה הלימודית הדיגיטלית לקידום הלומד, העשרת תהליך הלמידה וחווית הלמידה.

תכנית הלימודים שומרת בקפדנות על איזון בין בסיס תיאורטי-אקדמי עדכני ביותר לבין יישומים פרקטיים שימושיים, תוך חשיבה מעשית המאפשרת לאיש החינוך להתחשב במגבלות השדה. מטלות הקורסים השונים מאפשרות כל סטודנט לבחור את תחום הביצוע ותוך כדי כך להתחבר לתחום המקצועי בו הוא עוסק לאורך כל שנת הלימודים.

התוכנית מאפשרת שילוב אופטימלי של עבודה ולימודים ונלמדת במתכונת של יום מרוכז בשבוע.

קהל היעד

הלימודים מיועדים לבוגרי תואר ראשון בחינוך, מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעי המחשב השואפים להתפתח במערך הטכנולוגי של מערכת החינוך.

תנאי קבלה

  • תעודת תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה - בצירוף גיליון ציונים מלא.
  • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

משך הלימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבעה סמסטרים רציפים, כולל סמסטר קיץ. הלימודים ייערכו בין השעות 09:00-19:00.

תכנית הלימודים

היקף הלימודים בתוכנית עומד על 54 נקודות זכות. תוכנית הלימודים בנויה באופן הבא:

לימודי ליבה- 15 נ"ז - לימודי יסוד בנושאים מקיפים: ניהול, חינוך, מחקר. לימודי התמחות– 27 נ"ז - לימודי העמקה בתחום תקשוב ולמידה כחלק מלימודי ההתמחות. סמינר ופרויקט– 12 נ"ז -  המטרה הבסיסית של הסמינר והפרויקט הנה יישום אינטגרטיבי של קורסי ההתמחות הנלמדת לגבי נושא במציאות התוכן הנלמד. על ידי ביצוע וכתיבת הסמינר והפרויקט יוכלו הסטודנטים להביא לידי מימוש את מגוון הנושאים אותם למדו במסגרת קורסי הליבה  והקורסים המתקדמים כאחד.

תכנית הלימודים הינה רחבת היקף, מעמיקה ומפתחת, וכוללת מגוון רחב של הרצאות פרונטליות, לצד התנסויות, סימולציות ותרגולים. הלימודים מתקיימים באווירה תומכת, והסטודנטים זוכים ליחס אישי, חם ומטפח של סגל המרצים המיומן במרכז ללימודים אקדמיים. 

בין נושאי הלימוד: תאוריות של קוגניציה, בינה, תורת האינפורמציה, לינגוויסטיקה וסוציולוגיה של הידע ועוד.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר שני M.A בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה מטעם המרכז ללימודים אקדמיים.
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים