המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי מכינת מתמטיקה

המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי מכינת מתמטיקה למערכות מידע ניהוליות

תלמידי תואר ראשון במערכות מידע ניהוליות לומדים בשנה א' קורסים מתמטיים מקיפים ומעמיקים. התמודדות עם קורסים אלה מחייבת שליטה טובה במתמטיקה תיכונית ברמה של 4 / 5 יחידות. במטרה לוודא רמת התאמה לדרישות האקדמיות במתמטיקה, כל מועמד ללימודים בתכנית מערכות מידע ניהוליות חייב להשתתף במבחן מיון במתמטיקה, הנערך מטעם המרכז.

מועמד שיקבל במבחן המיון ציון הנמוך מ-80 נדרש להשתתף במכינה במתמטיקה.

המכינה מתקיימת בקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים, להשלמת ורענון הידע לרמה של 4 / 5 יחידות בתיכון.

משך המכינה עשרה שבועות, ובסיומה תתקיים בחינה.

מידע נוסף

תנאי לקבלה ללימודי שנה א' הוא מעבר הבחינה בציון 75 לפחות. מועמד החייב במכינה והוא בעל ציון בבגרות במתמטיקה של לפחות 80 ב-3 יח"ל, 70 ב-4 יח"ל או 60 ב-5 יח"ל, רשאי לא להשתתף בשיעורי המכינה ולגשת ישירות לבחינת הסיום.

מועמד שנרשם למוסד אקדמי נוסף ולומד בו מכינה במתמטיקה רשאי לבקש פטור מהמכינה במרכז אקדמי דן. הדיון בבקשה לפטור יתקיים על בסיס אישי בוועדת חריגים.

פטור ממבחן המיון במתמטיקה ומהמכינה במתמטיקה יינתן למועמדים שהציגו לפחות אחד מהנתונים הבאים:
 • ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל או ציון 70 ומעלה ברמת 5 יח"ל.
 • ציון 120 ומעלה בפרק חשיבה כמותית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן המיון במתמטיקה
 • (ממ"י, נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה) שהושג ב- 10 השנים האחרונות ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80.
 • לימודים אקדמיים במתמטיקה, אשר נלמדו ב-10 שנים אחרונות.
ההשתתפות במכינה מומלצת גם לאלו שהשיגו את ציון המינימום במבחן המיון או שהציגו אחד מהנתונים דלעיל אך רוצים לרענן את שליטתם בחומר. להלן נושאי מבחן המיון במתמטיקה:

אלגברה
 • שברים אלגברים (פעולות בשברים,פירוק לגורמים).
 • משוואות (מעלה ראשונה, שנייה, דו ריבועיות, מעלות גבוהות פשוטות, שורשים, מעריכיות, לוגריתמיות, טריגונומטריות ופרמטריות).
 • אי שיוויונים (כמו במשוואות ללא פרמטרים, ללא טריגונמטרי וללא שורשים). חקירת משוואה ממעלה ראשונה.
 • סדרות (חשבונית, הנדסית, הנדסית מתכנסת, כלל נסיגה).
 • בעיות מילוליות (קניה ומכירה,תנועה וגידול ודעיכה).
חדו"א
 • חקירת פונקציות.
 • בעיות משיק.
 • בעיות קיצון.
 • שורש ריבועי.
 • מערכיות.
 • לוגריתמיות.
 • טריגונומטריות.
 • אינטגרל מסוים ולא מסוים.
 • מציאת פונקציה קדומה וחישובי שטחים.
גיאומטריה של המישור
 • קלאסית, פרופורציה ודמיון במשולשים, מרובעים, מעגל, מצולעים.
טריגונומטריה
 • משולש ישר זווית.
 • משפט הסינוסים והקוסינוסים.
 • שטחים ונפחים במישור ובמרחב
 • זהויות ומשוואות.
הנדסה אנליטית
 • קו ישר, מעגל.
הסתברות קלאסית
 • מרחב מדגם
 • הגדרות בתורת הקבוצות
 • מאורעות בלתי תלויים וזרים
 • טבלה דו מימדית
 • דיאגראמת עץ
 • התפלגות בינומית
 • הסתברות מותנית
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים